Wywiad z Ekscelencją Ramzanim

Zamieszczone Marzec 3, 2010 - autor: mikrooceania
Kategorie: Ogólna

Rozmowa z Ekscelencją Ajatullahem Osamą bin Ramzanim – Księciem Al Rajn, deputowanym do Parlamentu Unii Mikrooceanii.

J.S. – Juan Samirović el Guevara de Vetonija

Ram. – Ekscelencja Ramzani

J.S. – Witam Waszą Ekscelencję. czy można zabrać chwilkę czasu na rzecz Oceanic Press?

Ram. – Witam Ekscelencję Redaktora, ależ owszem można

J.S. – Chciałbym zacząć trochę ogólniej. Mianowicie, jak Ekscelencja, jako deputowany Al Rajn, ocenia sam fakt istnienia Unii i jej znaczenie dla swej ojczyzny?

Ram. – Istnienie Unii Mikrooceanii jako organizacji skupiającej v-państwa z tego samego geopolitycznego regionu oceniam bardzo pozytywnie. Odnosząc się jednak do mojej Ojczyzny, to jak wszystkim wiadomo, bardzo nam zależy na jak najlepszym jej rozwoju, oczywiście partnerskiego,  z poszanowaniem każdego państwa członkowskiego.

J.S. – No właśnie, rozwoju. Jak ocenia Ekscelencja rozwój wspólnoty. Jest Waszmość wszak z unią od samego początku. Jakie korzyści przyniosła Unia?

Ram. – Gdybym miał wystawić ocenę to unia otrzymałaby 3+, ponieważ ostatnio zamiast realizować to co wcześniej uchwaliła, zaczęła mnożyć nowe papierki, a to do niczego dobrego nie doprowadzi. Nie podoba mi się również pomysł przyjmowania kolejnych państw do unii bo na to jest za wcześnie. Z korzyści to wymieniłbym m.in. większe zaufanie wśród państw członkowskich czy wzajemne wsparcie.

J.S. – No właśnie. Ekscelencja prawie jako jedyny sprzeciwił się rozszerzeniu grupy. Jak widać, wynikało to nie z niechęci, a z postrzegania samej grupy. Co jednak Ekscelencja sądzi o samych kandydatach?

Ram. – Została nam przedtsawiona długa lista v-państw, ewentualnych kandydatów, z czego duża część odpada głównie z powodu ich położenia, a ponadto nie wiadomo kto tak naprawdę chce być w unii. Nie będę oceniał państw bo jest na to zbyt wcześnie ale przychylnym okiem patrzę na Cesarstwo Arctiq.

J.S. – Przejdźmy do innego aspektu. Mianowicie – wygrał ostatnio Ekscelencja konkurs Naszej redakcji. Jak ocenia więc Ekscelencja działanie nie tylko naszej redakcji, ale i Prokonsulatów?

Ram. –  Konkurs na logo Oceanic Press wygrałem, bo niestety nikt inny nie pokwapił się aby coś zaprojektować co jest smutne. Ostatnio coraz bardziej widać, że ludziom brak czasu, na czym cierpią nie tylko państwa członkowskie ale i cała unia. Co do Prokonsulatów to widziałem pracę tych co funkcjonują i oceniam ją dobrze, ponieważ ich długoplanowa perspektywa rozwoju będzie korzystna dla nas wszystkich. Tutaj jednak pochwały się kończą.  Nie funkcjonuje Prokonsulat ds. Nauki, Kultury i Sportu co powoduje, że w tych dziedzinach UM się nie rozwija. Wiem również, że opustoszeje kolejny Prokonsulat, a bark chętnych, którzy mogą uzupełnić wakaty doprowadzi do destabilizacji czego bym nie chciał.

J.S. – Czy ekscelencja widzi jakieś rozwiązanie tego problemu?

Ram. –  Tutaj większą pomysłowością muszą wykazać się delegowani do unijnego parlamentu, a konkretnie głowy państw w nim zasiadające

J.S. – Został Ekscelencja wyznaczony, na tymczasowego Przewodniczącego MFS. Oczywiście gratulujemy, ale chcielibyśmy wiedzieć – jakie ma Ekscelencja plany w tej dziedzinie oraz czy widzi Ekscelencja potrzebę dzielenia MFS na konkretne dyscypliny v-sportu?

