Kategorie: Wszystkie | Dekrety | Prawo | Statuty | Traktaty | Ustawy
RSS
czwartek, 02 sierpnia 2007
Umowa między Księstwem Trizondalu , a Zongyą Ludową na temat wzajemnych stosunków
Umowa między Księstwem Trizondalu , a Zongyą Ludową na temat wzajemnych stosunków.

Art1. [ Postanowienia ]

1. Trizondal w pełni uznaje Zongye Ludową jako osobny człon vświata , nie mający nic wspólnego z Zongyjską Republiką Demokratyczną ,włączoną w skład Trizondalu.
2. To samo tyczy się strony przeciwnej.
3. Z dniem dzisiejszym Zongyę Ludową , jak i Zongyjską Republikę Demokratyczną traktuje się jako
dwa osobne człony vświata , z czego Zongya Ludowa zrodziła Zongyjską Republikę Demorkatyczną.

Art.2. [Przepisy Koncowe]

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia tj. 02.08.2007 roku
2. Umowa staje się prawomocna , gdy pod jej słowami widnieją podpisy dwóch założycieli
obu państw to jest :

Jego Książęca Mość Marcina Komosińskiego,
Szanownego Pana Gerarda Szopkowskiego
11:13, gszopkowski , Statuty
Link Dodaj komentarz »
piątek, 27 lipca 2007
Konstytucja Zongyi Ludowej

Konstytucja Zongyi Ludowej z dnia 27.07.2007 roku

Ja prezydent i obywatele Zongyi Ludowej  ustanawiamy tę oto Konstytucję i
czynimy ją podstawowym prawem w całym naszym kraju.

Rozdział I
Konstytucja

Art.1.

1. Konstytucja jest podstawowym aktem w ZL,
stosuje się ją wobec wszystkiego i wszystkich, mieszkających bądź
przedywających na ziemiach ZL.

Art.2.

1. Żadne akty prawne nie mogą być sprzeczne z Konstytucją.

Rozdział II
Wstęp

Art.3.

1. ZL jest państwem prawa , rządzonym na podstawie zasad ustalonych w konstytucji
, ustawach i dekretach.

Art.4.

1. ZL jest republiką.
2. Władzę ustawodawczą w Zongyi sprawuje senat ,
władzę wykonawczą prezydent i rząd ,
władzę sądowniczą prezydent i sędziowie.

3. Władzę wykonawczą w Zongyi sprawuje prezydent i rząd .

4. Władzę ustawodawczą i sądowniczą stanowią poszczególne rogany prawne Mandragoratu Wandystanu. 

Art.5.

Każdy obywatel i mieszkaniec Zongyi jest wolny i równy wobec prawa, posiada prawo głosu oraz prawo do ochrony swych dóbr i godności.

Art.6.

Stolicą Zongyi jest miasto San Jang.

Art.7.

1. Zongya jest podzielona na pięć województw:
- Hiereszyńskie
- Śródgrodzkie (stołeczne)
- Czerwieńskie
- Edyreckie
- Noszyńskie

2. Każdym województwem opiekuje się prezydent.

Art.8.

ZL jest dobrem należącym do wszystkich obywateli.

Rozdział III
Prezydent

Art.9.

Prezydent sprawuje swoją władzę przez okres 9 miesięcy.

Art.10.

Co 9 miesięcy wybierany jest prezydent w wolnych wyborach.

Art.11.

Prezydent nadaje i odbiera odznaczenia i tytuły na terenie całego państwa Zongyi.

Art.12.

Prezydent ma prawo zmienić konstytucję.

Art.13.

Na prezydencie ciąży odpowiedzialnośc opieki nad państwem.

Rozdział IV
Senat

Art.14.

1. W skład senatu wchodzi 3 posłów,

Art.15.

1. Kadencja senatu trwa cztery miesiące. Prezydent może w każdej chwili przedłużyć lub skrócić kadencję.

Art.16.

Senatorowie dyskutują i debatują oraz głosują nad ustawami.

Art.17.

Ustawy pod obrady senatu zgłaszać mogą:
1. Prezydent
2. Posłowie
3. Grupa minimum 5 obywateli Zongyi

Art.18.

1. Senatorowie wybierani są w demokratycznych wyborach

Art.19.

1. Pierwsze posiedzenie Senatu zwołuje prezydent. Senatorowie mają obowiązek się na nie stawić w terminie przez prezydenta wyznaczonym.
2. Na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Marszałek Senatu, wybierany przez Senatorów w głosowaniu.

Art.20.

1. Senatorowie głosować mogą “za” lub “przeciw”.
2. Nie ma możliwości wstrzymania się od głosu.
3. Wszelakie decyzje podejmowane w Senacie podejmowane są ilością 2/3 lub więcej głosów.

Art.21.

Marszałek poddaje każdą ustawę pod debatę lub głosowanie, gdzie każde powinno trwać maksymalnie tydzień.

Rozdział V
Rząd

Art.22.

1. Na czele rządu stoi premier wybierany przez obywateli w wolnych wyborach
2. Premier pełni swoją funkcję przez okres dziewięciu miesięcy.

Art.23.

1. W skład rządu wchodzą ministrowie powoływani przez premiera oraz premier
2. Ministrowie pracują w ministerstwach

Rozdział VI
Sąd

Art.24.

Sędzią głównym jest Prezydent.

Art.25.

Prezydent powołuje innych sędziów.

Art.26.

Oskarżony ma prawo do obrony.

Art.27.

W procesie mogą brać udział Obrońca i Prokurator.

Rozdział VII
Symbole

Art.28.

1. Wyróżnia się następującą flagę Zongyi:

Flagą ZL jest tkanina o stosunku szerokości do długości 8:6 ,
podzielona na dwie części, czarną górną z białą pięcioramienną gwiazdą po lewej stronie , oraz czerwoną dolną.

2. Wyróznia się następujące godło Zongyi:

Godłem ZL jest półkole ze zbórz  , przedstawiajce owoce oraz czerwoną wstęgę z napisem ZL.

3. Hymnem Zl jest pieśń : “Wstańcie!”.

4. Wyróżnia się następujące święta narodowe na terenie całej Zongyi:

1) 06.12 - Powstanie państwa
2) 4.04 - Święto Zongyjczyka
3) 12.06-19.06 - Tydzień Ludowy
4) 05.10 - Święto Pamięci Narodowej

5) 17.01 - Dzien Niepodległości

Rozdział VIII
Przepisy Końcowe

Art.29.

