Rozmiar: 2046 bajtów

" Mene, Thekel, Fares "

Strona główna
Wydziały Statystyczne:GruntyMieszkańcyLista dyskusyjnaBadania gospodarcze
Wydziały Miar:Miary Sarmackie

Wydział Miar Sarmacji


Szukamy danych ...