Home | Historia | Zabytki | Mapa Miasta | Władze Miasta | Mieszkańcy | Firmy | Instytucje | Ogłoszenia Urzędu Miasta | DNI KULTURY | Scena muzyczno-teatralna | Praca | Słup Ogłoszeniowy | Sport i Rekreacja | Niezwykłe | Niecodziennik | Strzelnica | Baza Floty Gellońskiej | Portal Gellonii | Prowincja Gellonia | Księstwo Sarmacji |

         Rozmiar: 23595 bajtów
FIRMY


01. X0739 - Agencja Reklamowo-Wydawnicza
02. X0752 - Trans-Fer - transport lądowy
03. X0753 - Infrastruktura
04. X0778 - Kopalnie Gellonii
05. X0791 - Oczyszczalnia Miejska
06. X0793 - Rafineria
07. X0758 - Pola Naftowe
08. X0771 - Machinery
09. X0777 - Huta Stali
10. X0787 - Obóz Drwali
11. X0810 - Elektrownia Miejska
12. X0835 - Gorzelnia Miejska
13. X0842 - Avatar Air - transport lotniczy

Jesteś mieszkańcem Feru i chcesz dodać swoją firmę do listy kontaktuj się z Burmistrzem lub wypełnij formularz zgłoszenia na dole strony.

Podać należy: nazwę firmy, jej ID w Syriuszu i adres www, który musi być aktualny.

- identyfikator mieszkańca

- twój adres e-mail

- nazwa tego co zgłaszasz

- ID, opis lub inne niezbędne dane

- adres wwwTo samo dotyczy banneru reklamowego.
Dla mieszkańców Feru obie usługi nieodpłatnie.
Dla mieszkańców Księstwa banner reklamowy firmy: 10 lt./m-c (wpłata na konto "fer" w Banku Sarmacji)
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Copyright 2005 Agencja Reklamowo-Wydawnicza