Prokuratura Generalna Księstwa Sarmacji

— zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Grodzisk, dnia 23 lutego 2020 r.

Proszę wypełnić starannie wszystkie pola.

Identyfikator:
Hasło:
Treść zawiadomienia:
Zgłoszenie anonimowe:

§ 1.

Prokuratura Generalna zobowiązuje się do zachowania anonimowości zawiadomień każdorazowo w przypadku wyrażenia takiej woli przez zgłaszającego. Chęć zachowania anonimowości może być zgłoszona również po złożeniu zawiadomienia.