Strona główna

Akademia Dyplomatyczna przy Organizacji Polskich Mikronacji powstała na mocy Zarządzenia Sekretarza Generalnego OPM o powołaniu Akademii Dyplomatycznej przy OPM z dnia 13 maja 2010 roku. Tego samego dnia Sekretarz Generalny wydał zarządzenie jako zwierzchnik Akademii, ustalając, jakie kursy winna prowadzić Akademia. 

 

Od tego czasu Akademią kierowało dwóch Kanclerzy: pierwszym był książę Michael von Lichtenstein, drugim zaś obecny zarządca, król Polski Michał von Habsburg-Lothringen-Radziwiłł. Obaj czynili starania o stworzenie fundamentów pod pracę i rozwój Akademii, m.in. poprzez próbu stworzenia strony internetowej oraz stworzenia odpowiedniej bazy dydaktycznej.

 

Udało się to dopiero w maju 2011 roku. Akademia rozpoczęła w pełni swoją działalność, przygotowana odpowiednio do kształcenia dyplomatów.

 

Akademia przyjmuje i kształci głównie dyplomatów państw członkowskich OPM oraz osoby, skierowane na studia w Akademii przez ministrów właściwych do spraw zagranicznych państw członkowskich. O przyjęciu innych chętnych decyduje Kanclerz, podejmując decyzje indywidualnie wobec każdego chętnego. 

 

Aby podjąć studia na Akademii Dyplomatycznej przy OPM, należy skontaktować się z Kanclerzem, którego dane kontaktowe znaleźć można w zakładce "Kontakt".