Muzeum Wojska

Od dnia 25 września 2010 roku na mocy rozporządzenia Mecenasa Wielkiego Rzeczypospolitej, po wcześniejszych uzgodnieniach z królem Rzeczpospolitej, Muzeum Wojska połączone zostało w jedną instytucję z Muzeum Narodowym. Odtąd w gmachu Muzeum Narodowego wydzielono specjalną część, w której udostępniane są eksponaty z dziejów wojskowości.

Zapraszamy do podziwiania ekspozycji wojskowych!

EKSPOZYCJE MUZEUM WOJSKA W PRZYGOTOWANIU