POWITANIE

Witam w 9 Dywizjonie Szturmowym "Skrzydło Fenixa".

Zapraszam wszystkich do czynnej służby wojskowej w siłach powietrznych Księstwa Sarmacji i naszej wspaniałej Prowincji Gellonia.

Dnia 20 marca "Skrzydło Fenixa" oficjalnie wstąpiło w szeregi jednostek lotniczych KSZ, więc jego historię tworzymy na bieżąco. Jednostka podlega bezpośrednio Dowództwu Prowincji Gellonia.

Szukam i kompletuję stan osobowy: pilotów, oficerów, sztabowców, którzy zechcą tworzyć historię jednostki.

Dnia 20 maja rozpoczęło się oficjalne działanie "Skrzydła Fenixa".

Tomasz "Avatar" Chojnacki
kapitan-pilot
Dowódca