Strona główna Pracownicy instytutu Prace Res Gestae Kontakt Instytut Historii

Instytut Historii został powołany do życia edyktem Namiestnika Marchii Trzyczaszkowskiej z dnia 15 stycznia 2004. Zajmuje się on prowadzeniem badań z zakresu: historii Księstwa Sarmacji, historii prowincji oraz historii świata wirtualnego. Do zadań Instytutu należy także redagowanie i wydawanie periodyku poświęconemu prowadzonym badaniom.

Każdy pracownik instytutu zobowiązny jest do pracy na jego rzecz, a także do publikowania swoich prac w miesięczniku instytutu - "Res Gestae". Za swoją pracę każdy pracownik otrzymuje stypendium miesięczne w wysokości 40 lt.

Instytut mieści się w Gniewie, stolicy Marchii Trzyczaszkowskiej, w budynku Biblioteki Miejskiej im. Ludwika Spokojnego. Wpływ na działanie instytutu ma Kierownik oraz Rada Naukowa Instytutu.

Nawigacja po stronie odbywa się poprzez linki znajdujące się na logo instytutu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zasadami działania instytutu, oraz wstąpienia w nasze szeregi.

Księstwo Sarmacji, Marchia Trzyczaszkowska, RCA, 2004