Księstwo Sarmacji

Początek | Zapisy | Informacje | Mieszkańcy | Prawo | Władze | Organizacje | Instytucje | Firmy | Tereny | Dla mieszkańców

23 listopada 2002 r.
Ustawa Sejmu nr 15

21 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 49

13 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 48

11 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 47

7 listopada 2002 r.
Ustawa Sejmu nr 14

Starsze wiadomości

Gospodarka Księstwa Sarmacji

Gospodarka Księstwa Sarmacji oparta jest na założeniach i narzędziach umożliwiających osiągnięcie, unikatowej w skali polskich państw wirtualnych, pełnej symulacji procesów gospodarki wolnorynkowej.

Podstawowym założeniem według którego zorganizowany jest system gospodarczy Księstwa Sarmacji, jest wolny rynek i wolna konkurencja. Przyjęcie tych założeń pozwala - w połączeniu z działaniami wspierającymi ze strony władz państwowych - na pełną i nieskrępowaną aktywność obywateli. Ingerencja rządu w gospodarkę jest minimalna i sprowadza się w zasadzie jedynie do dystrybucji dóbr pierwotnych, niskoprzetworzonych, które nie mogą być wytworzone na wolnym rynku w obecnym stadium rozwoju gospodarki.

Normy prawne ustanowione przez Księcia Sarmacji i inne organy władzy państwowej wydatnie przyczyniają się do rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w Sarmacji. Formalności związane z założeniem przedsiębiorstwa zredukowano do minimum i w zasadzie sprowadzają się one do wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym określa się nazwę, branżę i adres firmy (stosowny formularz w dziale "Dla Mieszkańców"). Rejestracja odbywa się automatycznie, bez ingerencji władz państwowych.

Dodatkowym stymulatorem rozwoju prywatnej przedsiębiorczości jest system kredytowy. Dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą przewidziano dwa typy kredytów:

  1. kredyt niekomercyjny - nieoprocentowany kredyt do wysokości 1500 libertów o rocznym okresie spłaty (Uchwała Banku Sarmacji nr 1 z dnia 28 maja 2002r. - regulamin udzielania kredytów),
  2. kredyt komercyjny - niskooprocentowany (5%) kredyt do wysokości 3000 libertów, o sześciomiesięcznym okresie spłaty (Uchwała Banku Sarmacji nr 2 z dnia 26 lipca 2002 r - regulamin udzielania kredytów komercyjnych).

Kredyty są łatwe do uzyskania i również tu uniknięto zbędnych formalności.

Gospodarka sarmacka oparta jest na systemie SYRIUSZ (System Rejestracji I Użytkowania Sarmackich Zasobów) . System ten jest narzędziem automatyzującym zarządzanie przedsiębiorstwem. Zapewnia pełną i realistyczną symulację funkcjonowania gospodarki co jest wyjątkiem wśród polskich państwa wirtualnych (nie licząc państw korzystających z systemu na podstawie umów międzynarodowych) W jego ramach odbywa się wydobycie surowców, transport tychże, produkcja dóbr i usług, oraz ich sprzedaż - wszystko zgodnie z tabelami produkcji określonymi przez Radę Polskich Państw Wirtualnych. System Syriusz okazał się na tyle sprawnym i niezawodnym sposobem, że obecnie korzystają z niego także inne państwa tj. Republika Baridas i Królestwo Chanlandii.

Wymiana towarowo-pieniężna dokonywana w systemi SYRIUSZ, jest dodatkowa wspierana działalnością Banku Sarmacji, który realizuje przepływ środków pieniężnych. Warto przy tym dodać, że Bank Sarmacji działa jako instytucja non-profit.

Jak już wyżej wspomniano, założenie przedsiębiorstwa i uruchomienie produkcji jest bardzo proste i odbywa się wg poniższego schematu:

Wszystkie wspomniane uwarunkowania i regulacje sprawiają, że gospodarka Sarmacji rozwija się w sposób sprawny i dynamiczny. Z tygodnia na tydzień pojawiają się nowe przedsiębiorstwa, z których większość aktywnie działa na sarmackim rynku. Wolna i swobodna konkurencja sprawia, że ceny kształtuje podaż i popyt a łatwość zakładania i uruchamiania nowych firm zapobiega powstawaniu monopoli. W Księstwie nie występuje problem bezrobocia, pracę może znaleźć każdy chętny mieszkaniec.

Na koniec trochę statystyki, obrazującej stan sarmackiej gospodarki.

Na dzień 1 października 2002 r. w Sarmacji zarejestrowano 109 przedsiębiorstw w 24 branżach. Aż 49 spośród 154 mieszkańców Księstwa prowadzi przynajmniej jedno przedsiębiorstwo, co daje bardzo wysoki współczynnik aktywności gospodarczej (ok. 32%).

Wojciech „Hagakure” Ratymirski
Stowarzyszenie Sarmatów Zaangażowanych

Powrót