RSS
środa, 18 sierpnia 2010
Wieści!

Nowy Kanclerz Wielki obrany!

kanclerz

Dziś nastąpiło ogłoszenie wyników wyborów na urząd Kanclerza Wielkiego Rzeczypospolitej. Dziś rano Komisarz ds. Wyborów- JW August IV Bierzyński de Medici obwieścił, że nowym Kanclerzem Rzeczypospolitej zgodnie z decyzją obywateli został kawaler Aleksander Daniłowicz h. Sas.

Kawaler Daniłowicz zdobył 62 % głosów obywateli miażdżąc swego rywala- hrabiego Piotra Branickiego (37 % głosów obywateli) z Rojalistycznego Stronnictwa Konstytucyjnego. Nowy Kanclerz jest bezpartyjny, jednak jak sam mówi, posiada plan, który konsekwentnie zrealizuje.

Kanclerz- elekt ma teraz 7 dni na przedstawienie swego expose Sejmowi, który zadecyduje, czy udzielić nowemu szefowi rządu wotum zaufania.

/-/ LORD

Uniwersytet Jagielloński pod nowym kierownictwem.

Nowym rekotorem Uniwersytetu Jagiellońskiego został JW August IV Bierzyński de Medici. Jego Wysokość zaczął swą pracę od uporządkowania spraw Uniwersytetu. Powołano nowe grono pedagogiczne:

katedra polonistyki: JW August IV Bierzyńskie de Medici, profesor slawistyki,

katedra teologii chrześćijańskiej: JAW Leonard von Habsburg- Lothringen- Radziwiłł, doktor teologii,

katedra prawa: WP Aleksander Daniłowicz, magister prawa,

katedra historii: pan Michał Awdaniec, magister historii.

Dodatkowo doszło do połączenia Akademii Rycerskiej z Uniwersytetem, na którym utworzono Wydział Wojskowości, którego wykładowcą zostanie pradopodobnie Jego Królewska Mość Jerzy II.

Uniwersytet posiada również własną stronę: http://www.rzeczpospolita.net23.net/uniwersytet/?strona-glowna,1 której autorem jest Michał Awdaniec.

Rektor ma również nadzieję na współpracę krakowskiej uczleni z uniwersytetami mikroświata gł. Uniwersytetem Zachodnim z Mikrosławii, Uniwersytetem Wielkim z Austro- Węgier oraz Uniwersytetem Rotryjskim.

/-/ LORD

Rzeczypospolita podpisała traktat uznaniowy z rosyjską mikronacją.

weiss

Wczoraj dokonano oficjalnego podpisania traktatów uznaniowych z rosyjską mikronacją- Królestwem Ziem Białych. Tamtejszy władca- Aleksjej I ratyfikował traktaty (w języku polskim, rosyjskim i niemieckim). Rząd Królewski wyśle prawdopodobnie ambasadora do tej ciekawej mikronacji. My oczekujemy na taki sam gest ze strony Białych Ziem.

Dla wszystkich zainteresowanych tą mikronacją, strona: http://belozemje.narod.ru/

Rozmowy uznaniowe prowadzono w języku niemieckim i po części rosyjskim. Zasługę za podpisania traktau posiada JW August IV Bierzyński de Medici.

/-/ LORD

Ślub Anny Katarzyny Medycejskiej.

anna

Wczoraj ogłoszono v- światu ślub księżnej Anny Katarzyny Medycejskim z JKM Karolem I de Catalan, królem Skaralndu.

Uroczystość ma się odbyć o 20:00 dnia 22 sieprnia br. na czacie Rotrii: http://www.rotria.boo.pl/chat/

Ślubu ma udzielić ojciec panny młodej- kardynał Larenzo książę de Medici. Na uroczystość oraz weselę zaproszeni są wszyscy.

Panu młodemu i pannie młodej życzymy szczęśliwych i długich lat w związku.

/-/ REDAKCJA

 

12:21, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 16 sierpnia 2010
Kampania wyborcza kaw. Aleksandra Daniłowicza.

Drogi Wyborco!

portret

Zanim dokonasz wyboru, rozważ proszę wszelkie możliwości. Zastanów się, czy liczą się tylko stanowiska.

