Rozmiar: 2046 bajtów

" Mene, Thekel, Fares "


Rozmiar: 91418 bajtów
Gelloński Urząd Miar i Statystyk został powołany do życia 3 lutego 2004 r. Jego podstawowym celem jest prowadzenie wszelkich możliwych statystyk związanych z Hrabstwem Gellonii a w szczególności z jego mieszkańcami. Badania będą prowadzone w poszczególnych wydziałach: Gruntów, Mieszkańców, Listy Dyskusyjnej oraz z czasem postaramy się uruchomić wydział Badań Gospodarczych. Każdy wydział prezentował będzie aktualne dane o Gellonii na diagramach, wykresach , w tabelach oraz będzie je opatrzał w profesjonalne komentarze. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić anonimowy spis powszechny mieszkańców hrabstwa który da nam olbrzymi materiał do analiz oraz prezentacji na tej stronie. Odrębną dziedziną działalności będzie systematyzowanie wiedzy o jednostkach miar spotykanych w Księstwie Sarmacja przez Wydział Miar.