Żartobliwym Okiem #6

kwejk2

Leave a comment

May 28, 2014 · 11:40 am

48 dni rządu, czyli jak robić, żeby nic nie robić.

W dni dzisiejszym mija od wystąpienia Archonta Marcosa Viktorjosigosa 48 dni. Czas zmarnowany, czas nieefektownie wykorzystany. Czas, który pokazał jak słaba jest Surmenia.

Archont w swoim przemówieniu wskazał trzy główne nurty w swojej polityce. Wśród nich mogliśmy znaleźć: zakończenie reform ustrojowych, uruchomienie gospodarki oraz umocnienie pozycji Surmenii na arenie międzynarodowej. Redakcja NP przyglądnęła się zapewnieniom Archonta z końca marca z efektami na dzień dzisiejszy. Wnioski nasuwają się same.

1. Zakończenie reform ustrojowych.

Z zapowiedzianych reform obecnie wprowadzono tylko dwie – znowelizowano Syntagmę oraz wprowadzono Regulamin Eklezji. O ile referendum konstytucyjne przebiegło bez większych sprzeczek i dziwnych pomysłów tak z Regulaminem Eklezji już nie było. Sam regulamin miał być swoistą instrukcją dla Eklezjastów i dla władz najwyższych jak mają postępować w sprawach czysto administracyjnych. Wielkie oburzenie okazał obecny Efor Sergjos Dimitrosigos.  Nie zgadzał się on z wieloma rzeczami zapisanym w owym akcie, co skomentował następująco już podczas ogłaszania wyników głosowania: “Regulamin niestety został uchwalony.” Czy Efor, jako gospodarz Eklezji może sobie pozwolić na takie komentarze? Oczywiście, że nie powinien. Nie jest to w dobrym guście komentować wyniki. Jak widzimy Dostojny Dimistrosigos nie krył rozczarowania.

Archont założył także, iż za jego kadencji powstaną takie ustawy jak:  o Geruzji, o Rodzinie Królewskiej i  o języku surmeńskim. Wskazano również potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie o administracji terytorialnej. Oczywiście, do dnia dzisiejszego nawet projekty tychże ustaw nie ujrzały światła dziennego. 

2. Uruchomienie gospodarki. 

Gospodarka miała być lekiem na całe zło niżu demograficznego, który trafi od wewnątrz królestwo. Jak się okazało nikt nie podjął się zadania stworzenia choćby zarysu surmeńskiej gospodarki. Tak jak kiedyś Polakom obiecano złote góry, jeżeli będą odkładać składki w OFE, tak Archont Viktorjosigos obiecał Surmeńczykom drugą Sarmację. Czy można oczekiwać po tym rządzie, iż zdziała coś w tej materii? Nic z tego. Czas przestać żyć mrzonkami o tym, że Surmenia w najbliższym czasie będzie miała sprawny, spójny system gospodarczy.

3. Umacnianie pozycji Surmenii na arenie międzynarodowej. 

Czyli jak zamaskować swoje nieróbstwo. Kilka spotkań, podpisanie kilka umów międzynarodowych i przy okazji nadanie pamiątkowych orderów. Tak można uogólnić całkowitą politykę kryjącą się pod tą nazwą. Robi się wszystko, żeby tylko o Surmenii nie zapomniano. Jednak czy Surmenia ma jakąś pozycję na arenie międzynarodowej? Wśród krajów Orientyki Królestwo Surmeńskie jest jednym z tych, które się jako tako trzyma. Oprócz Rotrii i odradzających się Austro-Węgier na próżno szukać równie aktywnego państwa. Jednak czy możemy zdecydowanie powiedzieć: “Tak, Surmenia jest najlepsza!”? Nie. Chaos polityczny w innych krajach doprowadził do tego, że Surmenia nie ma z kim nawiązywać kontaktów na swoim kontynencie.

Archont zapowiedział również rewizję traktatów i umów. Do tej pory również nic takiego nie miało miejsca. Rząd przyjął również na siebie zadanie przygotowania kongresu państw Orientyki. Jeżeli pójdzie tak jak z zapowiedziami w expose długo możemy nie spotkać delegacji na terenie Królestwa Surmeńskiego.

