Partia Robotniczo Chłopska

Proletariusze Wszystkich Krajów Łączcie Się

Co to jest PRCh

Czym jest PRCh?
Partia Robotniczo Chłopska jest to internetowa partia działająca w Monarchii Austro - Węgier  i Królestwie Natanii.

2. Jak wstąpić do PRCh?
Wystarczy zarejestrować się na naszym forum. Możesz być jednak zapytany o uzasadnienie, dlaczego chcesz się do nasz przyłączyć.


3. Gdzie jest program PRCh?
Jest on na tej stronie w dziale „Program PRCh”


4. Jakie są władze PRCh?
Odpowiedz na to pytanie jest w dziale „Władze”


5. Czy mogę należeć jednocześnie do PRCh i do innej partii?
Nie jest to niemożliwe


6. Jakie poglądy głosi PRCh?
Nasze poglądy możesz znaleść w Manifeście Ideowym oraz Programie Politycznym