KOMPANIA TECHNICZNA

Do zadań kompanii technicznej należy obsługa naziemna samolotów oraz uzbrojenia lotniczego.
Ponadto zajmuje się ona naprawą sprzętu.

Kompania dzieli się na 4 plutony:

1.pluton obsługi naziemnej

2.pluton obsługi naziemnej

3.puton uzbrojenia

4.pluton remontowy