Konstytucja ta wchodzi w życie wraz z momentem ogłoszenia tj. ...

Art.30.

Zmienić konstytucję może tylko Prezydent.
21:38, gszopkowski
Link Dodaj komentarz »
Stara Konstytucja Zongyi Ludowej

Konstytucja Zongyjskiej Republiki Demokratycznej z dnia 07.01.2007 roku

Ja prezydent i obywatele Zongyjskiej Republiki Demokratycznej ustanawiamy tę oto Konstytucję i
czynimy ją podstawowym prawem w całym naszym kraju.

Rozdział I
Konstytucja

Art.1.

1. Konstytucja jest podstawowym aktem w ZRD,
stosuje się ją wobec wszystkiego i wszystkich, mieszkających bądź
przedywających na ziemiach ZRD.

Art.2.

1. Żadne akty prawne nie mogą być sprzeczne z Konstytucją.

Rozdział II
Wstęp

Art.3.

1. ZRD jest państwem prawa , rządzonym na podstawie zasad ustalonych w konstytucji
, ustawach i dekretach.

Art.4.

1. ZRD jest republiką.
2. Władzę ustawodawczą w Zongyi sprawuje senat ,
władzę wykonawczą prezydent i rząd ,
władzę sądowniczą prezydent i sędziowie.

Art.5.

Każdy obywatel i mieszkaniec Zongyi jest wolny i równy wobec prawa, posiada prawo głosu oraz prawo do ochrony swych dóbr i godności.

Art.6.

Stolicą Zongyi jest miasto San Jang.

Art.7.

1. Zongya jest podzielona na pięć województw:
- Hiereszyńskie
- Śródgrodzkie (stołeczne)
- Czerwieńskie
- Edyreckie
- Noszyńskie
2. Każdym województwem opiekuje się prezydent.

Art.8.

ZRD jest dobrem należącym do wszystkich obywateli.

Rozdział III
Prezydent

Art.9.

Prezydent sprawuje swoją władzę przez okres 3 miesięcy.

Art.10.

Co 3 miesiące wybierany jest prezydent w wolnych wyborach.

Art.11.

Prezydent nadaje i odbiera odznaczenia i tytuły na terenie całego państwa Zongyi.

Art.12.

Prezydent ma prawo zmienić konstytucję.

Art.13.

Na prezydencie ciąży odpowiedzialnośc opieki nad państwem.

Rozdział IV
Senat

Art.14.

1. W skład senatu wchodzi 3 posłów,

Art.15.

1. Kadencja senatu trwa cztery miesiące. Prezydent może w każdej chwili przedłużyć lub skrócić kadencję.

Art.16.

Senatorowie dyskutują i debatują oraz głosują nad ustawami.

Art.17.

Ustawy pod obrady senatu zgłaszać mogą:
1. Prezydent
2. Posłowie
3. Grupa minimum 5 obywateli Zongyi

Art.18.

1. Senatorowie wybierani są w demokratycznych wyborach

Art.19.

1. Pierwsze posiedzenie Senatu zwołuje prezydent. Senatorowie mają obowiązek się na nie stawić w terminie przez prezydenta wyznaczonym.
2. Na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Marszałek Senatu, wybierany przez Senatorów w głosowaniu.

Art.20.

1. Senatorowie głosować mogą “za” lub “przeciw”.
2. Nie ma możliwości wstrzymania się od głosu.
3. Wszelakie decyzje podejmowane w Senacie podejmowane są ilością 2/3 lub więcej głosów.

Art.21.

Marszałek poddaje każdą ustawę pod debatę lub głosowanie, gdzie każde powinno trwać maksymalnie tydzień.

Rozdział V
Rząd

Art.22.

1. Na czele rządu stoi premier wybierany przez obywateli w wolnych wyborach
2. Premier pełni swoją funkcję przez okres dziewięciu miesięcy.

Art.23.

1. W skład rządu wchodzą ministrowie powoływani przez premiera oraz premier
2. Ministrowie pracują w ministerstwach

Rozdział VI
Sąd

Art.24.

Sędzią głównym jest Prezydent.

Art.25.

Prezydent powołuje innych sędziów.

Art.26.

Oskarżony ma prawo do obrony.

Art.27.

W procesie mogą brać udział Obrońca i Prokurator.

Rozdział VII
Symbole

Art.28.

1. Wyróżnia się następującą flagę Zongyi:

Flagą ZRD jest tkanina o stosunku szerokości do długości 8:6 ,
podzielona na dwie części, bordową i niebieską.

2. Wyróznia się następujące godło Zongyi:

Godłem ZRD jest tarcza , przedstawiajaca bordowo-niebieską kulę leżącą na złotym liściu.

3. Hymnem ZRD jest pieśń : “Naprzód, Zongyo Niepodległa”.

4. Wyróżnia się następujące święta narodowe na terenia całej Zongyi:

1) 3.02 - Powstanie państwa
2) 4.04 - Święto Zongyjczyka
3) 12.06-19.06 - Tydzień Ludowy
4) 05.10 - Święto Pamięci Narodowej

5) 19.02 - Dzien Niepodległości

Rozdział VIII
Przepisy Końcowe

Art.29.

Konstytucja ta wchodzi w życie wraz z momentem ogłoszenia.

Art.30.

Zmienić konstytucję może tylko Prezydent
21:17, gszopkowski , Prawo
Link Dodaj komentarz »
Kodeks Karny

ROZDZIAŁ I
Czynności prawne

Art.1. [Zasady Odpowiedzialności Karnej]

1. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony
pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
2. Nie stanowi przestępstwa czyn lub występek który zostal popełniony nieumyslnie,
a którego winowajca po zwróceniu uwagi zaprzestał popełniać.

