Strona główna Pracownicy instytutu Prace Res Gestae Kontakt Instytut Historii

Pracami instytutu kieruje Kierownik powoływany przez Namiestnika. W instytucie pracują:

Kierownik: Krzystof Kolski

Każdy stypendysta/pracownik instytutu za swoją pracę uzyskuje miesięczne stypendium w wysokości 40 lt.

Księstwo Sarmacji, Marchia Trzyczaszkowska, RCA, 2004