Wielka Biblioteka
   Dokonano przenosin Wielkiej Biblioteki im Zakonu Semnoteam na teren nowej siedziby Zakonu. Dokumenty wstawione - brak szczegółowej obróbki, ale popatrzeć można
http://gellonia.sarmacja.org/zakon/index-2.php


   


   


powered by COMBOY's NEWS

PostHeaderIcon Orędzie

W tym roku na ulicach gellońskich miast nie ma festynów ani pochodów. Nie ma uroczystych bankietów ani szkolnych akademii. Hrabstwo pogrążone w chaosie z trudem dźwiga się po raz kolejny z upadku. Spełniamy jednak podstawowy warunek do osiągnięcia sukcesu. Pilnujemy aby władza była w rękach osoby która w danym czasie jest najaktywniejsza nawet jeżeli czasem jest to osoba o pomysłach kontrowersyjnych. Musi się coś dziać.

Na dnie nie byliśmy jednak sami. Najbliższe nam Terytorium Koronne jako całość nie prezentuje żadnej wartości. Z trzech powiatów aktywnie działa tylko jeden a nad tym żeby był lider nie czuwa nikt. Powiaty nigdy nie odczuwały moralnej odpowiedzialności za los całości a władza centralna która powinna dbać o stolicę umyła ręce. Rdzenna Sarmacja jest poddana ciągłemu drenażowi a Ci którzy powinni o nią dbać sami ją drenują.

Gellonia i Terytorium Koronne to ponad 50 sarmackich obywateli - a więc stara Sarmacja ciągle posiada potencjał do bycia Księstwem takim jakim była przed szeregiem inkorporacji rozmywających sarmackość w ideologiach szkodliwych lub po prostu odmiennych. Teoretycznie. Powinnismy pokazywać każdego dnia, że to tutaj znajduje się rdzeń Księstwa. Że, to kraje dołączone są dołączone a nie my.

Wspólna lista dyskusyjna to niezwykle ważny i prawidłowy krok. Szkoda tylko, ża niezależna aktywność TK na tej liście jest tak znikoma. Terytorium Koronne wraz z Gellonią musi podkreślać swoją sarmacką historię. Inni dbają o swoją odmienność względem sarmackości. My musimy zadbać o odmienność względem nowosarmackości.

Apeluję do władz Terytorium Koronnego o wzmożenie aktywności i podjęcie z Gellońskim Zakonem Fenixa rozmów o współpracy w sferze władzy nad rdzennie sarmackimi terytoriami. Wspólnymi siłami damy zagwarantujemy, że Sarmacja ocaleje nie tylko jako nazwa ale jako prawdziwe Księstwo Sarmacji.

więcej