Art.2. [Zasięg obowiązywania]

1. Niniejszą ustawę stosuje się do sprawcy który popełnił czyn zabroniony
na terenie Republiki Zongyi Ludowej , a w szczególności:

- Na forum Republiki Zongyi Ludowej , lub na innych forach
- Na czacie Zongyi
- W miejscach publicznych i samorządowych
- W mediach , jak i na stronach internetowych
- W kontaktach między osobami Republiki Zongyi Ludowej

Art.3. [Kary]

1. Kary zasadnicze możemy sklasyfikowac na:

- grzywnę
- banicję
- ograniczenie wolności
- pozbawienie wolnosci

Art.4. [Grzywna]

1. Grzywnę wymierza się od 50 do 50 000 tynów.
2. Grzywnę którą sąd orzekł obok kary ograniczenia wolnosci wymierza się od
10 do 10 000 tynów.

Art.5. [Banicja]

1. Banicja lub inaczej wygnanie trwa dożywotnio.
2. Wymierzenie kary banicji powoduje usunięcie skazanego z:

- Miejsc publicznych i państwowych
- Banku i systemu gospodarczego
- Strony Zongyi , forum i listy dyskusyjnej
- Urzędów i samorządów
- Innych instytucji prawnych

3. Majątek i tereny skazanego przechodzą na własnośc państwa

Art.6. [Ograniczenie wolności]

1. Kara ograniczenia wolności trwa od 2 tygodni do roku pozbawienia wolności.
2. W czasie odbywania kary skazanemu może zostać ograniczone:
a) swobodne wypowiadanie się na forum , czacie ,
liście dyskusyjnej ,w prasie i na stronie Zongyi.
b) Korzystanie z systemu gospodarczego i banku
c) Swobodne korzystanie z innych dóbr prawnych.
3. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany może mieć obowiązek wykonywania prac
społecznych , wydany przez sąd.

Art.7. [Pozbawienie wolności]

1. Kara pozbawienia wolności trwa od miesiąca do konca zycia.
2. W czasie odbywania kary pozbawienia wolności skazany nie może:
a) Swobodnie wypowiadać się na forum , liście , czacie , stronach i innych instytucjach Zongyi
b) Korzystać z systemu gospodarczego i banku
c) Korzystać z reszty dóbr prawnych
3. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany może mieć obowiązek wykonywania prac
społecznych , wydany przez sąd.

Art.8. [Dodatkowe kary]

1. Pozbawienie praw publicznych
2. Usunięcie z Zongyjskich Sił Zbrojnych
3. Utrata korzyści majątkowych i dóbr
4. Nawiązka
5. Obowiązek naprawienia szkód

Art.9. [Pozbawianie praw publicznych]

1. Pozbawianie praw publicznych to odebranie swobód :
- Czynnego wypowiadania się na forach i listach
- Uczestniczenia w wyborach i głosowaniach
- Uczestniczenia w konferencjach
- Pozbawienie prawa do kierowania firmą
- Pozbawienie prawa do kierowania samorzadami
- Utratę orderów i odznaczeń

2. Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania za zbrodnię.
3. Karę pozbawienia praw publicznych wymierza się na okres od 2 miesięcy do 2 lat.

Art.10 [Utrata dóbr oraz korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa]

1. Sąd orzeka przepadek przedmiotów lub innych korzyści majątkowych
pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, chyba że
podlegają zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.
2. Przedmioty które przepadają przechodzą na rzecz państwa

Art.11. [Nawiązka]

Nawiązkę wymierza się od 25 do 10 000 tynów.

Art.12. [Obowiązek naprawienia szkód]

1. W wypadku skazania za przestępstwo sąd orzeka , na wniosek pokrzywdzonego , obowiązek częściowego lub
całkowitego naprawienia wyrządzonej szkody.
2. Zamiast naprawienia szkody można orzec nawiązkę.

Art.13. [Odpowiedzialność karna za przestępstwa za granicą]

1. Ustawę karną zongyi , stosuje się do mieszkańca Republiki Zongyi Ludowej , który popełnił
przestępstwo za granicą.
2. Ustawę karną stosuje się do cudzoziemca, który popełnił przestępstwo za granica godzące w interesy Zongyi, lub
Zongyjskiej jednostki organizacyjnej, mieszkańca Zongyi , obywatela Zongyi , instytucji Zongyi.

ROZDZIAŁ II
Przestępstwa

Art.14. [Przestępstwa przeciwko Republice Zongyi Ludowej]

Zabronione i ścigane z całą surowością jest:

1. podejmowanie działalności zmierzającej bezpośrednio do
urzeczywistnienia pozbawienia niepodległości, oderwania części
obszaru lub zmiany środkami bezprawnymi
konstytucyjnego ustroju Republice Zongyi Ludowej
2. Czynienie przygotowań o których mowa w pkt.1.
3. Podejmowanie działalności zmierzającej bezposrednio do usunięcia środkami bezprawnymi organu prawnego władzy Zongyi
lub organu samorządowego.
4. Wywieranie przemoca lub groźbą bezprawną wpływu na czynnosci organów władzy Zongyi lub samorządów
5. Działanie na szkodę Republiki Zongyi Ludowej
6. Branie udziału w działalności obcego wywiadu lub spispowaniu przeciw Zongyi
7. Celowe wprowadzenie w błąd Zongyjskiego organu prawnego
8. Publiczne znieważanie Narodu Zongyjskiego , jak i samej Zongyi
9. Publiczne zniewazenie Prezydenta Zongyi
10. Publiczne znieważenie symboli państwowych

Art.15. [Przestępstwa przeciwko obronności]

Zabronione i ścigane z całą surowością prawa jest:

1. Zamach lub dopuszczenie się zamachu na Zongyjskie Siły Zbrojne
2. Czynienie przygotowań o których mowa w pkt.1.
3. Prowadzenie zaciągu do służb wojskowych i organizacji innego kraju
4. Wspieranie obcego wojska lub organizacji wojskowej
5. Niewykonanie lub odmowa wykonania rozkazu zadanego przez osobę pełniącą czynną słuzbę wojskową

Art.16. [Przestępstwa przeciwko wolności]

Zabronione i ścigane z całą surowością prawa jest:

1. Grożenie innej osobie popelnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę
osoby najblizszej, przyjaciela czy znajomego.
2. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art.17. [Przestępstwa przeciwko wolnosci seksualnej]

Zabronione jest:

1. Publiczne prezentowanie treści pornograficznych we wszystkich miejscach związanych z Zongyą
2. Prezentowanie osobie która nie ukończyła 18 lat treści pornograficznych.