Jestem Sędzią Najwyższym Rzeczypospolitej oraz trybunału Konstytucyjnego- jako taki stoję na straży Konstytucji i przestrzegania prawa. Z nominacji króla jestem także Notariuszem Rządu Rzeczypospolitej. Funkcja ta, przy obecnym stanie Dziennika Praw, wymaga wielkiego zaangażowania, skrupulatności oraz umiejętności organizatorskich.

Z każdym dniem zdobywam wiedzę nt. polskich (i nie tylko) mikornacji. Szczególnie interesują mnie stosunki v- międzynarodowe.

Jestem magistrem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, który to kierunek zamirzam kontynuować. Studiuję także historię. W przyszłości zamierzam objąć jedną katedrę jako wykładowca.

Dodatkowo uczę się w Akademii Rycerskiej. Obecnie jestem w stopniu porucznika. Zamierzam kontynuować studia na Wydziale Dyplomowym, gdyż chcę rozwinąć nasze lotnictwo.

Jako Doradca Namiestnika Prus zamierzam pomóc w rozwoju i uatrakcyjnieniu tego rogeionu. Chcę to zrobić realnie i konsekwentnie utrzymywać wysoki poziom inicjatyw i aktywności.

Posiadam także dośiadczenie w administrowaniu dużym forum- tkaże od strony technicznej.

Chęci i pomysów mam wiele. Wszystko przedsatwię w najbliższym czasie na forum.

Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w Rzeczypospolitej, ale tutaj nie liczy się staż ani zajmowane stanowiska - liczą się umiejętności!

Więc Drogi Wyborco!

Odpowiedz sobie na pytanie, czy wybierzesz po raz kolejny tak samo?

Czy zdecydujesz się na

Nową Jakość Rzeczypospolitej!

kaw. Aleksander Daniłowicz h. Sas

herb

15:15, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 15 sierpnia 2010
Kampania wyborcza hr. Piotra Branickiego.

OGŁOSZENIE WYBORCZE 


Czy chcesz dobrej i stabilnej władzy rządu. Ja Piotr Branicki posiadam odpowiednie doświadczenie by dostąpić zaszczytu objęcia stanowiska kanclerza. Byłem Mecenasem Wielkim, Marszałkiem Wielkim, jestem hrabią oraz generałem majorem naszych wspaniałych wojsk. Chcę kontynuować dzieło mojego wielkiego poprzednika oraz poprawy stosunków międzynarodowych. Jestem dość obeznany w polityce mikroświata. Obiecuję ,że jeżeli wybierzecie państwo mnie na Kanclerza Wielkiego tym samym  Szefa Rządu ,to zapewniam państwa ,że dołożę wszelkich starań by rozwinąć naszą politykę zagraniczną i zmienić powszechną opinię ,że RON jest państwem imperialnym i zgorszonym. Ukarzę prawdę. 

17 sierpnia oddaj głos na moją osobę ,doświadczonego polityka i na patriotę. 
Z poważaniem :
 
/-/Piotr hrabia Branicki ,kandydat na Kanclerza Wielkiego.

17:45, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
piątek, 13 sierpnia 2010

Vivat Rex Poloniae et Lithuniae!

koronacja

Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie dokładnie o 20:00 odbyła się koronacja nowego władcy, następcy Jerzego I- króla Jerzego II.

Koronacji dokonał biskup Piotr von Habsburg- Lothringen- Radziwiłł, brat króla, asystował mu infułat August Bierzyński de Medci.

Na uroczystość przybyli liczni zamienici goście min.: cesarz i król Franciszek Józef II, król Skarlandu Karol I, prezydent Frnacji- Ottovio Farnse, skrijat Mikrosławii- Arthur von Schwarz, kardynał Larenzo książę de Medici, notariusz rządowy Aleksander Daniłowicz oraz marszałek wielki Piotr Branicki. Niestety na uroczystości zabrakło króla Nordii- Einara Bjoerna Olavsena oraz króla Wurstlandii- Markusa Vilandera i doradcy królweskiego ds. polityki zagranicznej Wurstlandii- hrabiego Andre Sedici.

