Geografia

Księstwo Prus położone jest nad Morzem Bałtyckim na obszarze dawnej pogańskiej krainy Prusów. Powierzchnię księstwa w większości stanowi pagórkowata równina. Jedynie na wschodnim skrawku obszaru rzeźba terenu jest bardziej nierówna, gdyż znajduje się tam Wyżyna Wysztyniecka, a wysokości dochodzą do 230 m n.p.m.. Obszar wyżynny, aczkolwiek o niższych wysokościach bezwzględnych znajduje się także w rejonie Równiny Warmińskiej. Wzdłuż prawego brzegu rzeki Instrucz leży inny nierówninny fragment kraju – Grzęda Instrucka.

Najniżej położonym miejscem księstwa są poldery leżące na terenie rejonu sławskiego. Tereny te znajdują się poniżej poziomu morza i jako takie zagrożone są zalaniem, przed czym chroni je zespół zapór.

Najwyższe wzniesienie ma wysokość 242 m n.p.m.

Najważniejszymi rzekami księstwa są Niemen i Pregoła; do ich dorzecza należy znaczna część obszaru księstwa. Głównymi dopływami Niemna na terytorium Obwodu są: Szeszupie i Tylża, a Pregoły - Pissa, Angrappa, Instrucz i Ława. Rzeki, które nie wpadają ani do Niemna, ani do Pregoły uchodzą bezpośrednio bądź to do Zalewu Kurońskiego (Rżewka, Szwenta i in.), bądź do Zalewu Wiślanego (m.in. świeża); pewna liczba niewielkich rzek wpada zaś wprost do Morza Bałtyckiego.

Największymi wewnętrznymi zbiornikami wodnymi obwodu są zatoki Morza Bałtyckiego: Zalew Kuroński oraz Zalew Wiślany. W rzeczywistości zbiorniki te są lagunami (limanami, odciętymi od otwartego morza mierzejami: Mierzeją Kurońską i Mierzeją Wiślaną.

Na terenie księstwa panuje klimat umiarkowany, przejściowy pomiędzy morskim a umiarkowanie kontynentalnym.

średnioroczna temperatura powietrza to +8°?. średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego - stycznia - to, od -3°? na wybrzeżu do -5°? w głębi lądu. średnia temperatura lipca waha się od +15°? na wybrzeżu do +17°? na południu .

W regionie notuje się ok. 700 mm opadów na rok.

Teren księstwa położony jest w strefie lasów mieszanych. Lasy o charakterze zbliżonym do pierwotnego zajmują 15% powierzchni regionu. Składają się one głównie z dębów, świerków, sosen, brzóz i lip.

W lasach obwodu żyją m.in. zające-szaraki, wiewiórki, lisy, kuny, sarny, dziki itd. Występuje wiele gatunków ptaków. W wodach morskich i śródlądowych żyją liczne ryby, m.in: leszcze, sandacze, stynki, węgorze, kilki, łososie i inne gatunki.