Art.18. [Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych]

Zabronione i ścigane z całą surowością prawa jest:

1. Udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przewidzianej przepisami prawa albo osobie przybranej jej do pomocy,
2. Wprowadzanie w błąd funkcjonariusza publicznego w czasie wykonywania przez niego czynnosci służbowych
3. Przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, żądanie takiej korzyści lub jej obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej,
4. Wyrządzenie szkody interesowi publicznemu lub prywatnemu poprzez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w związku z pełnieniem funkcji publicznej
5. Podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, powołując się na wpływy w organie władzy Zongyi lub samorządu bądź w innej instytucji dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów.
6. Znieważanie funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
7. znieważanie lub poniżanie organu władzy Zongyi lub samorządu

Art.19. [Przestępstwa przeciwko wymiarze sprawiedliwości]

Zabronione i ścigane z całą surowością prawa jest:

1. Zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub prokuratorskim, z zastrzeżeniem, iż składającemu zeznanie przysługuje prawo do odmowy świadczenia przeciwko sobie,
2. Fałszywe oskarżanie przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo,
3. Kierowanie przeciwko określonej osobie ścigania o przestępstwo przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi,
4. Zatajanie dowodów niewinności osoby podejrzanej o zbrodnię
5. Zawiadamianie o przestępstwie organu powołanego do ścigania, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono,
6. Utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności poprzez zacieranie śladów przestępstwa,
7. Usuwanie, ukrywanie, zbywanie, obciążanie lub uszkadzanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu,
8. Samodzielne uwalnianie się będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy.

Art.20. [Przestepstwa przeciwko porządkowi publicznemu]

Zabronione jest publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa w rozumieniu prawa Republiki Zongyi Ludowej lub Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.21. [Pozostałe przestępstwa]

Zabronione i ścigane z całą surowością prawa jest:

1. Tworzenie multikont na stronie Zongyi , forum i innnych instytucji.
2. Popełnienie przestępstwa na szkodę mieszkańca Księstwa Sarmacji lub osób mu najbliższych
3. Niewypełnianie obowiązków określonych prawem.

Atr.22. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia czyli 21 stycznia 2007 roku.

21:10, gszopkowski , Prawo
Link Dodaj komentarz »
Kodeks Cywilny

Kodeks Cywilny Republiki Zongyi Ludowej

Rozdział I
Przepisy Ogólne

Art.1. [Zakers regularny]

Niniejszy kodeks reguluje stosunki cywilnoprawne
między osobami fizycznymi i osobami prawnymi na terenie Republiki Zongyi Ludowej (zwanej dalej RZL)

Rozdział II
Zdolność prawna

Art.2. [ Zdolnośc do czynności prawnych ]

1. Zdolnośc do czynności prawnych mają osoby cywilne i prawne.

Rozdział III
Uznanie za osobę zmarłą

Art.3. [ Śmierć ]

1. Zmarłym staje się osoba fizyczna z chwilą rzeczywistej śmierci
2. Osoba fizyczna może zostać uznaną za zmarłą na terenie RZL, na podstawie niniejszego rozdziału

Art.4. [ Uznanie za osobę zmarłą ]

Za zmarłą uznaje się osobę która:

1. Dobrowolnie opuściła RZL
2. Nie pojawiła się na terenie RZL od czasu 100 dni
3. Została skazana na banicję
4. Złożyła wniosek do Prezydenta o uznanie za zmarłą

Rozdział IV
Czynności prawne

Art.5. [Czynność prawna]

1. Czynność prawna wywołuje skutki w niej wyrażone

Art.6. [Akt Notarialny]

1. Czynnośc prawna ma formę aktu notarialnego , jeśli zawiera podpis osoby składajšcej oświadczenie z własnej woli
2. Akt notarialny jest ważny z chwilą jego złożenia

Rozdział V
Zoobowiązania

Art.7. [Przepisy ogólne]

1. Zoobowiązanie polega na tym że wierzyciel wymaga od dłużnika świadczenia , a dłużnik powinien spełnić świadczenie.
2. świadczenie polega na działaniu lub zaniechaniu.

Art.8. [Obowiązek dłużnika]

1. Dłużnik powinien spełnić wymagane świadczenia wierzyciela jeśli są one słusznie motywowane

Art.9. [Naprawienie krzywdy]

1. Ilekroć ustawa mówi o naprawieniu krzywdy rozumie się przez to poniesione straty i utracone korzyści.
2. Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru osoby poszkodowanej , lub zwrócenie sumy pieniężnej
kosztów szkody
3. W razie naruszenia dobra osobistego , sąd może przywrócić zadośćuczynienie poszkodowanemu za doznaną krzywdę ,jeśli
nie została wcześniej naprawiona.

Art.10. [Grupa dłużników]

1. Grupa dłużników może być zoobowiązana do solidarnego śwadczenia.
2. Solidarnośc od grupy dłuzników polega na tym że wierzyciel całości lub części świadczenia łącznie od grupy
dłużników lub każdego z osobna.

Rozdział VI
Bezpodstawne wzbogacenie

Art.11. [Bezpodstawne wzbogacenie]

1. Jeżeli ktoś bezpodstawnie otrzymał korzyść majątkową lub inąš wszelkiego rodzaju , należącą się
innej osobie powinien tę korzyśc natychmiast zwrócić.
2. W przypadku uznania osoby za zmarłą i późniejszego jej powrotu do RZL , spadkobierca nie jest zoobowiązany
do oddania spadku należącego mu się z aktu notarialnego.

Rozdział VII
Odpowiedzialność za czyny niedozwolone

Art.12. [Odpowiedzialność osoby fizycznej]

1. Każda osoba która wyrządziła drugiej krzywdę , zoobowišzana jest do jej naprawienia.
2. Wartość szkód poszkodowanego wylicza się w Tynach.

