Sarmackie FAQ im. Sebastiana bar. Inkaskiego

ŻYCIE W SARMACJI

 

Zapisałem (am) do Sarmacji i co dalej?
Nowy mieszkaniec powinien przede wszystkim:
- założyć konto w banku (linki do większości instytucji znajdują się na stronie www.sarmacja.org )
- wystąpić o zapomogę 50 lt na zagospodarowanie
- znaleźć pracę wirtualną
- obejrzeć strony internetowe miasta w którym mieszka (strona Scrios atha Morvan to www.morwieniec.republika.pl )
- skontaktować się z burmistrzem swojego miasta lub namiestnikiem swojej prowincji (w przypadku Scrios atha Morvan oba adresy to stersman@wp.pl ) pisząc o swoich zainteresowaniach. Burmistrz lub namiestnik powinien wtedy znaleźć jakieś zajęcie realne, które pozwoli być aktywnym mieszkańcem
- po czternastu dniach od zapisu wystąpić do księcia o nadanie obywatelstwa – pozwoli to uzyskać prawa polityczne i mieć wpływ na władze księstwa
- w przypadku wątpliwości i pytań próbować znaleźć odpowiedzi na stronach państwa lub przesyłać maile do Ministerstwa Spraw Obywatelskich (matis@karolin.pl) lub burmistrza / namiestnika (stersman@wp.pl w przypadku Scrios atha Morvan i prowincji Morvan)

Co można robić w Sarmacji?
W Sarmacji można być wszystkim czego nie zabrania prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Można zostać politykiem, przedsiębiorcą, redaktorem gazety, sportowcem, pracownikiem naukowym, pracownikiem fizycznym, urzędnikiem, nauczycielem, artystą, pisarzem, i co tam jeszcze Twoja wyobraźnia wymyśli. Działanie w Sarmacji polega na robieniu stron www. Jeżeli nie potrafisz robić stron internetowych wynajmij firmę webmasterską lub skontaktować się z namiestnikiem / burmistrzem (stersman@wp.pl w przypadku Scrios atha Morvan i prowincji Morvan)

Co to jest ID?
ID to sarmacki PESEL. Dzięki temu łatwiej Cię znaleźć w spisie mieszkańców, zidentyfikować Cię podczas korzystania z różnych przedsięwzięć i inicjatyw. ID będzie Ci potrzebne do korzystania z usług sarmackich oraz pożywienia. Nie zapomnij go. Zapisz wraz z hasłem do panelu mieszkańca.

Po co mi pieniądze?
Za niektóre przedmioty w Sarmacji należy płacić. Jest to przede wszystkim żywność, którą należy spożywać raz w tygodniu. Płaci się za udział w niektórych inicjatywach, za usługi i przedmioty wykonywane przez przedsiębiorstwa, w niektórych przypadkach za działki (teren). Po za tym lepiej dostawać jakieś wynagrodzenie za swoją pracę.

Jak zarobić pieniądze?
Jedna z pierwszych czynności nowego mieszkańca jest wystąpienie o zapomogę. Drugim sposobem jest zarabianie pieniędzy poprzez pracę w przedsiębiorstwie. Trzecią droga dorobienia się majątku jest udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, konkursach. Informacje o nich są zamieszczane na liście dyskusyjnej Księstwa Sarmacji. Kolejnym sposobem jest wstąpienie do Książęcych Sił Zbrojnych – armii sarmackiej.

Jak wystąpić po zapomogę?
Należy wejść do panelu mieszkańca po prawej stronie www.sarmacja.org. Pkt. 1 to wniosek o zapomogę. W polu uzasadnienie należy wpisać: zagospodarowanie się. Po około 2 – 3 dniach na koncie powinno się znaleźć 50 lt. Uwaga: trzeba posiadać konto bankowe.

Jak założyć konto bankowe?
Należy wejść na stronę dowolnego banku. Odnośniki do banków są na stronie www.sarmacja.org i kliknąć opcję >>załóż konto<<

