Archive for the ‘Przewodniczący PPS’ Category

Przewodniczący PPS

Marzec 17, 2007

Funkcję Przewodniczącego PPS pełni wicehrabia Aleksander Keller – polityk wandyjskiej lewicy. Od zawsze związany z ruchem socjalistycznym – były przewodniczący Wandyjskiej Socjalistycznej Partii Jedności, były Sekretarz Generalny Socjalistycznej Partii Wandystanu, obecnie Sekretarz – Członek Komitetu Centralnego. Trzykrotny Prezydent Mandragoratu Wandystanu (w tym raz już po Zjednoczeniu), Komisarz Ludowy w kolejnych Radach w MW, wielokrotny kwiaton i przewodniczący Churału Ludowego (poseł parlamentu wandyjskiego). Przez rok Ambasador MW w Sarmacji, obecnie Ambasador Sarmacji w Elderlandzie i Pełnomocnik w Valhalli. Minister Samorządu Terytorialnego w ostatnim rządzie. Szef i major Służby Bezpieczeństwa Wandystanu.