STATUT

Tymczasowy Statut NPW:

RODZIAŁ I - Postanowienia ogólne

Natańska Partia Współpracy (dalej NPW), jest partią funkcjonującą na terenie Królestwa Natanii.
Siedziba partii znajduje się w Przystani.
Symbolem NPW są dwie dłonie powiązane ze sobą w uścisku.

ROZDZIAŁ II - Członkowie


Członkiem NPW może zostać każdy obywatel Królestwa Natanii, który listownie wyrazi chęć przynależnosci do w/w partii oraz popiera i wspomaga realizacje programu NPW.

Członkostwo można utracić przez:
- Skazanie wyrokiem sądowym
- Zmiane partii
- Odejście z Natanii
- Samowolne wypisanie sie z partii

ROZDZIAŁ III - Władze

1. Władzami NPK są:
a) Prezes,
b) Zgromadzenie.

 

Copyright 2005 by NPW | Design by Graybox ©