Herb Izby Zasłużonych Sarmatów Ksišżęca
Izba Zasłużonych Sarmatów

Arystokracja

Odznaczeni

Wojskowi

Herbarz

Kontakt

Witamy na stronach Izby Zasłużonych Sarmatów!

Izba powstała dnia 27 lipca 2002 r. z inicjatywy posła na Sejm i Hetmana Wielkiego, baroneta Michała Łaskiego herbu Trzy Miecze, by przybliżać mieszkańcom Sarmacji oraz wszystkim odwiedzającym nasze państwo postaci osób najbardziej dla niego zasłużonych — aktualnie jest ich siedemnaście. Są wśród nich dostojnicy państwowi, sprawujący najbardziej odpowiedzialne funkcje, wojskowi, stojący na straży naszego bezpieczeństwa, twórcy, animatorzy kultury i sztuki sarmackiej oraz przedsiębiorcy, pomnażający materialne zasoby Księstwa. W ten sposób pragniemy promować to, co w każdym państwie jest najważniejsze: zaangażowanie i poczucie wspólnoty. Lista osób, która znajduje się na tych stronach, nie jest zamknięta. Sukcesywnie będziemy ją powiększać o tych, którzy dzień po dniu budować będą razem z nami silne Księstwo, które oprze się wszelkim zawiłościom losu. Zapraszamy do lektury!

Książę Piotr Mikołaj.

* Piotr Mikołaj Kozanecki h. Wąż — założyciel Księstwa Sarmacji. Najwyższy przedstawiciel władzy państwowej w Księstwie, zwierzchnik rządu Księstwa Sarmacji, przewodniczący Rady Książęcej. Przedstawiciel Księstwa Sarmacji w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, m.in. w Forum Polskich Mikronacji, SPUM, Micro-nations.org, Fifth World Forum, OECM, Geofiction, Micronationalism Forum, CoM. Razem z markizem Czekańskim organizował I Zjazd Księstwa Sarmacji 3–5 października 2003 r. Autor większości prawodawstwa Księstwa Sarmacji, stron internetowych Księstwa oraz systemu automatycznej gospodarki Syriusz. Inicjator wielu inicjatyw sarmackich. Prowadzi Izbę Zasłużonych Sarmatów oraz Galerię Książęcą. Jedna z najaktywniejszych postaci w Księstwie Sarmacji.

Arystokracja

Diukowie Księstwa Sarmacji

* Robert Czekański h. Piękne Życie — w Księstwie Sarmacji od 19 lipca 2002 r., powołany dnia 25 lipca 2002 r. na urząd podskarbiego Księstwa Sarmacji (urząd ten łączył w sobie zwyczajowe kompetencje ministerstw finansów i gospodarki), 11 października 2002 r. z powodu braku czasu podał się do dymisji. Od 25 września 2002 r. do 6 stycznia 2003 r. poseł na Sejm Księstwa Sarmacji. Przez dwa tygodnie w grudniu 2002 r. marszałek wielki (minister sprawiedliwości) do 22 grudnia 2002 r., kiedy został odwołany po konflikcie z Księciem. Od 25 maja 2003 r. Kanclerz Księstwa Sarmacji. Namiestnik prowincji trzyczaszkowskiej od 14 stycznia 2004 r. Były członek Socjaldemokracji Księstwa Sarmacji. Założyciel i sekretarz generalny Trzeciej Drogi — socjaldemokratycznej partii Księstwa Sarmacji. Główny udziałowiec i założyciel przedsiębiorstwa SarPower, posiadającego elektrownię wodną na zachodnim wybrzeżu Sarmacji. Doprowadził do połączenia się największych sarmackich firm, tworząc tym samym Sarmacką Federację Handlową, największy koncern w Sarmacji — obecnie Sarco. Rektor i założyciel Sarmackiej Szkoły Nauk Społecznych. Razem z Księciem Piotrem Mikołajem organizował I Zjazd Księstwa Sarmacji 3–5 października 2003 r. Tytuł baroneta nadano Mu dnia 25 lipca 2002 r. Od 25 lutego 2003 r. baron. Od 25 maja 2003 r. wicehrabia. Od 25 sierpnia 2003 r. hrabia, od 4 października 2003 r. markiz. 25 października 2003 r. odznaczony Złotym Orderem Zasługi. Od 15 stycznia 2004 r. diuk. 5 lutego 2004 r. opuścił Księstwo Sarmacji, zrzekając się obywatelstwa i tytułu arystokratycznego.

