Archive for the ‘KANDYDACI DO IP’ Category

KANDYDACI PPS

Marzec 21, 2007

KANDYDACI KOMITETU WYBORCZEGO PARTIA PRACY SARMACJI w wyborach do Izby Poselskiej KS

1. ALEKSANDER wicehraba KELLER

Przewodniczący PPS, działacz ruchu lewicy wandyjskiej, wielokrotnie – przed i po Zjednoczeniu – Prezydent Mandragoratu Wandystanu i Komisarz Ludowy w kolejnych rządach, kwiaton Churału Ludowego (poseł parlamentu) wielu kadencji, w minionym rządzie Minister Samorządu Terytorialnego; Ambasador KS w Elderlandzie, Pełnomocnik KS w Valhalli, major i Szef Służby Bezpieczeństwa Wandystanu.

2. PAWEŁ kawaler CIUPAK

W Wandystanie od sierpnia 2005 r.; bojownik o socjalizm, Komisarz Ludowy ds. Informatycznych w kolejnych rządach. Po Zjednoczeniu zaczął uczestniczyć w życiu Sarmacji upowszechniając idee lewicowe. Ostatnio wybrany na Przewodniczącego Trybunału Ludowego MW i I Sekretarza Socjalistycznej Partii Wandystanu.

3. JACEK kawaler NOWAK

W świecie wirtualnym od 2004 roku. Obywatel Mandragoratu Wandystanu. Podlord. Działacz Wandejskiej Socjalistycznej Partii Jedności nastepnie po odejściu z WSPJ założyciel Wandejskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Współtwórca Socjalistycznej Partii Wandystanu wybrany Przewodniczacym po I Zjeździe SPW, członek Komitetu Centralnego SPW.
Piastował funkcję Komisarza Ludowego do spraw Finasów i Gospodarki, kwiatona Churału Ludowego, ambasadora Wandystanu w Wielkim Ksiestwie Solardii. Obecnie Przewodniczący Churału Ludowego.