Cała impreza bardzo się udała. Monarcha wkroczył na solę koronacyjną, gdzie biskup Piotr dokonał namaszczenia i ukoronowania. Następnie nowy król wygłosił nowę tronową i dokonał pierwszych odznaczeń i nobilitacji zgodnie ze wskazówkami, jaki zostawił mu zmarły ojciec w testamencie:

Cytat Dekretu Królewskiego:

"Art. 1 Nadać Jego Wysokości Augustowi Bierzyńskiemu de Medici tytuł wicekróla Rzeczpospolitej
Art. 2 Nadać Jaśnie Wielmożnemu Panu Piotrowi Branickiemu tytuł hrabiego Rzeczpospolitej
Art. 3 Nadać Jaśnie Panu Aleksandrowi Daniłowiczowi tytuł szlachcica Rzeczpospolitej wraz z herb Sas i majątkiem w Łańcucie.
Art. 4 Ojcu naszemu, Królowi Rzeczpospolitej Jerzemu I - Order Orła Białego na który po trzykroć jeszcze za życia swego zasłużył.
Art. 5 Hrabiemu Macosowi de Zapp - Order Zasługi dla Kraju I klasy za serce które w Rzeczpospolitej zostawił.
Art. 6 Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Franciszkowi Józefowi II - Order Orła Białego
Art. 7 Jego Królewskiej Mości Karolowi I de Catelan - Order Przyjaźni i Współpracy I klasy
Art. 8 Jego Królewskiej Mości Einerowi Biorn Olawsenowi - Order Przyjaźni i Współpracy II klasy.
Art. 9 Jego Królewskiej Mości Markusowi Vilanderowi - Order Przyjaźni i Współpracy II klasy
Art. 10 Jego Ekscelencji Prezydentowi Republiki Francuskiej Ottorio Ferensenowi - Order Przyjaźni i Współpracy II klasy
Art. 11 Jego Eminencji Lorenzo kardynałowi de Medici - Order Przyjaźni i Współpracy II klasy
Art.12 Jego Ekscelencji Andre hrabiemu Sedici - Order Przyjaźni i Współpracy III klasy"

Nowmu monarsze życzymy długich lat panowania, które przysłuży się tylko dobrem dla Rzeczypospolitej!

/-/ REDKACJA

09:01, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 10 sierpnia 2010
Le roi est mort- vive le roi!

Zmarł król, niech żyje król!

śmierć

Wczoraj o godzinie 20:21 zmarł nasz umiłowany monarcha- król Jerzy I! Przyczyną choroby i śmierci była bez wątpienia realioza. O chorobie świadczyła niska aktywność monarchy na forum.

Król Jerzy by dobrym i rozważnym monarchą. Nam wszystkim będzie go brak.

Król przed smiercią wydał testament, w którym usynowił diuka Iwo Gorewicza- Kanclerza Wielkiego Rzeczypospolitej. Kanclerz dziś rano wydał rozporządzenie o żałobie narodowej, która potrwa od dziś do 11 sieprnia br. Pogrzeb Jerzego I zaplanowano na jutro. Uroczystości pogrzebowe porowadzi prawdopodobnie biskup Piotr von Habsburg- Lothringen- Radziwiłł.

09:23, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 03 sierpnia 2010
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Warszawie.

Międzynarodoy Festiwal Filmowy "Złoty Orzeł" w Warszawie.

Waszawa

Rząd Królewski postanowił zorganizować Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Złoty Orzeł" w Warszawie. Pomysłodawcą jest kanclerz wielki diuk Iwo Gorewicz. Na pierwszym posiedzeniu swego Rządu, Kanclerz zaproponował zoragnizowanie festiwalu, co spotkało się z poparciem wszystkich ministrów. Mecenas wielka Siodonia Gorewicz otoczyła imprezę swym honorowym patronatem i powołała Komitet Organizacyjny w składzie: Iwo Gorewicz, JW August IV Bierzyńskie de Medici, arcyksiążę abp Ferdynand von Habsburg- Lothringen- Radziwiłł.