* Piotr Kościński h. Salvator — obywatel Sarmacji od dnia 2 września 2003 r., przedtem obecny w Księstwie Sarmacji jako ambasador i specjalny przedstawiciel Królestwa Cyberii. Były premier Królestwa Hasselandu i później Cyberii, książę i arcyksiążę Cyberii. Pod koniec sierpnia 2003 r. wobec kryzysu państwowego w tym wirtualnym państwie zrezygnował z wszystkich stanowisk publicznych tam sprawowanych. Odznaczony dwukrotnie — 1 stycznia 2003 r. oraz 13 lipca 2003 r. za zasługi położone dla współpracy między Królestwem Cyberii a Księstwem Sarmacji podczas przyjmowania wspólnego systemu bankowego, zacieśniania więzów gospodarczych między państwami oraz wspólnej polityki na forach międzynarodowych. Na przełomie października i listopada 2003 r. pełnił funkcję sędziego Sądu Najwyższego. Od listopada 2003 r. Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji. Od grudnia 2003 r. także namiestnik prowincji Gellonia. Rektor Wirtualnego Instytutu Dziennikarstwa, przewodniczący Rady Promocji Księstwa Sarmacji. 25 października 2003 r. odznaczony Złotym Orderem Zasługi.

Hrabiowie Księstwa Sarmacji

* Tomasz Goliński h. Zabawa — jeden z pierwszych mieszkańców Księstwa, jest w Sarmacji od samego początku, brał też udział w Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji. Poseł na Sejm I kadencji (z mianowania książęcego) od 25 maja do 25 lipca 2002 r. Poseł na Sejm od 27 lipca do 14 września 2003 r. oraz od 13 grudnia 2003 r. do 25 stycznia 2004 r. Właściciel przedsiębiorstwa Pecham taagid, zajmującego się wydobyciem węgla oraz innych surowców mineralnych. Współtwórca Sarmackiej Federacji Handlowej (ob. Sarco), która połączyła się z SarPower tworząc największy koncern w Sarmacji. Redaktor naczelny nieistniejącego już pisma „Flesz”. Dnia 1 czerwca 2002 r. nadany Mu został tytuł baroneta, 22 czerwca 2002 r. otrzymał Złoty Order Zasługi Księstwa Sarmacji, zaś 25 lipca 2002 r., w drugim miesiącu niepodległości Księstwa, został podniesiony do godności barona, 25 sierpnia 2002 r. — hrabiego.

* Krzysztof Kowalczykowski h. Kotwicz — mieszkaniec Księstwa od 27 maja 2002 r. Namiestnik prowincji Miria od 14 stycznia 2004 r. Od listopada 2003 r. ambasador w Królestwie Dreamlandu. Od dnia 31 lipca 2002 r. do 28 września 2002 r. Marszałek Wielki i Rzecznik Rządu Księstwa Sarmacji. Właściciel korporacji finansowej Neftis i biurowca na bulwarze w Grodzisku. Współwłaściciel stoczni i zakładów zbrojeniowych. Na własność otrzymał również wyspę Troję położoną na zachód od Zatoki Północnej. Prowadził sarmacki Amfiteatr. Redaktor „Bramy Sarmackiej” od grudnia 2003 r. Regent Księstwa Sarmacji 20–30 stycznia 2004 r. Godność baroneta uzyskał dnia 22 czerwca 2002 r., odznaczony dnia 25 lipca 2002 r. Złotym Orderem Zasługi Księstwa Sarmacji. Baron od 25 sierpnia 2002 r. Niespodziewanie zniknął po 28 września 2002 r., po jego odejściu stocznia i zakłady zostały przejęte przez jego wspólnika, Michała wicehrabiego Łaskiego. Do Sarmacji powrócił 23 sierpnia 2003 r. Od 25 sierpnia 2003 r. nosi tytuł hrabiego.