Ram. – Dziękuję Ekscelencjo. Moim zdaniem, Mikrooceaniczna Federacja Sportu powinna zajmować się sportem jako całością bez jej rozdrabniania na konkretne dyscypliny v-sportu co nie oznacza, że nie mogą w ramach niej działać pewne komórki. Jeżeli chodzi o moje plany to mam zamiar stworzyć Mikrooceaniczną Federację Piłkarską w ramach, których zostaną zorganizowane mistrzostwa naszego regionu.

J.S. – Czy Ekscelencja ma jeszcze jakieś plany dotyczące Unii? Co Ekscelencja sądzi o inicjatywie podjętej przez Mikrosławie i Okoczię? (Konferencja Naukowa)

Ram. – Długofalowych planów dotyczących unii nie mam i powiem, że najważniejsze jest dla mnie zwiększenie aktywności u osób zaangażowanych w organizacji. Odnośnie współpracy Mikrosławii i Okoczi czyli Konferencji Naukowej to uważam, że każdy rodzaj współpracy w ramach Unii Mikrooceanii jest bardzo dobry, a na podłożu naukowym szczególnie bo z nią różnie bywa w poszczególnych państwach.

J.S. – Nie mam więcej pytań. Bardzo dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi i życzę miłego dnia.

Ram. – Dziękuję Ekscelencjo Redaktorze i wzajemnie.

Jawniej, ale czy sprawniej?

Zamieszczone Marzec 3, 2010 - autor: mikrooceania
Kategorie: Decyzje

Właśnie zakończono uchwalanie Statusu Obserwatora Parlamentu Unii Mikrooceanii.  Z treści, którą przedstawiamy poniżej, wynika, że obserwatorem może zostać właściwie każdy – pod warunkiem, że uzyska wsparcie co najmniej 2 członków Wspólnoty.

Treść Uchwały:

Art. 1

Status obserwatora można otrzymać przy wybranym organie władz Unii Mikrooceanii a w szczególności przy Konsulu, Prokonsulu, Prefekcie, Radzie Unii Mikrooceanii a także każdej podległej organizacji wchodzącej w struktury Unii Mikrooceanii.

Art. 2

§ 1. Osoby, państwa oraz organizacje posiadające status obserwatora przy Konsulu mogą czytać wszystkie wiadomości na forum Unii Mikrooceanii (poza oznaczonymi jako tajne) oraz redagować posty we wszystkich kategoriach poza forami Gmachu Błękitnego, Komisji, Prokonsulatów oraz Prefektur chyba, że Parlament Unii Mikrooceanii postanowi inaczej.
§ 2. Osoby, państwa oraz organizacje posiadające status obserwatora przy wybranej instytucji Unii Mikrooceanii mogą czytać wszystkie wiadomości na forum Unii Mikrooceanii (poza oznaczonymi jako tajne) oraz redagować posty tylko i wyłącznie w kategorii instytucji wnioskowanej chyba, że Parlament Unii Mikrooceanii postanowi inaczej.
§ 3. Osoby, państwa oraz organizacje posiadające status obserwatora przy wybranej organizacji związanej z Unią Mikrooceanii mogą czytać wszystkie wiadomości na forum Unii Mikrooceanii (poza oznaczonymi jako tajne) oraz redagować posty tylko i wyłącznie w kategorii wybranej organizacji chyba, że Parlament Unii Mikrooceanii postanowi inaczej.

Art. 3

Status obserwatora przy wybranym organie władz Unii Mikrooceanii uzyskać mogą:
1) przedstawiciele prasy uznanej przez co najmniej dwa państwa członkowskie
2) Przedstawiciele państwa wirtualnego uznanego co najmniej przez dwa państwa członkowskie
3) Każdy obywatel państwa członkowskiego
4) Przedstawiciel organizacji międzynarodowej do której należą co najmniej dwa państwa uznane przez członków Unii Mikrooceanii
5) W wyjątkowych sytuacjach jak np. udział w dyskusji na zaproszenie dwóch Prefektów, Konsula lub w wyniku głosowania Rady Mikrooceanii, każdy mieszkaniec mikroświata

Art. 4

By wniosek państwa lub organizacji był rozpatrywany władca kraju lub osoba stojąca na czele organizacji musi przekazać na ręce Konsula list polecający.