Jak się zatrudnić?
W Sarmacji funkcjonują dwa rodzaje pracy: wirtualna i realna. Praca wirtualna polega na wytwarzaniu jednostek pracy potrzebnych w symulacji gospodarki. Aby je wytwarzać należy być najedzonym. Praca wirtualna polega na zatrudnieniu się w przedsiębiorstwie i raz w tygodniu żywić się. Większość firm, które zatrudniają wirtualnych pracowników oprócz pensji zapewnia także wyżywienie. Można pracować maksymalnie na jednym etacie w jednej firmie. Etat można podzielić maksymalnie na cztery części pracować po 1 etatu w czterech firmach. Najprostszym sposobem znalezienia pracy wirtualnej jest napisanie maila do właściciela firmy. Maile znajdują się na stronach internetowych firm. Adresy stron www można znaleźć w spisie firm na stronie www.sarmacja.org lub w katalogu sarmackim www.katalog.sarmacja.prv.pl Uwaga: firmy usługowe w większości nie zatrudniają pracowników wirtualnych. Można też zamieścić swoje ogłoszenie w Sarmackim Urzędzie Pracy www.sup.sarmacja.prv.pl
Praca realna polega na wykonaniu dowolnej usługi np. wykonanie strony www, napisanie tekstu itp. Najpierw należy znaleźć osobę zainteresowaną naszymi usługami. Można to zrobić poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Sarmackim Urzędzie Pracy www.sup.sarmacja.prv.pl lub w ogłoszeniach mieszkańca. Warto też skontaktować się ze swoim burmistrzem / namiestnikiem ( stersman@wp.pl )

Jak wstąpić do Książęcych Sił Zbrojnych?
Należy wejść na stronę www.sarmacja.org/ksz/, zapoznać się z nią oraz wysłać swoje zgłoszenie na adres zamieszczony na stronie. Przyjęcia do wojska dokonuje odpowiedni dowódca na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Dowódcą i organizatorem Książęcych Sił Zbrojnych Prowincji Morvan jest Karol Brodziński. Chętnych do służby w prowincji Morvan proszę o kontakt: kabrit@interia.pl

Czy żywienie jest obowiązkiem?
Tak. Bez żywienia nie można wykonywać pracy wirtualnej. Raz na jakiś czas jest przeprowadzana operacja >>martwe dusze<< polegająca na usuwaniu mieszkańców nienajedzonych od trzydziestu dni. Jednorazowe nakarmienie starcza na siedem dni. Wyjątkiem są dania specjalne np. “siarkofruty”. Najlepiej spytać się właściciela na ile starcza jego pożywienie lub przeczytać na stronie internetowej restauracji.

Jak się żywić?
Są dwa sposoby żywienia się. Pierwszy to zatrudnienie się jako wirtualny pracownik. Większość z nich oferuje oprócz drobnej pensji także wyżywienie. Wtedy należy raz w tygodniu potwierdzać żywienie. Wygląda to następująco: otrzymuje się maila z propozycją wyżywienia i linkiem strony, na którą należy wejść, a następnie wpisać ID mieszkańca oraz hasło mieszkańca. Można również żywić się indywidualnie. W tym celu należy wejść do restauracji (ich spis jest na stronie www.katalog.sarmacja.prv.pl wpisać ID mieszkańca, hasło mieszkańca, nazwę konta bankowego, hasło konta bankowego, wybrać bank w którym mamy konto.

Jak się przeprowadzić?
Należy zalogować się do panelu mieszkańca na stronie www.sarmacja.org W punkcie 7 jest możliwość bezpłatnej zmiany miejsca zamieszkania. Pierwsza nazwa to nazwa miasta, a druga nazwa prowincji, w której miasto się znajduje.

W jaki sposób odejść z Sarmacji?
Jeżeli chcesz odejść z Sarmacji musisz uregulować swoje sprawy majątkowe poprzez napisanie testamentu, w którym przepisujesz swoje pieniądze, tereny, przedsiębiorstwa, inicjatywy. Najlepiej dogadaj się z innym mieszkańcem Sarmacji i przekaż mu loginy i hasła do kont internetowych, bankowych, syriuszowych, aby mógł kontynuować to co Ty zacząłeś (aś). Dzięki temu pozostawisz swój ślad w Sarmacji, a państwo będzie bogatsze również po Twoim odejściu. Jeżeli nie wiesz z kim masz się kontaktować napisz do swojego namiestnika lub burmistrza (stersman@wp.pl – w przypadku Scrios atha Morvan i prowincji Morvan. Poinformuj Twojego pracodawcę, że odchodzisz, zwolnij się z wirtualnej pracy. Następnie pożegnaj się na Liście Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji oraz napisz mail do ministra Infrastruktury z prośbą o usunięcie Twojej osoby z systemów informatycznych państwa. Następnie wypisz się z LDKS. UWAGA: ze względu na pracę yahoo maile z LDKS mogą przychodzić jeszcze kilka naście godzin po Twojej decyzji o wypisaniu się. Gdyby dochodziły do Ciebie maile potwierdzające żywienie ignoruj je.