Czarnoleski Instytut Przyrodniczy jest placówką naukową założoną 30 maja 2006 r., działającą na terenie Czarnolasu. Prowadzi ona badania z zakresu nauk przyrodniczych - zoologii, botaniki, geografii, meteorologii etc.
Instytut został powołany głównie z myślą o opisywaniu Kasztelanii Czarnoleskiej, jednak brak podobnych placówek na terenie Sarmacji sprawił, iż badania dokonywane przez jego pracowników obejmują całe Księstwo.
Na czele CzIP stoi Dyrektor, powoływany przez Kasztelana Czarnoleskiego, który kieruje całym Instytutem. Ponadto CzIP został podzielony na Katedry - wyspecjalizowane jednostki usprawniające prace naukowe. Obecnie istnieją Katedry: Zoologii, Botaniki, Geografii i Nauk o Ziemi oraz Kartografii. Od września 2006 dyrektorem CzIP jest Henryk K. kaw. Leszczyński.
CzIP finansowany jest ze środków Kasztelanii Czarnoleskiej, Ministerstwa Kultury oraz osób fizycznych.

Siedziba Czarnoleskiego Instytutu Czarnoleskiego. (Zobacz)