48 dni rządu V Archonta Królestwa Surmeńskiego pokazało jak słabi jesteśmy wewnętrznie. Aktywność Archonta napędzała kiedyś aktywność innych obywateli. Przyzwyczajono Surmeńczyków do takiego modelu działania. Dziś, ów model się nie sprawdza, bo zmienił się Archont. Obecna Rada Tesmotetów sprawia tylko wrażenie, że coś robi. Tak na prawdę, nie robi nic. Czy będziemy zmuszeni dłużej oglądać nieudolność kilku tesmotetów, którzy wyłącznie piastują funkcję, dla samego sprawowania władzy? Niestety, ale tak. Najgorsze jest jednak to, że nic nie wskazuje na to, aby przyszła kadencja była lepsza.

1 Comment

Filed under Felieton miesiąca

Żartobliwym Okiem #5

mem4

1 Comment

April 16, 2014 · 10:23 am

FleszWieści 4/2014

Strajki nauczycieli! Aktywistki na Placu Sprawiedliwości

Surmeńska oświata dawno nie przeżywała takiej zadyszki. Tesmoteta Nauki i Kultury wydała ostatnio dwa rozporządzenia odnośnie obniżenia świadczeń na rzecz nauczycieli. Rząd przygotowuje również projekt ustawy odnośnie zniesienia wszelkich przywilejów wynikających z wykonywania tego zawodu. Prezes Towarzystwa Naukowego – Artemisia Franciskori wystąpiła podczas Wiecu na Placu Sprawiedliwości przed Pałacem Deńskim z odezwą do wszystkich pracowników oświaty – zarówno nauczycieli szkół publicznych jak i akademickich o zbojkotowanie wszelkich inicjatyw firmowanych przez TNiK. Rządowy projekt zakłada, że od dnia 01.09.2014 roku nauczyciele nie będą mieli możliwości iść na płatny roczny urlop dla poratowania zdrowia, zostanie im wydłużony okres awansu zawodowego oraz nie mogą liczyć na przejście na wcześniejszą emeryturę – nie wcześniej niż po przepracowaniu 35 lat w szkole. Co ciekawe, nauczycieli akademickich ta reforma nie obejmie. Czy rząd ugnie się przed protestami? W kolejce już stoją górnicy oraz kolejarze.

Konstancja Albertosiga przed komisją śledczą!

Profesor Albertosiga podczas przesłuchania

Profesor Albertosiga została kilka dni temu wezwana przez Eklezję do stawienia się przed komisję śledczą dotyczącą kwestii GazCorpu i inwestycji firmy w Królestwie Dreamlandu i Elderlandu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prawdopodobnie doszło do gigantycznego przekrętu, na skutek którego gospodarka surmeńska utraciła 150 00 000 gonów. Przed wejściem do Sali Lustrzanej, w której odbywało się przesłuchanie wydała komunikat: “Nie mam nic do ukrycia. Wszystkie decyzje podejmowane w ramach mojej działalności w GazCorpie były, są i będą z myślą o Naszym państwie. Nigdy nie działałam i nie będę działać na szkodę Surmenii”. Pani Prezes rzeczowo odpowiadała na pytania Eklezjastów – choć niektóre z nich można nazwać pytaniami natury osobistej. Konstancji Albertosidze towarzyszył dyrektor d/s prawnych – Ioanis Demanosigos, który przejął rolę adwokata podczas przesłuchania.

Pełny raport z działalności firmy ujrzymy już za kilka dni. Czy ponownie zostanie wezwana przed oblicze Eklezji? Wszystko rozstrzygnie się w na przełomie kilku dni.

SK ogłaszają upadłość!

W styczniu bieżącego roku jako pierwsi sygnalizowaliśmy tragiczną sytuację Συρμενηισκη Κολεη. W dniu wczorajszym do Geruzji wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości firmy. Vitalianos Nikolaosigos, prezes spółki, mimo wprowadzenia programu naprawczego nie udźwignął tak olbrzymiego kolosa na glinianych nogach. Decyzją Rady Tesmotetów spółka zostanie podzielona i odsprzedana poszczególnym nomosom. Swoją gotowość do zakupu wyraził Nomos Jacyński (30%) oraz Opradzki (25%), które dysponują odpowiednimi środkami pieniężnymi. Czy jesteśmy świadkami końca SK? Prawdopodobnie tak. 

