Księstwo Sarmacji

Początek | Zapisy | Informacje | Mieszkańcy | Prawo | Władze | Organizacje | Instytucje | Firmy | Tereny | Dla mieszkańców

23 listopada 2002 r.
Ustawa Sejmu nr 15

21 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 49

13 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 48

11 listopada 2002 r.
Dekret Księcia Sarmacji nr 47

7 listopada 2002 r.
Ustawa Sejmu nr 14

Starsze wiadomości

Władze Księstwa Sarmacji

W Księstwie Sarmacji istnieje trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą stanowi Sejm, władzę wykonawczą Książę, a władzę sądowniczą niezależni sędziowie, powoływani przez Księcia za zgodą Sejmu. Szczegółowe zasady funkcjonowania władz określa Konstytucja Księstwa.

Jeśli masz pytanie do któregokolwiek z członków władz Księstwa, wyślij do niego e-mail klikając na jego imię i nazwisko. W sprawach ogólnych najlepiej jest skontaktować się z Księciem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Gadu-Gadu (67301) lub formularza znajdującego się w dziale Dla mieszkańców (punkt 7).

Sejm Księstwa

Funkcja posła jest funkcją honorową. Posłowie nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia ze skarbu państwa. Informacja o płacach Księcia, sędziego i urzędników państwowych.

  1. Filip baronet Jurzyk - kadencja do dn. 25 lipca 2003 r.
  2. Michał Radzki - kadencja do dn. 25 września 2003 r.
  3. Michaś Winnicki - kadencja do dn. 25 listopada 2003 r.

Książę Sarmacji

Piotr Mikołaj Kozanecki. Inicjator powstania Księstwa Sarmacji. Prace nad powstaniem Księstwa rozpoczął pod koniec marca 2002 r., po odrzuceniu przez Senat Wolnego Klubu RP pakietu tzw. ustaw gospodarczych jego autorstwa. Efektem tych prac jest aktualny system funkcjonujący w Księstwie. Aktualnie nie wyznaczył następcy. [profil]

Władca, który nie króluje w sercu swych ludów, jest niczym.
Napoleon Bonaparte

Rząd Księstwa Sarmacji

  1. Robert baron Czekański - Kanclerz
  2. Krzysztof baronet Szymański - Minister Dziedzictwa Narodowego
  3. Szymon Śnieżek - Minister Finansów
  4. Wieńczysław baron Wiensko - Minister Informacji Narodowej
  5. Wojciech wicehrabia Zieliński - Sekretarz ds. Systemów Informatycznych

Sędziowie Księstwa

Pensja sędziego wynosi 50 lt miesięcznie.

Wojciech wicehrabia Ratymirski h. Litera - powołany dn. 2 listopada 2002 r.

Wokanda

Warning: fopen(http://hagakure.boo.pl/sad/orzeczenia/wokanda.txt): failed to open stream: Connection refused in /usr/home/sarmacja/domains/vonthorn.sarmacja.org/public_html/galeria/archive/sarmacja.org/ksiaze.sarmacja.org/archiwa/sarmacja/wladze.txt on line 73
Lp. Sygnatura Powód (oskarżyciel) Pozwany (oskarżony) Zarzut
Nie można połączyć się z bazą danych.