# Informacje
 


Prokuratorzy:
Prokurator Generalny ....

Adres:
Prokuratura Generalna Księstwa Sarmacji,
ul.W.Ratymirskiego 2/3,Grodzisk. 

  # Zadania prokuratury
 


Prokuratorzy:
1.prowadzą postępowania przygotowawcze w sprawach karnych oraz sprawują funkcje oskarżycieli publicznych przed sądami,
2.wytaczają powództwa w sprawach karnych i cywilnych oraz składają wnioski o udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, własności lub praw obywateli,
3.zaskarżają do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne oraz biorą udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
4.współdziałają z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa.


 

 

  # News
 


17 stycznia 2006:
Prokuratura Generalna ma od dziś nową strone, wykonanę przez firmę Graybox, która wygrała przetarg. Na nowej stronie dostęp do informacji jest bardzo prosty, gdyż wszystko - łącznie z formularzem kontaktowym znajduje się na jednej stronie.

8 stycznia 2006 :
Prokurator Generalny Księstwa Sarmacji, baron Andrzej Opalski, ogłosił powszechny nabór chętnych na aplikację prokuratorską. Termin składania wniosków o egzamin na prokuratora mija 17 stycznia 2006 roku. 

  # Linki
 


Sarmackie prawo:
http://www.sarmacja.org/dziennik

Sądy w Sarmacji:
http://www.sarmacja.org/sad


Księstwo Sarmacji :
http://www.sarmacja.org/