Rozdział VIII
Odpowiedzialność za niewykonanie zoobowiązań

Art.13. [Zwłoka dłużnika]

1. Dłużnik popada w zwłoke jeśli nie spłacił długu lub zadośćuczynienia w podanym terminie,
chyba że opóźnienie dłużnika wynika z następstw zdarzeń lub okoliczno?ci na które dłużnik
nie ma wpływu.
2. Jeżeli termin świadczenia nie ma określonego terminu , należy go spłacić w ciągu 10 dni
od dokonania czynno?ci prawnej.
3. Dłużnik nie popada w zwłokę, jeżeli wierzyciel nie wykonał świadczenia wzajemnego albo odmawia przyjęcia właściwie spełnionego świadczenia.
4. Wierzycielowi dłużnej osoby przysługuje naliczanie odsetek za zwłokę
5. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej odsetki nalicza się w wymiarze 1% na dobę zwłoki.

Rozdział IX
Umowy

Art.14. [Swoboda umów]

1. Osoby zawierające umowę mogą złożyć stosunek prawny wobec swojego uznania
2. Umowy nie są ważne gdy:
a) Nie ma na nie żadnego dowodu
b) Nie wpłyną co do umowy akt prawny
c) Wobec śmierci współumownika

Rozdział X
Prawo rzeczowe

Art.15. [Własność]

1. Własność jest prawem rzeczowym podlegającym dziedziczeniu

Rozdział XI
Grunty

Art.16. [Tereny]

1. Terenem jest grunt znajdujšcy się poza miejscowością RZL
2. Podział na parcele następuje w chwili:
a) lokacji osady na jego obszarze
b) wytyczenia nowych parceli przez właściciela terenu

Art.17. [Budowla]

1. Budowla może wznosić się na parceli
2. Na parceli wznosi się tylko 1 budynek

Rozdział XII
Spadki

Art.18. [Spadek]

Spadkiem nazywamy własności i obowiązki zmarłego które przechodzą z chwilą śmierci , na jedną lub kilka osób.

Art.19. [Otrzymanie spadku]

1. Spadek otrzymuje się z chwilą śmierci spadkodawcy
2. Spadek nabywa spadkobierca w chwili otwarcie spadku

Art.20. [Powołanie]

1. Powołanie do spadku wynika z testamentu

Art.21. [Testament]

1. Sporządzić testament może tylko osoba fizyczna
2. Spadkobierca może odwołać testament z chwilą jego otrzymania.
3. W przydapku gdy spadkobierca przywłaszczy sobie dobra zawarte w testamencie , nie może ich już zwrócić.
4. Testament jest ważny jeśli posiada formę aktu notarialnego.

Art.22. [Odpowiedzialnośc za długi]

1. Każdy kto odziedziczy spadek odziedzicza też długi spadkodawcy
2. Spadkobierca nie musi spłacać długów jeśli odrzuci spadek

Rozdział XIII
Osoby prawne

Art.23. [Osoby prawne]

1. Osobami prawnymi są:
- spółki
- partie polityczne
- przedsiębiorstwa
- fundacje
- związki wyznaniowe

Art.24. [Przedsiębiorstwa]

1. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjna której celem jest prowadzenie
działalności gospodarczej.
2. Właścicielem przedsiębiorstwa może być:
- osoba fizyczna
- państwo lub zarząd terytorialny.

Art.25. [Spółka]

1. Spółka jest jednostką osobową
2. Każdy wspólnik odpowiada za zoobowiązania spółki swoim majątkiem , solidarnie ze spółką

Rozdział XIV
Partie polityczne

Art.26 [Partia]

Partia polityczna jest organizacją społeczną o określonym programie politycznym,
mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
Partia polityczna musi mieć conajmniej 3 członków.

Art.27. [Powstanie partii politycznej]

1. Partia polityczna jest zlegalizowana z chwilą podpisania statutu
w sądzie , zawierająca co najmniej 3 członków którzy nie należą do innej partii oraz są obywatelami RZL.
2. Statut określa cele i sposób działania w państwie partii politycznej.

Art.28. [Członkostwo]

1. Członkiem partii może być każdy obywatel zongyjski.
2. Obywatel może być tylko w jednej partii jednocześnie.

Art.29. [Finansowanie]

1. Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej
2. Partia utrzymuje swój budżet ze składek i darowizn od członków i innych osób fizycznych.

Art.30 [Podatek do skarbu]

1. Partia polityczna która działa legalnie w RZL musi co miesiąc płacić podatek w wysokosci
20 tynów ,
2. W przypadku nie otrzymywania pieniędzy od partii naliczany jest procent w wysokości 0.15% każdego dnia.
3. Jeśli skarb nie dostaje pieniędzy od partii przez pół roku partia staje się nielegalną i zostaje wycofana z życia politycznego.

Art.31. [Likwidacja partii]

1. Likwidacja partii następuje w skutek orzeczenia sądu
2. Rozwiązanie partii następuje w skutek złożenia do sądu orzeczenia o likwidacji i podpisów wszystkich członków partii
3. W przypadku nie otrzymania choc jednego podpisu partia nie może zostać rozwiązana.

Rozdział XV
Stowarzyszenie

Art.32. [Stowarzyszenie]

1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach niezarobkowych.
2. Przepisy stowarzyszenia są te same co do partii chyba że rozdział stanowi inaczej

Art.33. [Członkowstwo]

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu
2. Osoba fizyczna może być członkiem wielu stowarzyszeń

Rozdział XVI
Fundacja

Art.34. [Fundacja]

1. Fundacja jest instytucją realizującą cele społeczne , gospodarcze , edukacyjne , oświatowe ,
kulturalne i sztuki , opieki społecznej , wspieraniu kultury fizycznej i sportu , edukacji patriotycznej czy religijnej ,
promocję turystyki.
2. Celem działania fundacji nie może być finansowanie działalności partii politycznych lub osób prawnych, których cele statutowe zakładają finansowanie partii
3. Swoje cele fundacja realizuje przez inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Art.35. [Finansowanie]

1. Fundacja pozyskuje środki finansowe poprzez zbiórki publiczne , imprezy , zabawy , konkursy , w drodze spadku , darowizny lub pomocy finansowej.
2. Każda fundacja musi zapłacić 4% podatku do skarbu państwa od dochodu publicznego zebranego w trakcie Art.35.pkt.1.
3. W przypadku nie otrzymywania pieniędzy od fundacji naliczany jest procent w wysokości 0.10% każdego dnia.
4. Jeśli skarb nie dostaje pieniędzy od fundacji przez pół roku fundacja staje się nielegalną i zostaje wycofana z życia publicznego.

