Władze Księstwa


Prowincje,miasta,wsie

Athos

Miasta i Wsie

**** Wznowione zostały prace nad obudzeniem do życia wsi Glony ---> http://www.glony.gellonia.prv.pl
**** Nowe strony Murowanej Wsi zostały ukończone--> www.murowana.gellonia.prv.pl
**** Nowe strony prowincji Gellonia zostały ukończone ---> http://www.gellonia.prv.pl
**** W Prowincji powstaje nowa wieś. Garstka osadników wybudowała swoje domostwa na południowym wschodzie Gellonii. Nowo powstała gmina nosi nazwę Jurgen - Szmurgen ---> http://www.jurgen.republika.pl/index.htm

Gospodarka i ekonomia

**** Grupa Gellońskich inwestorów planuje reaktywować zakłady sportowe w Sarmacji.

Kultura, sport

**** Trwa konkurs graficzny "Książę - prawda i mit" - prace należy nadsyłać pod adres gcnk@wp.pl
**** Otwarto Bibliotekę im. Zakonu Semnoteam - http://www.biblos.gellonia.prv.pl
**** Pełną działalność prowadzi już Galeria Gellońska - http://www.galeria.gellonia.prv.pl

Inne

**** Z urzędu Namiestnika zrezygnował Piotr diuk Kościński.
**** Nowe strony ma Kancelaryja Dóbr Prowincyji Gellonia - http://www.kdpg.gellonia.prv.pl
**** Utworzono Flotyllę Gellońską - http://www.flotylla.gellonia.prv.pl
**** Otwarto Lochy Gellońskie - Naczelnik Wieniek zaprasza : http://www.lochy.gellonia.art.only.pl/
**** Od 1 sierpnia w życie wszedł nowy statut prowincji, a swoje obowiązki przejęły nowe władze w składzie:
Namiestnik: Piotr Diuk Kościński
Wielki Kurator: Ob. Sakrbniq
Kurator: Salwador kaw. Salwadori
Kurator: Wojciech Leo Wachowicz
Marszałek Sejmiku Ziemskiego: VIP


Media


Nauka i Edukacja


Sport

Mikrośw.Zw.Żeglarski


Kultura i Sztuka


Rozrywka


Gospodarka,Ekonomia


Religia,miejsca kultu


Restauracje


projekt: Szablonownia