Rozmiar: 2046 bajtów

" Mene, Thekel, Fares "

Strona główna
Wydziały Statystyczne:GruntyMieszkańcyLista dyskusyjnaBadania gospodarcze
Wydziały Miar:Miary Sarmackie

Wydział Mieszkańców


Dane oparte na podstawie formularzy zamieszkania w Księstwie.

Średni wiek mieszkańców Gellonii: 27,2
Najmłodszy mieszkaniec: 16 lat
Najstarszy mieszkaniec: 45 lat

Współczynnik feminizacji: 0%
Liczba dzieci na jednego dorosłego: 0.11
Odsetek ludności w wieku produkcyjnym: 89 %
Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym: 11 %
Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym: 0 %

Odsetek byłych lub obecnych skazańców: 10 %
Stopa bezrobocia: 0 %