Rozmiar: 2046 bajtów

" Mene, Thekel, Fares "

Strona główna
Wydziały Statystyczne:GruntyMieszkańcyLista dyskusyjnaBadania gospodarcze
Wydziały Miar:Miary Sarmackie

Wydział Listy Dyskusyjnej

Tab. 1/L Liczba postów na listach dyskusyjnych
Lista11.0312.0301.0402.0403.0404.0405.0406.0407.0408.04
Dreamland--------334215
Gellonia16727417353751189240119185479
Sarmacja4064347239732914256424012609221919182240
Scholandia707670539448352451211471316256
Morvan---2213396011810

Tab. 2/L Liczba użytkowników list dyskusyjnych.
Lista1.2.041.3.041.8.041.09.04
Gellonia21292229
Morvan-101719
Sarmacja191165224228
Scholandia9294?140
Dreamland--?68