Wczoraj dopiero festiwal został ogłoszony oficjalnie. W Gmachu Narodów OPM inicjatywa Rządu spotkała się z szerokim poparciem Sekretarza Generalnego Orgnizacji- diuka Piotra Kościńskiego, który również objął festiwal swym honorowym patronatem. Diuk Kościński zaoferował również, że zwycięzca, który ogólnie przedstawi mikronacje otrzyma Honorowy Dyplom Sekretarza Generlanego OPM.

W festiwalu mogą brać udział obywatele całego v- świata. Każdy może zgłosić swój film zgody z jedyn z dwóch tematów festiwalu: "Historia, jako źródło naszej tradycji i kultury" lub "Co to mikronacja i po co w niej być" (temat zaproponowany przez diuka Piotra Kościńskiego).

Filmy można nadsyłać od 16- 22 sieprnia br., a ogłoszenie wyników nastąpi 27. sieprnia br.

Kanclerz liczy, że impereza się uda i przyniesie również korzyści Rzeczypospolita, która wyjdzie dzięki temu z cienia na arenę międzynarodową i kulturową.

/-/ LORD

09:28, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
piątek, 30 lipca 2010
Kultura, kultura i jeszcze raz kultura.

Powłania nowych placówek kulturowych w Rzeczypospolitej.

bilioteka

W Rzeczypospolitej kultura rozwija się w szybkim tępie. Ropozrządzeniem Kanclerza Wielkiego diuka Iwo Gorewicza powołano do życia Biliotekę Powszechną i pierwsze kino w kraju- Kino Korona.

Biblioteka gromadzi wszelkie utowy napisane przez obywateli i mieszkańców, jest także otwarta na zagrnicznych pisarzy i poetów. Planem Kanclerza jest stworzenie wielkiego, międzynarodowego zbioru utworów, wszyscy chętni będą mogli zamieścić swe utwory.

Kino natomiat opowiada nam w ruchomych obrazkach o chwlaebnych czynach przodków. Wczoraj można było przyjść na trzy wybrane senase: "Polanie", "Ruś" oraz "Grunwald 1410". Liczymy, że inicjatywa przypadnie do gustu obywatelom. Jesteśmy też otwarci na wszelkie propozycje zza granicy ;)

Polak i Sarmata dwa bratanki.

Księstwo Sarmacji i Rzeczypospolita nawiązały stosunki dyplomatyczne! Na razie wszystko opiera się na wzajemnym uznaniu państwowości i nawiązaniu stosunków na szczeblu ambasadorskim, ale liczymy, że w przyszłości kontakty na lini Sarmacja- Rzeczypospolita przybiorą postać traktatu. Obecnie obie strony w osobach ministra spraw zagranicznych Sarmacji markiza von Lichtensteina i podkanclerzego wielkiego Augusta Bierzyńskiego de Medici na mocy obustronnych roporządzeń i ustaleń uznały wzajemnie swe państwowości.

Teraz trzeba nam tylko poczekać, na wysłanie kompetentnego reprezentanta do Księstwa.

09:58, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 29 lipca 2010
Sympozjum naukowe.

Sympozjum naukowe w Mikrosławii.

sympozjum

Uniwersytet Zachodni w Mikrosławii organizuje w dniach od 31 lipca do 1 sierpnia sympozjum naukowe na temat: "Zależności związane z aktywnością na forum”. Wszyscy chętni mogą wziąć udział, należy spełnić tylko te warunki:

- zarejestrować się na forum Mikrosławii

- wpisać w „Ćytnicy” swój udział

- stworzyć w dziale sympozjum swój temat i podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Swoje uczesnictwo można zgłosić tutaj: http://mikroslawia.mikronacje.info/forum/showthread.php?tid=138&pid=2871#pid2871 .

Redakcja życzy udanej dyskucji i owocnych wniosków ;-)

/-/ REDAKCJA

13:58, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 27 lipca 2010
Po wyborach.

Nowy (stary) Kanclerz.

Kanclerz

Wybory kanclerskie nareszcie zakończone! Nowym Kanclerzem Wielkim Rzeczypospolitej został diuk Iwo Gorewicz. Prawdę mówiąc nie było to zbyt wielkie zaskoczenie. W wyborach zgłoszono jeszcze kandydaturę Jego Wysokości August Bierzyńskiego de Medici, który jednak zrezygnował.

