LOKALIZACJA

Dywizjon stacjonuje w gellońskich lasach w pobliżu miasta Fer.

W wyjątkowych przypadkach, wykorzystujemy lotnisko cywilne w Ferze.