- Nazwa dodawanej pozycji (np. Katalog Sarmacki)

- Opis dodawanej pozycji (np. Katalog stron internetowych)

- Adres WWW (np. http://www.katalog.sarmacja.org/)

- Sarmacka lokalizacja dodawanej pozycji

- Pierwsza odpowiednia kategoria (wybierz co najmniej jedn)

- Druga odpowiednia kategoria