Art.36. [Likwidacja fundacji]

1. Likwidacja fundacji następuje w skutek likwidacji jej przez założyciela , wraz z podaniem przyczyny
likwidacji , rozliczenia się ze skarbem ze wszystkich podatków i złożenia tych dokumentów w sądzie.
2. Po podaniu wszystkich tych dokumentów w sądzie ,sąd powinien zlikwidowac fundację.

Rozdział XVII
Związek wyznaniowy

Art.37. [Związek wyznaniowy]

1. Związek wyznaniowy jest dobrowolną i trwałą organizacją, liczącą co najmniej trzech członków, realizującą cele związane ze sprawowaniem i ewentualnie szerzeniem kultu religijnego oraz pielęgnowaniem związanych z nim zwyczajów i tradycji.
2. Swoje cele zwiazek wyznaniowy realizuje poprzez inicjowanie oraz organizowanie działań związanych z pielęgnacjami i praktykami religijnymi.

Art.38. [Zakładanie związku wyznaniowego]

1. Oświadczenie o założeniu związku wyznaniowego powinno być złożone w formie aktu notarialnego.
2. Założyciele ustalają jego statut , cele , nazwę , siedzibę , logo i działania jakimi będą się kierować.Statut podlega wpisowi do sądu.

Art.39. [Członkostwo]

1. Członkiem związku wyznaniowego może być każdy mieszkaniec RZL
2. Można być tylko w jednym związku wyznaniowym

Art.40. [Finansowanie]

1. Związek wyznaniowy może pozyskiwać środki finansowe poprzez zbiórki publiczne, a także nabywać pieniądze lub inne rzeczy ruchome albo prawa majątkowe w drodze spadku, zapisu lub darowizny.
2. Każdy związek wyznaniowy musi co miesiąc płacić podatek w wys. 5 tynów do skarbu państwa
3. W przypadku nie otrzymywania pieniędzy od związku wyznaniowego naliczany jest procent w wysokości 0.02% każdego dnia.
4. Jeśli skarb nie dostaje pieniędzy od związku wyznaniowego przez pół roku związek wyznaniowy staje się nielegalny i zostaje wycofany z życia religijnego.

Art.41. [Likwidacja]

1. Likwidację związku wyznaniowego stosuje się odpowiednio tak jak do partii politycznej.

Rozdział XVIII
Przepisy końcowe

Art.42. [Przepisy końcowe]

1. Kodeks cywilny wchodzi z dniem ogłoszenia przez Rząd Republiki Zongyi Ludowej tj. 04.01.2006

(-) Rząd
(-) Prezydent

21:09, gszopkowski , Prawo
Link Dodaj komentarz »
Ustawa o miejscowościach

Rozdział I
Art.1. [Przepisy ogólne]

1.Ustawa określa tryb , warunki i zasady tworzenia i lokowania miast na terenie Republiki Zongyi Ludowej (Zwanej dalej RZL) ,a także podstawy do usunięcia miasta.
2.Nadzór nad miastami stanowi Namiestnik Prowincji.

Art.2.[Miejscowość]

1.Miejscowością jest terytorium stworzone przez obywatela i zatwierdzone przez prezydenta jak i sejm.
2.Miejscowośc powinna posiadać stronę internetową lub tymczasowy blog . Strona powinna zawierać rzeczy z Art.3. punkt.1.

Art.3.[ Strona internetowa ]

1.Strona internetowa miejscowości powinna zawierać:
- herb miasta
- lokacja miasta na terenie RZL
- mapę miasta , która powinna zawierać informacje z Art.3. punkt.2.
- zabytki miasta
- historię miasta wplecioną w historię Rzeczypospolitej Tirecji
- kontakt z burmistrzem
- wiadomość powitalna
- link do RZL
- herb RZL
2.Mapa miasta powinna zawierać:
-widoczne ulice
-widoczne nazwy ulic
-widoczne ID parceli (Art.3. punkt.3.)
-widoczne parcele.
3.ID parceli to ID każdej działki zapisywane w postaci ułamka dziesiętnego (Jeśli jest 10 - 99 działek to nazwy działek: 01 , 02 , 03…. 099) ( Jeśli jest 100-400 działek to 0100 , 0101 , 0102 … 0400).
4.Każda działka powinna być ponumerowana niekoniecznie logicznie. Musi jednak zawierać poprawne ID ( Jak mamy 50 działek to nr od 01 do 050 , a nie inne np. 060).

Art.4. [Miasto]

Miasto:
1.Miasto powinno zawierać co najmniej 33 działki (parcele).
2.Miastem jest także stolica prowincji nawet jeśli nie spełnie kryteriów.

Art.5. [Wieś]

1.Wsią jest miejscowość posiadająca co najmniej 8 parceli i nie więcej niż 32.
2.We wsi nie obowiązują ulice

Rozdział II

Art.6.[Osada]

1.Osadę lokuje się w prowincji za zgodą Izby Poselskiej , oraz namiestnika prowincji.

Art.7.[Konsultacja]

1.Przed rozpoczęciem pracy nad miejscowością trzeba skontaktować się z namiestnikiem prowincji w celu ustalenia lokacji miejscowości.

Art.8.[Powstanie miejscowości]

1.Jeśli miejscowość powstanie namiestnik prowincji musi:
-powiadomić państwo o powstaniu nowego miasta
-podać:
* nazwę miasta
* stronę miasta
* burmistrza miasta
* herb miasta
* inne podstawowe informacje.
2.Prezydent może zmienić w miejscowości:
-nazwę
-historię
-zabytki
-symbole.

Art.9. [Namiestnik]

1.Powołuje i odwołuje burmistrzów miasta swojej prowincji.
2.Ustanawia prawo miejscowości i może je zmienić

Art.10. [Burmistrz]

Burmistrz lub sołtys miejscowości:
1.Wybierany jest co 4 miesiące.
2.Może złożyć pozew do dymisji.
3.Może odejść ze stanowiska w skutek popełnienia poważnego przestępstwa.
4.Sprzedaje parcele mieszkańcom miast i wsi.
5.Może na podstawie odpowiedniego wniosku usunąć kogoś z miasta lub założyć w nim przedsiębiorstwo.
6.Musi założyć urząd miejski lub wiejski podlegający namiestnikowi prowincji.
7.Może promować swoje miasto , wieś i powiększać jego terytorium.
8.Burmistrz i sołtys reprezentują miasto/wieś.
9.Burmistrz powołuje zastępcę.

