Księstwo Sarmacji

Początek | Zapisy | Informacje | Mieszkańcy | Prawo | Władze | Organizacje | Instytucje | Firmy | Tereny | Dla mieszkańców

23 listopada 2002 r.
Ustawa Sejmu nr 15

21 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 49

13 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 48

11 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 47

7 listopada 2002 r.
Ustawa Sejmu nr 14

Starsze wiadomości

Partie i stowarzyszenia Księstwa Sarmacji

Organizacje grupują mieszkańców Księstwa Sarmacji o tych samych poglądach lub celach. Konstytucja Księstwa Sarmacji zapewnia, iż "każdy obywatel ma prawo stowarzyszać się i wchodzić w porozumienia i spółki, związki i inne organizacje jeśli ich cele są pokojowe i nie zakładają przemocy" (art. 28).

Sarmacka Federacja Handlowa

Sarmacka Federacja Handlowa
SarPower Holding

SarPower Holding
Partia Sarmatów Zaangażowanych

Partia Sarmatów Zaangażowanych
Sarmacka Partia "Semnoteam"

Sarmacka Partia "Semnoteam"
Partia Browarowców

Partia Browarowców
Partia Zjednoczonych Sarmatów

Partia Zjednoczonych Sarmatów
Venom Team

Venom Team
Porozumienie Sarmacko-Gruhnaskie

Porozumienie Sarmacko-Gruhnaskie
Komunistyczna Partia Sarmacji

Komunistyczna Partia Sarmacji
Sarmacki Klub Libertariański

Sarmacki Klub Libertariański
Partia Zielonych

Partia Zielonych

Zapis do partii politycznej

Celem przystąpienia do partii politycznej jest chęć realizacji własnego programu politycznego razem z ludźmi, którzy wyznają takie same poglądy. Jeżeli jesteś zaintersowany polityczną działalnością w Księstwie Sarmacji, możesz założyć własną partię bądź dołączyć do jednej z już istniejących. Obecność w partii ułatwia działalność polityczną, choć nie jest jej warunkiem koniecznym.

Formularz zapisu do partii musi zawierać wypełnione wszystkie pola.- imię i nazwisko mieszkańca Księstwa Sarmacji
- identyfikator mieszkańca Księstwa Sarmacji
- adres e-mail mieszkańca Księstwa Sarmacji
- partia polityczna