Art. 5

Wniosek o nadanie statusu obserwatora należy składać w Sekretariacie Unii Mikrooceanii.

Art. 6

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 7 dni przed Radę Mikrooceanii, ta jednak może przekazać władzę rozpatrywania wniosków dla odpowiedniej komisji.

Art. 7

Dokument wchodzi w życie w momencie umieszczenia go w prawie Unii Mikrooceanii.

W ten oto sposób załatwiono dość poważny problem dostępności do życia Unii.  Tylko czy ta uchwała zmieni postrzeganie i podglądanie Unii? Czy z tego prawa rzeczywiście będzie ktoś korzystał? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż Parlament dopiero wykazuje pierwsze efekty swojej działalności. Liczymy jednak, że wraz z upływem czasu, coraz więcej osób i organizacji zacznie się interesować działaniem na rzecz integracji 5 państw zachodu.

Poszukiwany, poszukiwana

Zamieszczone Luty 28, 2010 - autor: mikrooceania
Kategorie: Ogólna

Wraz z planowaniem najbliższego terminarza prac Unii, trzeba rzec kilka słów nie tylko o samym planie, ale także o osobach przez Unię poszukiwanych.

Niedawno powołano do życia Mikrooceaniczna Federację Sportu – mamy więc wakat na stanowisku prezesa tej federacji. Do zadań głównych należy tu wykreowanie sekcji piłki nożnej – wraz z utworzeniem regionalnych mistrzostw, a także zajęcie się sprawą skoków narciarskich.

Praca znajdzie się również dla wszelakich grafików i informatyków. W końcu jak każda instytucja, również i Unia ma posiadać swoją stronę internetową. Samo forum i Oceanic Press to za mało. Dlatego prócz strony wspólnoty, planowana jest również strona Mikrooceanicznej Legii Interwencyjnej.

Oferta skierowana jest do wszystkich obywateli Mikrooceanii, tak więc na działanie szansę ma spora grupa ludzi. Liczymy tu na dwie sprawy:

1) znalezienie odpowiednich osób na każde wolne stanowisko

2) kreowanie kolejnych miejsc pracy i poszerzanie wspólnych inicjatyw grupy 5

Konsularne „tourne”

Zamieszczone Luty 28, 2010 - autor: mikrooceania
Kategorie: Doniesienia

Obecny Konsul Unii Mikrooceanii – Ekscelencja Malik al Mulk, rozpisał kilka proponowanych terminów, dotyczących działalności Unii. W zapiskach, prócz wykończenia podjętych już projektów, znalazły się terminy wizyt w państwach członkowskich UM. To tourne, to efekt nacisku, jaki trzeba włożyć by Unie upowszechnić i ukorzenić w świadomości v-obywateli. Akcja, zainicjowana przez Prokonsulat Promocji i Reprezentacji Zewnętrznej, jest jedynie jedną z kilku dróg które mają wspólnotę wypromować. Kolejnym pewnikiem są 3 spotkania debatowe na czatach Mikrosławii, Elderlandu i Okoczii.

Można by rzec, że wielkie koło zamachowe zaczęło się kręcić, gdyż w ostatnim czasie brakło działania grupie. Teraz wiemy, że było to spowodowane zbieraniem materiałów i sił na widoczną i efektywną pracę.

Oto wstępny termin wizyt Konsula, w państwach członkowskich Unii:

3-7.marzec.2010 – Wizyta konsula w Mikrosławii

11-14.marzec.2010 – Wizyta konsula w Elderlandzie

25-28.marzec.2010 – Wizyta Konsula w Okoczii

1-4.kwiecień.2010 – Wizyta Konsula w Natanii

Mocne i słabe strony Unii – czyli wspólnota w bilansie

Zamieszczone Luty 25, 2010 - autor: mikrooceania
Kategorie: Ogólna

Dla osób związanych w jakimkolwiek stopniu z sprawami ekonomii, bądź rachunkowości, pojęcie bilansu nie jest obce. Również i pozostałemu gronu nie powinno to pojęcie przysparzać problemu. Śmiało więc można przystąpić, do analizy i zbilansowania Unii. Czemuż jednak to robić?  By pobudzić organizm, do polepszenia stanu posiadania.