Art.11. [Usunięcie miejscowości]

Miejscowość usuwa się gdy:
1.Nie posiada strony internetowej przez miesiąc czasu.
2.Jest niezamieszkałe przez dwóch mieszkańców przez miesiąc.
3.Jeśli nie posiada informacji z Art.3. punkt 1,2,3 , przez okres miesiąca.
4.Miejscowość ostatecznie usuwa Prezydent.
Rozdział III
Art.12. [Zasadzica miasta]

1.Na czele miasta stoi burmistrz
2.Burmistrz może powołac jednego zastępce.

Art.13.[Powiększanie miasta]

Powiększanie terytorium miasta:
1.Burmistrz może powiększyć miasto.
2.Miasto nie może przekroczyć 400 parcel.

Art.14.[Zasadzica wsi]

1.Na czele wsi stoi sołtys.
2.Sołtys nie może powołać zastępcy.

Art.15.[Powiększanie wsi]

1.Sołtys może powiększyć wieś.
2.Wieś nie może przekroczyć 32 parcel.

Art.16. [Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia tj. 30.12.2006 roku

(-) Niko Vasiliev

21:07, gszopkowski , Ustawy
Link Dodaj komentarz »
Dekret o ZSZ

Art.1. [Zongyjskie Siły Zbrojne]

1. Zongyjskie Siły Zbrojne , zwane dalej ZSZ służą do obrony państwu ,
strzeżenia jego cnót , niepodległości , terytoriów oraz nienaruszalności granic.
2. W skład ZSZ wchodzą:
a) Zongyjskie Siły Powietrzne
b) Zongyjska Flota Morska
c) Zongyjski Oddział Kamikadze.

Art.2. [Przysięga]

1. Każdy żołnierz ZSZ musi złożyć uroczystą przysięgę:

” Uroczyście przysięgam , jako wzorowy obywatel Zongyi Ludowej oraz
Żołnierz Zongyjskich Sił Zbrojnych , że będe strzegł ojczyzny
służąc w ZSZ , będe bronić nienaruszalności granic , niewinnych
, chorych i głodnych. Będe walczył dla kraju do ostatniej kropli
krwi , będe zabijał wrogów oraz tych co chcą zniszczyń moją ojczyznę.
Tak mi dopomóż Bóg. “

2. Złożenie przysięgi jest uroczyste i odbywa się w terminach określonych przez ZSZ.

Art.3. [Zwierzchnictwo ZSZ]

1. Przywódca jest największym zwierzchnikiem ZSZtu , może on:
- Powołać Zwierzchnika ZSZ,
- Odwołać Zwierzchnika ZSZ,
- Ogłosić doktrynę wojenną ZSZ,

Art.4.[Zwierzchnik]

1. Zwierzchnik ZSZ sprawuje swój urząd przez 6 miesięcy
2. Do obowiązków Zwierzchnika ZSZ należy:
- Reprezętowanie ZSZ w kraju jak i zagranicą,
- Powoływanie i odwoływanie dowódców poszczególnych jednostek
- Pilnowanie porządku militarnego w kraju
- Określanie celów szkoleń wojskowych
- Przeprowadzanie sprawnego szkolnictwa bojowego
- Kierowanie wychowywaniem żołnierzy
- Określenie celów ZSZ
- Kierowanie kadrami
- Rozdzielanie finansów ZSZ
- Rozliczanie się z finansów ZSZ pod koniec kadencji
- Wykonywanie poleceń Przywódcy
- Za zgodą przywódcy nadawać ordery wojskowe
- Reprezętowanie ZSZ w rządzie
- Pełnienie funkcji w rządzie równoważnej jak ministerstwo
- Kierowanie wojskiem podczas wojen i stanu wojennego
- Prowadzenie strony ZSZ
- Kierowanie wywiadem wewnętrznym
- Utrzymywanie kontaktów z jednostkami bojowymi innych państw
- Współdziałanie z innymi organami państwowymi za granicą.

Art.5. [Stopnie wojskowe]

1. Stopniami wojskowymi w ZSZ są (od najmniejszego):
- szeregory
- kapral
- sierżant
- chorąży
- podporucznik
- porucznik
- major
- podpułkownik
- pułkownik
- generał

2. Urtata stopnia wojskowego:
1) Żołnierz traci stopień wojskowy w skutek:
a) utraty obywatelstwa zongyjskiego
b) wyroku sądu
c) banicji lub śmierci
2) Żołnierz traci stopień wojskowy w wyniku obrazy ZSZ

3. Mianowanie na stopnie wojskowe:
- Stopień szeregowego dostaje każdy nowy który dołączył do ZSZ,
- Nadanie wyższego stopnia wojskowego następuje w drodze mianowania
przez Zwierzchnika ZSZ
- Na stopień generała Przywódca mianuje osobę za szczególne zasługi dla
ZSZ.

Art.6. [Przepisy Końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia tj. 28.12.2006 roku

(-) Gerard Szopkowski

21:05, gszopkowski , Dekrety
Link Dodaj komentarz »
Dekret o województwach

Art.1. [Podział na województwa]

1. Podział na województwa określa dekret Przywódcy,
2. Zmiana granic lub nazw województw następuje za zgodą województwa

Art.2. [Namiestnik]

1. Na czele województwa stoi namiestnik
2. Namiestnik powoływany jest przez Przywódcę
3. Usunięcie namiestnika z funkcji wykonywanej następuje:
- Decyzji sądu o popełnieniu przestępstwa
- Decyzji Przywódcy lub rządu
- Oświadczenia opuszczenie z dobrej woli Zongyi Ludowej
- Skazania namiestnika na karę śmierci
- Śmierci

Art.3. [Obowiązki namiestnika]

1. Do obowiązków namiestnika należy:
- Reprezentowanie województwa w kraju jak i za granicą
- Dbanie o budżet województwa jak i całego kraju
- Prowadzenie stron internetowych województwa
- Rozmowy i pomoc mieszkańcom województwa
- Kierowanie organami województwa
- Kierowanie polityką województwa
- Sprzedaż terenów województwa

Art.4. [Zamieszkanie]

1. Każdy mieszkaniec czy obywatel może zamieszkać w wybranym województwie
2. Każdy nowy mieszkaniec ma prawo wyboru województwa
3. Każdy mieszkaniec ma prawo do swobodnego opuszczania województwa i przeprowadzki do innego

Art.5. [Przepisy końcowe]

1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia tj. 06.01.2007 r.

