Archive for the ‘Doniesienia’ category

Mała rewolucja?

Kwiecień 1, 2010

Mikrosławia w ostatnim czasie ostro pracuje. Nie dość, że przybyło jej obywateli i inicjatyw – czego szczerze gratulujemy, to i wykazuje wysoką aktywność w Parlamencie UM.

Niedawno pod dyskusje przyjęto wniosek, o skróceniu kadencji i rozpisaniu nowych wyborów do PUM. Projekt zakłada skrócenie kadencji nawet o połowę i natychmiastowe rozpisanie nowych wyborów. Powód? Nikła aktywność delegatów z poza Al Rajn i Mikrosławii.

Dziś natomiast, przedstawiciel Mikrosławii, złożył wniosek dot. utworzenia wspólnej platformy dla obywateli Wspólnoty. Mikrooceaniczna Przestrzeń Obywatelska, bo tak nazwano projekt, ma stanowić ogólnodostępne pole do debat, dyskusji i kreowania różnorakich – wspólnych,  inicjatyw. To, plus zezwolenie na wgląd w wszystkie struktury PUMu mają sprawić, by Unia stała się ciekawsza i dostępniejsza.

Vetograd ramię w ramię z Chattycją i Shanii

Marzec 18, 2010

W dniu dzisiejszym podpisano pierwszą oficjalną umowę o szerokiej współpracy pomiędzy regionami Unii Mikrooceanii. Od dnia dzisiejszego Zjednoczone Emiraty Chattycji i Shanii stają się regionem partnerskim dla Hospodarstwa Vetogradu.

Obie strony zobowiązały się już do realizowania pierwszych kroków zapisanych w umowie, a także zapowiadają przygotowania i organizację kolejnych inicjatyw partnerskich.

Zapraszamy do biura!

Marzec 5, 2010

Zgodnie z propozycją Prokonsulatu Promocji i reprezentacji Zewnętrznej, na terenie całej Unii z polecenia Konsula powstaną Biura Unijne. Biura te – lokalne oficyny deputowanych, mają stanowić prócz już dostępnego Oceanic Press i Forum PUM, kolejną droge docierania do obywateli Unii.

Do biura można przyjść z wszystkim – prośba o pomoc czy informacje, projektem inicjatywy, czy zwykłym komentarzem. Zapraszamy więc już dziś, do jak najczęstszego odwiedzania biur. Dajcie nam do siebie dotrzeć!

O szczegóły pytajcie swoich deputowanych!

Konsularne „tourne”

Luty 28, 2010

Obecny Konsul Unii Mikrooceanii – Ekscelencja Malik al Mulk, rozpisał kilka proponowanych terminów, dotyczących działalności Unii. W zapiskach, prócz wykończenia podjętych już projektów, znalazły się terminy wizyt w państwach członkowskich UM. To tourne, to efekt nacisku, jaki trzeba włożyć by Unie upowszechnić i ukorzenić w świadomości v-obywateli. Akcja, zainicjowana przez Prokonsulat Promocji i Reprezentacji Zewnętrznej, jest jedynie jedną z kilku dróg które mają wspólnotę wypromować. Kolejnym pewnikiem są 3 spotkania debatowe na czatach Mikrosławii, Elderlandu i Okoczii.

Można by rzec, że wielkie koło zamachowe zaczęło się kręcić, gdyż w ostatnim czasie brakło działania grupie. Teraz wiemy, że było to spowodowane zbieraniem materiałów i sił na widoczną i efektywną pracę.

Oto wstępny termin wizyt Konsula, w państwach członkowskich Unii:

3-7.marzec.2010 – Wizyta konsula w Mikrosławii

11-14.marzec.2010 – Wizyta konsula w Elderlandzie

25-28.marzec.2010 – Wizyta Konsula w Okoczii

1-4.kwiecień.2010 – Wizyta Konsula w Natanii

Zaprojektuj banner OP!

Luty 7, 2010

Prokonsulat Promocji i Reprezentacji Zewnętrznej Unii Mikrooceanii, który opiekuje się Oceanic Press, ogłosił dziś konkurs na projekt banneru/loga dla agencji.

Konkurs, skierowany do obywateli UM, jest pierwszą tego typu inicjatywą po utworzeniu Unii.

Prace, obrazki o wymiarach wynoszących dokładnie 740 x 180 pikseli, należy nadsyłać na maila – van_daniel_90@o2.pl

Termin nadsyłania prac – 19 lutego 2010 roku.

Nagroda- jednodniowy status delegata PUM (z głosem doradczym, bez możliwości głosowania).

Puchar Narodów Mikrooceanii, oraz aktualizacja danych.

Luty 7, 2010

W ostatnim czasie, obrady PUM-u zaprząta temat sportowy. Zaproponowana przez stronę Mikrosławieńską – Mikrooceaniczna Federacja Sportu, rozbudziła wśród deputowanych chęć do dyskusji. Prócz omawiania samej idei, słusznej z resztą, rozmowa zeszła także na temat MUP i sposobu jej funkcjonowania w ostatnim czasie. W debacie przewinął się pełen wachlarz możliwości, lecz sprawa ta jest jedynie traktowana informacyjnie, z racji niepowiązania instytucji.

Druga sprawą, która ruszyła w ostatnim czasie, są Prokonsulaty. Otwarto już wszystkie z nich, a większość prefektów zabrała się do pracy. Tu możemy się pochwalić czymś bardzo ważnym – informacjami.

Otóż źródło „wszechwiedzy” o v-świecie – Micropedia, zostało wzbogacone nie tylko o kategorię „Unia Mikrooceanii”, ale i również o kilka artykułów. Liczymy, na szybkie uzupełnienie wszystkich informacji i dalsza owocną pracę!

Wytężonej pracy czas dalszy!

Styczeń 11, 2010

Kolejne dni przynoszą coraz więcej tak oczekiwanych działań. Mimo v-światowego szaleństwa, które spowodował trwający właśnie V-Mundial, Unia Mikrooceanii pracuje!

Już lada moment swoje rozstrzygnięcie znajdą sprawy wspólnych sił zbrojnych, oraz pierwszego mikrooceanicznego święta – Mikrooceanicznych Dni Pokoju. Obie te inicjatywy poddawane są właśnie ostatecznemu glosowaniu. Wpierw przegłosowano wszystkie poprawki do tych dokumentów. Teraz – ostateczne wersje uchwał.

W sferze debat ciągle pozostaje strefa kulturowo-naukowa, oraz sprawa Rady UM – mimo zgłoszenia propozycji w tej sprawie, ciągle nie ustalono ostatecznego jej składu.

Mieszkańcy Unii z zniecierpliwieniem oczekują widocznych działań Wspólnoty, których aktualnie brak. Miejmy nadzieję, że te pierwsze ustawy, to tylko przedsionek wspaniałej pracy 5 narodów Zachodu. Bądźmy tez dobrej myśli, jeżeli chodzi o Radę – przecież w końcu trzeba ją utworzyć. sprawa jest dla nas zbyt ważna, by ją tak po prostu zostawić.