Leave a comment

Filed under FleszWieści

Żartobliwym Okiem #4

Żartobliwym Okiem #4

Leave a comment

February 7, 2014 · 10:59 pm

Przegląd zagraniczny #4

Przegląd zagraniczny,
czyli co działo się u Naszych sąsiadów
11.01.2014-07.02.2014

  • [Rotria] Mecenas Patriarszy, Giovanni Ganganelli otworzył II Konferencję o Nauce i Kulturze odbywającą się na Wzgórzu Kwirynalskim w siedzibie Kurii Rotryjskiej. Konferencja miała na celu ustalenie pewnych standardów w kulturze rotryjskiej, przeanalizowanie dotychczasowej działalności Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego oraz Uniwersytetu Rotrii. Mecenas zapowiedział również zwiększenie roli kultury w księstwach lennych. Wielkie Księstwo Toskanii oraz Księstwo Urbino poparło postulaty i wyraziło chęć skoordynowania prac.
  • [Francja] Przekazano obrady Rady Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Warszawie. Prezydent Republiki Francuskiej – Jean-Pierre Lavandier przybył 1 lutego do Warszawy jednocześnie przekazują prezydencję Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
  • [Niderlandy] Powołano nowy rząd na czele którego stanął Rektor Uniwersytetu Amsterdamskiego oraz minister spraw wewnętrznych – Louis Lacroix. Skład uzupełnili: Fryderyk Wilhelm Orański (MSZ)  oraz Julia Schmidt de Clerq (MK). Zawarto również kolejny traktat uznaniowy – Niderlandy uznało Królestwo Surmeńskie.
  • [Dreamland] Daniel von Witt przedstawił ankietę Fundacji Eskalacji Mikronacyjalizmu “Inferno” badającą… przywództwo. Wśród zadań dla ankietowanych znalazło się polecenie, aby do wypisanych cech osobowościowych dopisać konkretną osobę z v-państwa. Jak zapowiadają organizatorzy, badanie zostanie przeprowadzone w co najmniej 10 państwach.
  • [Al Rajn] Wyboru tuż, tuż. W obliczu kryzysu aktywności w takich mikronacjach jak Sarmacja czy w Królestwie Surmeńskim w Al Rajn do wyboru startuje aż 34 kandydatów. Taką to ilość zarejestrowała Centralna Komisja Wyborcza. Kto wygra niniejsze wybory? Największe szanse ma KW „Tayyār Al-Mustaqbal” [TAM], czyli Strumień Przeszłości. Na ich listach możemy znaleźć takie postacie jak Kwaku Dua czy Mukarram Moghadam.
  • [Sarmacja] Kanclerz Markus Arped zrzekł się mandatu oraz podał cały swój rząd do dymisji. Taką to informację możemy przeczytać na stronach Sarmacji. Czyżby była to oznaka końca Magna Sarmatica? Możliwe, zwłaszcza że większość aktywnych obywateli udało się wgłąb Wandystanu. W nadchodzących dniach zostaną rozpisane nowe wybory do Sejmu.
  • [Scarland] Królowa Eleonora zawarła traktat pokojowy z Jej Królewską Mością Isabellą, Królową Estelli Wschodniej. Warto zauważyć, że kończy to wielomiesięczny spór o ziemie byłego regionu Królestwa Skarlandu. Po podpisaniu aktu, Król-senior Norbert Catalan złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by ten rozpatrzył czy ów traktat jest zgodny z ustawą zasadniczą.
  • [Rzeczpospolita Obojga Narodów] Na Litwie doszło do zmian. Jedna z posłanek Sejmiku Litewskiego wystosowała list do Jego Królewskiej Mości Augusta Ludwika II prosząc by spojrzał przychylnym okiem na zmiany w kraju. Aleksandra Zamoyska przedstawiła Sejmu Walnemu projekt konstytucji o Księciu Kurlandii, który pełniłby rolę namiestnika królewskiego na Litwie. Posłowie oraz Senatorowie na wspólnym posiedzeniu poparli akt. Sejmik Litewski obrał Jejmość Aleksandrę Zamoyską na Księżną Kurlandii.

