O Księstwie Prus

Władze
Najwyższą władzę w Księstwie Prus sprawuje teoretycznie król Polski, który nosi tytuł Księcia Prus. W praktyce reprezentuje go Namiestnik. Obecnie nim jest baron Henryk Horoch.

Kolejnym organem władzy jest Rada Rycerska, która uchwala ustawy oraz zajmuje się najważniejszymi sprawami w Księstwie. Odpowiedzialna jest ona również za sprawne działanie administracji oraz aktywizację mieszkańców i obywateli.

Stolica
Stolicą Księstwa Prus jest miasto Królewiec, które jest siedzibą Namiestnika i wszystkich władz.

Symbole
Symbolami Księstwa są godło i herb, widoczne po prawej stronie.