Tak, więc do jednej części – pozytywów (nie będziemy się bawić w aktywa i pasywa), można bez problemu wrzucić:

– 5 pięknych i róznorodnych państw

–  spory potencjał obywatelski (w społeczeństwie siła!)

– sam fakt bliskości i współpracy

– wykreowanie kilku wspólnych inicjatyw

Plusy te, bez wątpienia stawiają w bardzo dobrej sytuacji całą wspólnotę. Niestety jednak, można wyróżnić też trochę negatywów… A takimi są:

– problemy w informacji (tu staramy się redakcyjnie działać)

– małe zainteresowanie społeczne Unią

– ospałość w działaniu (niestety nie tylko real powala)

– problemy wewnętrzne państw (restauracje, czy też „remonty” państwowe)

Wypadałoby się więc zastanowić, skąd taki stan rzeczy. Co powoduje, że tak dobra i światła idea jedności nie sprawdza się? Oceanic Press postara się rozwikłać sprawę i jednocześnie zmotywować nie tylko delegatów, ale i obywateli do większego zainteresowania grupą. „Śledztwo” zaczniemy od… rozmowy z politykami właśnie.

Mikrooceaniczna Federacja Sportowa

Zamieszczone Luty 21, 2010 - autor: mikrooceania
Kategorie: Decyzje

Wczoraj ostatecznie uchwalono kształt MFS. Po długiej debacie i zebraniu wszystkich poprawek Parlament Unii dokonał głosowania. Tak, jak sprawa potrzeby stworzenia regionalnej organizacji zarządzającej sportem, była klarowna. Tak wiele zastrzeżeń budziła sama jej forma i jej zadania. Niemniej jednak, udało się wypracować kompromis, a o to efekt:

20.02.2010

Uchwała powołująca do życia Mikrooceaniczną Federację Sportu (MFS)

Art. 1

Dla pogłębienia integracji na płaszczyźnie sportowej wewnątrz Unii Mikrooceanii , powołuje się do życia Mikrooceaniczną Federację Sportu. W skrócie – MFS.

Art. 2

Do głównych zadań Federacji należą:
– organizacja Mikrooceanicznych Mistrzostw Sportowych w tym też Mikrooceanicznych Mistrzostw Piłkarskich niezależnych od MUP
– propagowanie idei sportu wśród mieszkańców UM
– rozwój już istniejących i kreowanie nowych dyscyplin v-sportu
– koordynowanie wspólnych inicjatyw v-sportowych
– propagowanie idei fair play

Art. 3

MFS, na realizację swoich celów, dysponuje:
– środkami z budżetu UM
– własną stroną internetową
– sekcją w Oceanic Press

Art. 4

Mikrooceaniczna Federacja Sportu podlega pod Prokonsulat odpowiedzialny za sprawy sporu.

Art. 5

1) Na czele MFS stoi Prezes, który zajmuje się organizacją i prowadzeniem działalności federacji, a także jej raportowaniem.
2) Prezes MFS zostaje powołany na czteromiesięczną kadencję przez Prokonsula odpowiedzialnego za sprawy sporu spośród ministrów państw unijnych odpowiedzialnych za sport lub spośród osób czynnie zaangażowanych w życie sportowe.

Rozmowa z Konsulem UM – Malikiem al Mulkiem

Zamieszczone Luty 12, 2010 - autor: mikrooceania
Kategorie: Ogólna

Rozmowa z Konsulem UM – Ekscelencją Malikiem al Mulkiem

red. – Redaktor Oceanic Press Juan Samirović el-Guevara de Vetonija

MaM – Malik al Mulk, Konsul Unii Mikrooceanii, Al Rajn

red. – Dzień dobry Wasza Ekscelencjo

MaMAs Salamu Alaykum Redaktorze. Dzień Dobry.

red. -Stosunkowo niedawno powołano do życia Radę Unii, czemu tak długo zwlekano z tym posunięciem?