(-) MGIFS : Niko Vasiliev
(-) MSWiA : Nina Terentiew

21:04, gszopkowski , Dekrety
Link Dodaj komentarz »
Dekret o prawach człowieka

Art.1. [Człowiek]

1. ZL wyrzeka się :
- szantażowań ludzi
- upokarzań ludzi
- torturowania ludzi
- niesprawiedliwości społecznej.

2. Każdy człowiek na terenie ZL ma:
a) prawo do własnej wypowiedzi
b) prawo do wolności religijnych
c) prawo do wyboru przekonań
d) prawo do swojej własności
e) prawo do wolności słowa
f) prawo dokonywania wyboru
g) prawo wolności i swobody.

3. Pkt.2. art.1. d) , g) , nie ma zastosowania wśród osób które:
a) zostały prawomocnie skazane wyrokiem Sądu
b) zostały skazane na banicję lub wygnanie
c) dopuściły się wielkich zbrodni na terenie ZL.

Art.2. [Słowo]

1. Na terenie ZL każdy ma możliwośc do własnych poglądów
i wypowiedzenia się.

2. Media w ZL są wolne i nie podlegają cenzurze,

3. W przypadku kłamstwa mediów i niesłusznych świadomych oskarżeń przeciwko władzy
w wyniku pozwu media mogą trafić do sądu.

4. Nikt nie będzie karany za własne przekonania.

5. Jeśli ktoś świadomie i bezpodstawnie obraża władzę trafia do Sądu.

Art.3. [dyskryminacja]

1. ZL wyrzeka się jakiejkolwiek dyskryminacji , prześladowań społecznych , rasowych
czy religijnych na terenie kraju.

2. Kto świadomie będzie dyskryminował jednostki trafi do sądu.

3. ZL wyrzeka się podziałów rasowych i grup społecznych.

Art.4. [Przepisy końcowe]

1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia tj. 29.12.2006 roku.

(-) MSWiA Nina Terentiew

21:03, gszopkowski , Dekrety
Link Dodaj komentarz »
Dekret o orderach i odznaczeniach państwowych

Rozdział I

Art.1. [ Nadawanie orderów ]

1. Oredry i odznaczenia cywilne nadaje Przywódca Zongyi Ludowej.
2. Odznaczenia wojskowe w imieniu przywódcy nadaje Zwierzchnik ZSZ.

Rozdział II [Ordery]

Art.2. [Order Przywódcy]

1. Order Przywódcy jest nadawany za wyjątkowe zasługi dla Zongyi Ludowej , cywilne jak i wojskowe. Jest on najwyższym orderem na terenie Zongyi Ludowej . Może być nadawany za całokształt pracy w ZL.

3. Order Przywódcy dzieli się na 3 klasy:
(1) Wielki Znamienny Order Przywódcy
(2) Średni Order Przywódcy
(3) Mały Order Przywódcy

Art.3. [Order Złotego Sokoła]
1. Order Złotego Sokoła traktuje się jako najwyższy order wojskowy na terenie Zongyi Ludowej.
2. Order Złotego Sokoła nadawany jest za najwyższe zasługi dla Zongyjskich Sił Zbrojnych oraz wybitne czyny wojskowe na terenie Zongyi oraz poza nią np. na wojnach .
3. Order Złotego Sokoła dzieli się na 4 klasy:
(1) Honorowy Order Złotego Sokoła im. Helwarta Jaskovlskiego
(2) Kawalerski Odred Złotego Sokoła
(3) Oficerski Order Złotego Sokoła
(4) Żołnierski Order Złotego Sokoła

Art.4. [ Order Przyjaciela Narodu ]
1. Order Przyjaciela Narodu nadaje się osobom z zagranicy którzy przyczynili się do rozwoju Zongyi lub mają wobec niej duże zasługi.
2. Otrzymując Order Przyjaciela Narodu otrzymuje się tytuł Przyjaciela Narodu i w pałni swobodę do poruszania się na terenie Zongyi Ludowej.

Art.5. [ Order Wybitności ]
1. Order wybitności dostaje się za zasługi dla Zongyi w mediach , prasie , sztuce , literaturze czy kulturze.
2. Order Wybitności dzielimy na 5 klas:
(1) Najwyższy Order Wybitności
(2) Krzyżowy Order Wybitności
(3) Szlachetny Order Wolności
(4) Platynowy Order Wolności
(5) Ludowy Order Wybitności .

Rozdział III [Medale]

Art.6. [ Krzyż Wojskowy ]
1. Krzyż Wojskowy dostają osoby zasłużone w wojsku Zongyi Ludowej za czyny , honor i męstwo na polu bitwy.
2. Krzyż Wojskowy dzielimy na 5 rodzajów :
(1) Krzyż Wojskowy Piechoty
(2) Krzyż Wojskowy Lotnictwa
(3) Krzyż Wojskowy Morski
(4) Krzyż Wojskowy Pancerny
(5) Krzyż Wojskowy Wywiadu.

Art.7. [ Medal Zasługi ]
1. Medal Zasługi dostają obywatele Zongyi Ludowej którzy działają bardzo aktywnie na terenie kraju lub poza nim.
2. Medal Zasługi dzialimy na 3 rodzaje:
(1) Złoty Medal Zasługi
(2) Srebrny Medal Zasługi
(3) Brązowy Medal Zasługi.

Art.8. [ Medal Feniksa ]
1. Medal Feniksa dostają osoby które przyczyniły się w czasie kryzysu do odbudowania życia politycznego , gospodarczego , finansowego czy militarnego całego kraju.

Rozdział IV [Przepisy Końcowe]

Art.9.
Dekret wchodzi z życiem w chwili ogłoszenia tj. 06.01.2007 r.

(-) Gerard Szopkowski

21:02, gszopkowski , Dekrety
Link Dodaj komentarz »