Diuk Gorewicz ma wielkie doświadczenie jako Kanclerz. W ostatniej kadencji dał się poznać jako dobry gospodarz w sprawach wewnętrznych, teraz należy oczekiwać, że nowy (stary) Kanclerz dokona ożywienia na arenie polityki zagranicznej.

Kadencja Kanclerza i Rządu trwać będzie cztery miesiące i upłynie 25 listopada 2010 roku.

/-/ LORD

Rzeczypospolita ma własną stronę! Na prawdę!

Po awarii starej strony na serwerze cba.pl, Rzeczypospolita długa nie miała własnej strony internetowej, ale dziś, gł. dzięki pracy hrabiego Marcosa de Zeppa, możemy z dumą rzec, że posiadamy własną stronę www!

Strona jest nadal w trakcie tworzenia i wiele podstron zostanie uzupełnionych. Ale już teraz prezentujemy Państwu:

Stronę Rzeczypospolitej Obojga Narodów:

http://www.rzeczpospolita.net23.net/news.php

Stronę Wielkiego Księstwa Litewskiego:

http://www.rzeczpospolita.net23.net/litwa/index.html

Stronę Księstwa Prus:

http://www.rzeczpospolita.net23.net/prusy/index.html

Stronę Księstwa Rusi:

http://www.rzeczpospolita.net23.net/rus/index.html

oraz Stronę Zamku Królewskiego w Warszawie:

http://www.rzeczpospolita.net23.net/palac/index.html

Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia i oceniania :)

/-/ LORD

11:49, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 12 lipca 2010
Nowa Konstytucja i wybory.

Sejm przjął nową Konstytucję!

Konstytucja

Cały naród czekał na to od kilku tygodni. Nowa Konstytucja autorstwa Jego Wysokości senatora Augusta Bierzyńskiego de Medici została przyjęta przez Sejm oraz podpisana przez króla Jerzego I.

Nowa Konstytucja zmienia dotychczasowy skład Sejmu i nadaje większe uprawnienia Rządowi. Wprowadza również małe ograniczenia królewskiej władzy.

Redkacja naszej gazety ma nadzieję, że Konstytucja będzie długo służyć naszej Ojczyźnie, a wszelkie organy władzy będą jej przestrzegać.

/-/ LORD

Wyobry się zbliżają. 

Z chwilą przyjecia nowej Konstytucji rozpisano wybory na urząd Kanclerza i na urzędy posłów. Nowy Sejm składać się będzie z króla, trzech namiestników prowicji oraz dwóch obywateli. Niestety wybory na urząd Kanclerza musiały zostać zawieszone z powodu rychłego i niespodziewanego wyjazdu króla Jerzego I w realnym życiu, natomiast wybory do Sejmu zostały dziś rozpisane przez przewodniczącego Rady Regencyjnej, diuka Iwo Gorewicza. Komisarzem wyborczym został Jego Wysokośc infułat August Bierzyński de Medici. Obywatele moga zgłaszać swe kandydatury od 12- 14 lipca br., a właściwe wybory odbędą się 15- 17 lipca br.

Wielkie szance na zostanie nowym Kanclerzem ma wicehrabina Maria Branicka z Socjlademokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz bezpartyjny, były Kanclerz diuk Gorewicz, jeśli zechce zgłosić swą kandydaturę. Gdyby wybory na ten ważny urzad wygrała v-hr. Branicka, byłaby pierwszą kobietą w historii v- RON, która piastowałaby tak ważne stanowisko w państwie.

/-/ LORD

Nareszcie pod polską banderą!

Redakcja naszej gazety pragnie gorąco podziękować Administracji Planety Mikronacje, za to, że nareszcie "Pro fide, lege et rege" zostało oznaczone flagą Rzeczypospolitej na stronie Planety.

Mamy nadzieję, że w przyszłej historii naszej wspólpracy z Planetą nie będzie miejsce dla takich pomyłek.

/-/ REDAKCJA

19:36, rojal-ista
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2