Ważne linki:

Księstwo Sarmacji - www.sarmacja.org

Prowincja Tir na Loch Mór - www.rlws.de

Baile atha Mathair - Matęczyn - www.baileathamathair.prv.pl

Morvan - Morwieniec - www.morvan.republika.pl

Máire - Mariampol - sarmacja.iserwer.net/maire

Sráidbhaile - Sadyba - www.sraidbhaile.prv.pl

Ball na Bord na Seanad Morvan
Michał "Acanthos" Cesarz