* Michał Łaski h. Korab — w Księstwie Sarmacji od 28 maja 2002 r. Namiestnik prowincji Sangia od 5 listopada 2003 r. Organizator Armii Księstwa Sarmacji. Od dnia 2 lipca 2002 r. do stycznia 2003 r. Hetman Wielki. Stopień generalski uzyskał 26 lipca 2002 r., wtedy też złożył przysięgę wojskową. Od 25 lipca 2002 r. do 25 marca 2003 r. poseł na Sejm Księstwa Sarmacji. Współwłaściciel, a po opuszczeniu przez Krzysztofa barona Kowalczykowskiego właściciel stoczni oraz zakładów zbrojeniowych. Założyciel oraz przewodniczący nieistniejącej już Socjaldemokracji Księstwa Sarmacji. Prowadził Fundację Pomocy Społecznej. W okresie od 25 listopada 2002 r. do 22 grudnia 2002 r. Podskarbi Wielki Księstwa Sarmacji (podał się do dymisji po konflikcie z Księciem). Inicjator wielu propozycji zmian w prawie oraz instytucjach Księstwa Sarmacji. Godność baroneta została Mu nadana 22 czerwca 2002 r., 25 lipca 2002 r. otrzymał Złoty Order Zasługi Księstwa Sarmacji. W dniu 25 października 2002 r. za aktywne działanie na rzecz Księstwa został podniesiony do rangi barona. W dniu 25 listopada 2002 r. za całokształt działalności w Księstwie Sarmacji otrzymał godność wicehrabiego. Od dnia 25 sierpnia 2003 r. hrabia.

* Łukasz Nowicki h. Prawda — podobnie, jak hrabia Tomasz Goliński, jest w Sarmacji od samego początku, również ma za sobą udział w pracach Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji. Właściciel koncernu zajmującego się wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej oraz wytwarzaniem z niej prądu. Od początku czerwca 2002 r. brał udział w formowaniu Armii Księstwa Sarmacji, odszedł z niej po konflikcie z Hetmanem Wielkim w grudniu 2002 r. Rektor Akademii Sarmackiej. Twórca Fundacji „Adam”. Nieoficjalny doradca Księcia Sarmacji do spraw bezpieczeństwa. Oficjalnie powołany dekretem Księcia z dnia 26 lipca 2002 r. na stopień majora, przysięgę złożył tego samego dnia. Dnia 1 czerwca 2002 r. nadany Mu został tytuł baroneta, 25 lipca 2002 r. został podniesiony, razem z Tomaszem Golińskim, do godności barona, 25 sierpnia 2002 r. do godności hrabiego. 25 maja 2003 r. odznaczony Złotym Orderem Zasługi za stworzenie Fundacji „Adam”.

* Wojciech Ratymirski h. Litera — w Księstwie Sarmacji od 28 sierpnia 2002 r. Członek Partii Sarmatów Zaangażowanych. Sędzia i Prezes Sądu Najwyższego Księstwa Sarmacji od 3 listopada 2002 r. Właściciel gospodarstwa rolnego oraz przedsiębiorstwa produkującego kable, prowadzi także biuro poradnictwa prawnego. Prowadzi HagaTrade Point — pierwszy pasaż handlowy w Księstwie Sarmacji. Autor wielu inicjatyw sarmackich, opisów zabytków Grodziska. Bosman podczas Rejsu dookoła Wysp Sarmackich. Godność baroneta otrzymał 25 października 2002 r. Za znaczny i fachowy wkład w sarmackie prawodawstwo, zaangażowanie w kulturę i sport sarmacki oraz wzorowe wykonywanie funkcji sędziego w dniu 25 listopada 2002 r. otrzymał godność barona. Od dnia 1 stycznia 2003 r. wicehrabia. Od 25 października 2003 r. hrabia.

* Bartłomiej Staniszczak h. Palma — Do Księstwa zawitał 12 kwietnia 2003 r. Od razu stał się jedną z najaktywniejszych osób. Założyciel fabryki samolotów Lockheed Sarmat. Odkrywca wyspy Tropicany, położonej na południowy wschód od Sarmacji, którą przyłączył do Księstwa Sarmacji. Namiestnik powstałej na wyspie prowincji od 5 listopada 2003 r. Minister Informacji Księstwa Sarmacji od października 2003 r. Godność wicehrabiego została mu nadana 25 sierpnia 2003 r., hrabiego 4 października 2003 r.

