Gmach Narodów

Pełna wersja: Wnioski o Akredytacje
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam w tym temacie mozna składać wnioski o akredytacje.
Wasza Ekscelencjo Sekretarzu Generalny,

Zwracam się do WE z wnioskiem o akredytowanie Głodującego Uniwersytetu im. Krzysztofa Putry. Uczelnia zatrudnia obecnie:
- dwóch profesorów:
1. prof. doc. Mihail Nani,
2. prof. dr hab. Manea Manescu,
- jednego doktora habilitowanego:
1. dr hab. Wojciech Hergemon, prof. Putra,
- jednego magistra:
1. lek. inż. Aleksander Euskadi,
- jednego bakałarza:
1. bak. Natasza Lucretiu-Hergemon,

W związku z czym, na mocy konwencji jest uprawniona do nadawania tytułów i stopni naukowych i zawodowych przewidzianych przez prawo Biednej Republiki, tj. profesora, docenta, doktora habilitowanego, doktora, magistra, lekarza, farmaceuty i inżyniera.

Na użytek zainteresowanych delegatów dodam, iż obecnie Głodujący Uniwersytet im. Krzysztofa Putry dzieli się na cztery wydziały, tj. Wydział Nauk Medycznych i Farmacji, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Finansów i Ekonomii oraz Wydział Wojskowy.
Jako, że w Mińsku mam ograniczony dostęp do Internetu, muszę jedynie wskazać, że nie ma obecnie - niestety - żadnych procedur uznawania tytułów i stopni naukowych nadawanych przez uczelnie w państwach członkowskich OPM, które to uczelnie powstały przed przyjęciem przez te państwo Konwencji OPM o stopniach i tytułach naukowych, lub też znajdowały się poza terytorium tego państwa gdy powstawały.
To oczywiście nie oznacza, że ja nie chcę uznać tytułów prof. Nani i prof. Manescu i innych. Ani że nie chcę akredytowania Uniwersytetu im. Putry. Stwierdzam jedynie, że musimy w trybie pilnym opracować wspomniane procedury.
Najprostszy to stworzenie komisji z udziałem co najmniej dwóch profesorów z uczelni państw członkowskich OPM, ale nie wiem, czy będzie to realne i możliwe. Ja sam jestem dr net. i nie widzę możliwości opiniowania profesorów. Mogę natomiast - samodzielnie - spróbować ocenić doktorów, magistrów i bakałarzy (? chodzi o osoby po licencjacie, jak sądzę). Ale też potrzebna będzie procedura.
Dodam, że - proszę tego nie przyjmować do siebie - widzę niestety możliwość, że przyjmiemy do OPM mikronację spełniającą warunki minimum, i ta mikronacja stworzy uniwersytet w którym cała jej społeczność otrzyma tytuły profesorskie. I zechce, byśmy te tytuły uznali.
Wasza Ekscelencjo Sekratarzu Generalny,

Oczekuję zatem ze zniecierpliwieniem, na stworzenie takich procedur. Niemniej, zapraszam nawet teraz WE do odwiedzenia naszej uczelni. I tak, bakałarz, to coś w rodzaju licencjata. Sam nie rozumiem, jak doszło do nadania tego tytułu, ponieważ konsekwentnie odmawiam wprowadzenia studiów dwustopniowych i likwidacji habilitacji Smile
Wasza Ekscelencjo Sekretarzu Generalny,

Ponieważ upłynął już miesiąc od chwili, gdy WE SG złożył promesę stworzenia stosownych procedur, pragnę zapytać, jak ta sprawa proceduje. Jednocześnie zachęcam WE SG do złożenia wizyty w Głodującym Uniwersytecie im. Krzysztofa Putry, gdzie obecnie trwa obrona pracy dyplomowej lek. inż. Aleksandra bar. Euskadi.
Cytat:Nie ma żadnych procedur uznawania tytułów i stopni naukowych nadawanych przez uczelnie w państwach członkowskich OPM, które to uczelnie powstały przed przyjęciem przez te państwo Konwencji OPM o stopniach i tytułach naukowych, lub też znajdowały się poza terytorium tego państwa gdy powstawały.

Chciałbym wskazać, że przy akredytacji poprzednich uczelni ten temat nie wypłynął, tj. nikt nie przeprowadzał weryfikacji tytułów UKD, KUS czy GIN. Dlaczego inne uczelnie miałyby być traktowane inaczej niż tamte?

Natomiast jeżeli chodzi o samą akredytację tego czegoś, co określa się jako "Głodujący Uniwersytet", to liczę, że JE Sekretarz Generalny i JE Walczak nie będą brali takiej możliwości pod uwagę. Dowcipy w stylu gnomiego Instytutu Zjawisk Paranormalnych mogły być dobre (o poziomie ich kipryjskich kopii nie będę się wypowiadał), ale nikt nie próbował doprowadzać do ich międzynarodowego uznawania za poważne instytucje. A jeżeli mielibyśmy GU za taką instytucję uznawać, to wypłynęłaby natychmiast kwestia pseudonauki oraz sytuacji niehumanitarnych, jakie miały miejsce w tejże "uczelni" - ale myślę że po prostu nie ma co otwierać tej puszki pandory.
Wasza Ekscelencjo Dyrektorze,

Proszę pozostawić ocenę poziomu merytorycznego uczelni osobom kompetentnym. W chwili obecnej taką osobą jest bez wątpienia JE Sekretarz Generalny, nie zaś WE Dyrektor. W szczególności dotyczy to kwestii oceny Głodującego Uniwersytetu im. Krzysztofa Putra od strony dydaktyki, gdyż nie prowadzi on studiów w dziedzinie WE.
Przekierowanie