MaMMuszę się tu przyznać iż zawiniłem tu nieco ja. Miałem ogrom obowiązków nie tylko w Al Rajn, ale również w realu. Studia raz na jakiś czas potrafią dać się we znaki niezwykle mocno, a jak już się przejdzie ten okres pracy to najchętniej by się odpoczęło. Wtedy właśnie miałem wspomniany okres a za opóźnienie serdecznie przepraszam. Mam nadzieję iż nie wpłynęło to na rozwój UM

red. – Opóźnienia jak dotąd nie przeszkadzały w pracy UM. Jak Ekscelencja myśli, skąd te szybkie nadrabianie strat, a nawet i przyspieszanie z innymi inicjatywami?

MaM Po okresie odpoczynku, lenistwa przychodzi zazwyczaj zryw. Wydaje się że większość z nas pracuje tzw. falami. Raz nie robimy nic, czekając aż coś nam przyjdzie do głowy lub najzwyklej w świecie, zachce się nam coś zrobić. A jak już się zachce to wszystkie, już skumulowane pomysły, zaczynamy energicznie wprowadzać w życie. To zdaje egzamin w momencie gdy nie tylko my mamy ochotę na prace, ale też inni włączają się do pracy. Jak na razie udawało nam sie to w UM.

red. – Czy taki trend raduje to osobę Konsula? Jak Ocenia Ekscelencja pierwsze dni pracy Prokonsulatów?

MaMWiadomo iż cieszyłbym się gdyby każdy pracował codziennie i poświęcał się w całości UM nie męcząc sie przy tym, nie możemy jednak zapominać o tym iż jesteśmy ludźmi i chcielibyśmy nimi pozostać czasami oglądając film, wychodząc na dwór, spotykając się ze znajomymi. Wirtual potrafi zmęczyć nawet najwytrwalszych i wskazane jest od niego odpocząć by nie zrezygnować całkowicie i by się nie wypalić. Odpoczynek należy się każdemu tak więc okresy odpoczynku mnie nie dziwią.

Prokonsulaty dopiero rozpoczęły swoją działalność. Prokonsulowie jeszcze do końca nie wiedzą jak się obejść z narzędziem które dostali do rąk. Przyznam, że oczekuję od nich większego zaangażowania i wprowadzania własnych inicjatyw. Niemniej jednak nie jest źle a z czasem na pewno będzie lepiej.

Wracając do tego czy mnie cieszy taki trend. Faktycznie mogło by być lepiej, ale prace UM jak na razie oceniam na solidną czwórkę. To samo dotyczy Prokonsulatów

red. – Oceanic Press przedstawił ostatnio 2 konkursy. Ogłoszenia te okazały się w niektórych kręgach kontrowersyjne. Co WE o tym sądzi?

MaM – Chodzi o nagrodę za zwycięstwo w konkursie? Faktycznie, niektórzy stwierdzili iż OP czy też Prokonsul odpowiedzialny za promocję wychodzi poza swoje kompetencje a nagroda w postaci wizyty w Błękitnym Gmachu i udziale w dyskusji Parlamentu jest niezgodna z prawem. Ja uważam natomiast iż jest to atrakcyjna nagroda więc gra jest warta świeczki. I sądzę, że takie nagrody powinny być fundowane częściej choćby po to by obywatele mogli odczuć na własnej skórze, nie tylko że są częścią większej społeczność Mikrooceanii ale także mają na nią wpływ. Taka nagroda ma same dobre strony.

red. – Czy Ekscelencja chce dodać coś od siebie na koniec?

MaM – Chciałbym podziękować wszystkim Parlamentarzystom i Prokonsulom za wkład w prace Unii Mikrooceanii jednocześnie życząc im i sobie więcej zaangażowania, więcej sił by nie trzeba było tyle odpoczywać oraz pozostania na fali cały czas… tym bardziej w sesji.

Dziękuję Redaktorowi za możliwość wypowiedzenia się.

red. – Również dziękuje za chwile poświęconą OP. Życzę miłego dnia i powodzenia w dalszej pracy!