logo

Glonowe impresje - pierwsza wystawa z cyklu "Barwy Gellonii" prezentującego twórczość ludowych artystów Prowincji Gellonia. Obrazy z wystawy "Glonowe impresje" pochodzą ze wsi Glony, i wyszły spod pędzla niegdysiejszego arcykapłana Glonów Ciapuliqa. Zostały odnalezione w trakcie prac remontowych tamtejszej karczmy, a po zabiegach renowacyjnych społeczność postanowiła przekazać je Galerii."Dwa Glony"

"Łąka"

"Oblicze sinic"

"Pożar"

"Wzgórze"