Leave a comment

Filed under Przegląd zagraniczny

FleszWieści 3/2014

SK na granicy bankructwa 

Συρμενηισκη Κολεη, znane szerzej na świecie jako Surmeńskie Koleje (SK) są na granicy bankructwa. Dzisiaj w nocy prezes SK – Vitalianos Nikolaosigos powiadomił urzędującą Archont o krytycznym stanie państwowej spółki. Poprosił o wyrażenie zgody na przekazanie transzy publicznych pieniędzy na pomoc przedsiębiorstwu. Dziś rano zebrała się także Komisja Skarbu, która odmówiła przekazania tak dużej ilości pieniędzy bez przygotowanego planu naprawczego. Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja NP chodziło o kwotę ponad 2 milionów gonów. Tesmoteta ds. Rozwoju Regionalnego i Obronności Kraju zapowiedział wnikliwą analizę sytuacji i kontrolę w spółce. Konferencję prasową zwołał tuż po zakończonych obradach Komisji Prezes Centralnego Banku Emisyjnego. Wyszedł on z propozycją  podziału  SK na jednostki samorządowe – przy czym pakiet kontrolny nadal zachowałby Skarb Państwa. Wśród proponowanego podziału na próżno szukać Autonomosu Surmy i Skawlandii oraz Rezerwatu Rendeluzji bowiem przez te tereny nie przechodzi żadne połączenie kolejowe. Przedstawił również możliwość udzielenia kredytu SK w ramach pomocy resortowej z Funduszu “Νεη Τρανσπορτη“. 

Warto również przypomnieć, że nie dalej jak dwa miesiące temu Zarząd SK podjął uchwałę o podniesieniu cen biletów normalnych oraz ulgowych. Miało to spowodować poprawę kondycji finansowej spółki, niemniej nic takiego się nie stało.

Awanse wojskowe

Profesor Sinalenno podpisała wczoraj rozporządzenie awansując tym samym dwóch czynnych żołnierzy Surmeńskich Sił Obronnych. Stopień porucznika otrzymał Jego Książęca Mości Adrjanos Viktorjosigos apo Zep za “długoletnią służbę wojskową w I Pułku Strzelców Hokuckich”, natomiast stopień chorążego nadano Sergiejowi Pobunie za “przeprowadzenie najważniejszej reformy wojskowej i nadanie nowej jakości Surmeńskim Siłom Obronnym”.

Uroczyste wręczenie awansów odbędzie się w marcu podczas obchodów Święta Założyciela w Pałacu Jacyńskim.

Komitet Regionów znów obraduje! 

Kilka dni temu Tesmoteta ds. Rozwoju Regionalnego i Obronności Kraju zainaugurował styczniowe posiedzenie Komitetu Regionów. Po prawie półrocznej przerwie stawili się prawie wszyscy nomarchowie, rezerwatorzy oraz autonomarcha. Obrady już w pierwszych dniach wywołały wiele kontrowersji za sprawą konfliktu światopoglądu  części obradujących. Dostojny Pobuna (TRRiOK oraz nomarcha opradzki)  planuje przeprowadzić reformę rolną na wzór socjalistyczny. Sprzeciwiło się temu większość obecnych tam osób. Niemniej jednak redakcja Nei Preiodiku życzy powodzenia w obradach!

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologicznego w Siczynie 

Instytut Meteorologiczny w Siczynie wystosował wczoraj komunikat nadając kolor żółty (zagrożenie dla życia ludzkiego) północnym terenom Nomosu Zawarskiego, Rezerwatowi Hokuty oraz północnej części Nomosu Jacyńskiego. Temperatura przewidywana to -28,5 st. C. Będzie to najniższa temperatura w dziejach Królestwa Surmeńskiego. Jak możemy wyczytać w komunikacie: “Niskiej temperaturze będzie towarzyszyć porywisty wiatr do 90 km/h oraz mocne opady śniegu. Miejscami mogą wystąpić zamiecie i zawieje śnieżne. Uprasza się wszystkich obywateli mieszkających na tych terenach o pozostanie w domach. Normachowie oraz Rezerwator winni wydać odpowiednie postanowienia o przyspieszeniu ferii zimowych oraz zamknięciu instytucji użyteczności publicznej. Sytuacja pogodowa powinna się uspokoić po 27 stycznia br.”  Skutkiem ostrzeżenia było ewakuowanie Konsulatu Trizondalu wraz z Konsulem Generalnym do stolicy Królestwa – Kaharonei. Podjęto również decyzję o odwołaniu większości połączeń samolotowych w kraju. Ostatnie pociągi  relacji Kaharonea – Anixi – Menia oraz Kaharonea – Davos – Ettentopolis – Kur wyjadą w dniu jutrzejszym.

2 Comments

Filed under FleszWieści