Gmach Narodów

Pełna wersja: Jak akredytować uczelnię?
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Przypominam, że zgodnie ze stosowną Konwencją:

Cytat:Art. 4. [akredytacja uczelni]
1. Członkowie zgłaszają do Sekretarza Generalnego OPM listę uczelni i instytucji naukowych, spełniających wymogi niniejszej Konwencji, wraz z informacjami dotyczącymi zatrudnionych w nich pracowników oraz uprawnień do nadawania tytułów i stopni, określonych w Art. 3.
2. Uczelnia lub instytucja naukowa może zostać akredytowana, jeśli spełnia wymogi określone w Art. 3. i jej wniosek zostanie zaakceptowany przez co najmniej dwie akredytowane uczelnie lub instytucje naukowe.
3. Do czasu akredytowania trzech pierwszych uczelni lub instytucji naukowych, Sekretarz Generalny akredytuje zgłoszone uczelnie lub instytucje naukowe, które spełniają najwyższe z wymogów określonych w Art. 3. i ich wnioski zostaną poparte przez władze państwowe.
4. Poprzez akredytowanie uczelni, uznaje się tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe osób zatrudnionych w tych uczelniach przed datą złożenia wniosku.
5. Skreślenie uczelni z listy następuje na wniosek państwa zgłaszającego lub z własnej inicjatywy Sekretarza Generalnego, o ile przez co najmniej 3 miesiące nie spełnia ona wymogów niniejszej Konwencji.
6. Prowadząc akredytację, Sekretarz Generalny nie ocenia działań uczelni i instytucji naukowych w dziedzinie badań naukowych czy dydaktyki, a jedynie określa, czy spełniają one wymogi formalne niniejszej Konwencji.
7. Sekretarz Generalny może do prowadzenia tych czynności upoważnić Pełnomocnika ds. Akredytacji Uczelni i Instytucji Naukowych.
Przekierowanie