Testament Gelloński


Będąc świadomymi nieuchronności końca...
Poświęcając trud dla dobra Naszej społeczności...
Nie chcąc aby dorobek naszego życia został zmarnowany...

My, niżej podpisani mieszkańcy Sarmacji, zdrowi na umyśle i w pełni świadomi swych czynów, postanawiamy, iż w razie naszej wirtualnej śmierci zapisujemy cały swój majątek Prowincji Gellonia.

Wykonawcą niniejszego testamentu ustanawiamy Namiestnika Prowincji Gellonia.


Podpisz się pod Testamentem:
ID
Hasło
Imie
Nazwisko
Warning: mysql_connect(): Permission denied in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/galeria/archive/sarmacja.org/gellonia.sarmacja.org/izg/testament/index.php on line 34 I cannot connect to the database because: Permission denied