19 sierpień'04 - Namiestnik podpisał rozporządzenie o Kancelaryji Dóbr Prowincji Gellonia, będącej spadkobierczynią majątku Agencji Mienia Prowincji Gellonia oraz większości obowiązków Ministra FGiT. Treść rozporządzenia znajduje się w Księdze Praw.