Dokonania rządu: Premier Ekscelencja Malik-al-Mulk cz. 1

24 Kwi

flag_fed

Szanowni Czytelnicy w dniu dzisiejszym rozpoczynam cykl „Dokonania rządu” w którym to będę przybliżał wam pracę Rady Ministrantów Federacji Al Rajn. W zależności do czasu którym dysponuję będę publikował dłuższe albo krótsze artykuły. Na pierwszy ogień z wiadomych względów idzie sam Premier Jego Ekscelencja Książę Malik-al-Mulk („Markaz Hizb Al Rajni”). W kolejnych wydaniach pozostali Ministrowie.

Kalendarium:
29.03.2013 – 4.04.2013: Wizyta Republice Palmowej oraz udział w Mascaras de Carnival 1956.
6.04.2013: Wysłanie zaproszeń do Królestwa Surmeńskiego oraz Republiki Palmowej do udziału w IV edycji Festiwalu Kultury Rajńskiej. Udział w uroczytości Koronacji Viktorjosa Paulosigosa na Króla Królestwa Surmeńskiego.
17.04.2013: Przygotowanie projektu ustawy budżetowej i przedłożenie pod obrady Rajńskiej Rady Pieniężnej.
18.04.2013: Wykonanie pierwszego banneru promocyjnego.
21.04.2013: Aktualizacja haseł do Micropedii stworzonych przez Ministra Promocji Szejka Karima al Rajńskiego: SAR Camel League, Reprezentacja Sułtanatu Al Rajn w piłce nożnej.

Redaktor
(-) Szejk Karim al Rajński
Minister Promocji i Informacji

Reaktywacja

23 Kwi

flag_fed

„Słowo wstępne”:

Witam Szanownych Czytelników z innych v-państw. W dniu dzisiejszym po przeszło dwuletniej przerwie wraca „Rajński Informator Rządowy”. Na naszych łamach ukazywać się będą informacje związane z pracą Rady Ministrantów Federacji Al Rajn. Przy naszej pomocy każdy obywatel naszej Ojczyzny ale nie tylko będzie w miarę na bieżąco miał dostęp do informacji związanych z poczynaniami urzędującego gabinetu.

Aktualny skład kolegium redaktorskiego:
1. Szejk Chukwuemeka Oju – Redaktor Naczelny
2. Szejk Karim al Rajński – Redaktor
3. Ekscelencja Malik-al-Mulk – Redaktor

Redaktor
(-) Szejk Karim al Rajński
Minister Promocji i Informacji

MSZ Ekscelencja Mulk złożył wizytę w Królestwie Trizondalu

28 Mar

Od 8 do 20 marca br. z oficjalną zagraniczną wizytą w Królestwie Trizondalu przebywał Minister Spraw Zagranicznych (MSZ) i Premier Federacji Al Rajn w jednej osobie, Ekscelencja Malik-al-Mulk. Pierwotnie zaplanowana na dni 4-6 marca wizyta uległa przesunięciu z powodów formalnych jednak na prośbę władz Królestwa została ona przedłużona o trzy dni.

W trakcie wizyty, Ekscelencja Mulk zdołał przeprowadzić wiele kluczowych rozmów za pośrednictwem gg z władzami najwyższymi Trizondalu w tym z Jego Królewską Wysokością Marcinem I. Rozmowy w dużej mierze dotyczyły przyszłej współpracy międzynarodowej na linii Al Mana – Trizopolis oraz uczestnictwa tego kraju w Festiwalu Kultury Rajńskiej (FKR), który z czasem zostanie przekształcony w Festiwal Kultury Mikronacyjnej (FKM). Minister Spraw Zagranicznych wizytując Królestwo spotkał się również na czacie z jego mieszkańcami.

Redaktor Naczelny
(-) Szejk Chukwuemeka Oju
Minister Promocji i Informacji

Powitanie

15 Mar

„Słowo wstępne”:

Witam Szanownych obywateli Federacji Al Rajn w pierwszym wydaniu „Rajńskiego Informatora Rządowego” na którego łamach będę przedstawiał dokonania całego rządu Ekscelencji Premiera Malik-al-Mulka jak i poszczególnych ministerstw. Dzięki lekturze informatora każdy z nas będzie miał okazję ocenić pracę każdego z członków urzędującego gabinetu.

Redaktor Naczelny
(-) Szejk Chukwuemeka Oju
Minister Promocji i Informacji