* Wieńczysław Wiensko h. Słońce — w Księstwie Sarmacji od 17 lipca 2002 r. Namiestnik prowincji Gellonia. Od 25 listopada 2002 r. oficjalnie Minister Informacji Narodowej (rzecznik rządu Księstwa Sarmacji oraz osoba odpowiedzialna za wprowadzenie nowych mieszkańców do Księstwa, współzarządza on także listą dyskusyjną Księstwa Sarmacji), po zmianie nazwy urzędu Minister Informacji (z krótką przerwą w lipcu i sierpniu 2003 r.). Moderator listy dyskusyjnej Księstwa Sarmacji. Twórca Sarmackiej Świątyni Boga Słońca pierwszej w Księstwie Sarmacji, szef Sarmackiej Partii „Semnoteam”. Jeden z twórców i redaktor naczelny gazety „Krezus”. Od 25 listopada 2002 r. baronet. Dnia 1 stycznia 2003 r. został podniesiony do godności barona. Od dnia 25 maja 2003 r. hrabia. 25 października 2003 r. odznaczony Złotym Orderem Zasługi. 20 listopada 2003 r. pozbawiony tytułu przez Księcia Sarmacji.

* Wojciech Zieliński h. Nalewka — w Księstwie Sarmacji od 10 października 2002 r. Poseł na Sejm Księstwa Sarmacji od 25 października 2002 r. do 25 kwietnia 2003 r., w których otrzymał niemal połowę ważnie oddanych głosów. Współwłaściciel Sarmackiej Kompanii Piwowarskiej oraz restauracji Kompanii w Grodzisku. Inicjator zmian w systemie automatycznej gospodarki Syriusz oraz prawie Księstwa Sarmacji, Minister Infrastruktury. Autor wielu skryptów Syriusza, m.in. skryptu automatycznej produkcji. Prowadzi prace nad Syriuszem II. Kronikarz podczas Rejsu dookoła Wysp Sarmackich. 16 grudnia 2002 r. współzałożyciel miasta Athos, twórca kapliczki św. Medarda. Po ustąpieniu Jana Stadnickiego szef Sarmackiej Partii Liberalnej. Jeden z twórców nieistniejącej już gazety „Krezus”. Wydaje obecnie tygodnik „CZAS”. Godność baroneta otrzymał 25 października 2002 r. Za zaangażowanie, aktywność w gospodarce oraz w Sejmie, inicjowanie zmian w systemie Syriusz otrzymał dnia 25 listopada 2002 r. godność barona. Od 1 stycznia 2003 r. wicehrabia. Od dnia 25 maja 2003 r. hrabia.

Wicehrabiowie Księstwa Sarmacji

* Damian Konieczny h. Proporzec — mieszkaniec Księstwa od 25 maja 2002 r., wcześniej członek Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji. Twórca firmy budowlanej Mirth–Bud oraz huty stali „Mirthandil”, pierwszy właściciel terenów, na których znajduje się najwyższy budynek Sarmacji — Sarma Trade Center. Nieaktywny od lipca do końca grudnia 2002 r. Ambasador w Scholandii. Współtwórca Sarmackiej Federacji Handlowej. Założyciel i redaktor naczelny tygodnika „Ab Ovo”. Redaktor „Bramy Sarmackiej”. Działacz Komunistycznej Partii Sarmacji. Dnia 1 czerwca 2002 r. został nadany Mu tytuł baroneta, 25 lutego 2003 r. barona. Od 25 maja 2003 r. wicehrabia. Odszedł z Księstwa 8 sierpnia 2003 r., wrócił w listopadzie 2003 r.

* Joe Lemoniadowy (Cocacolatl) h. Rola — w Księstwie Sarmacji od 29 czerwca 2002 r. Główny udziałowiec giełdy CStocks w Sarmacji oraz elektrowni Cocacolatl Light&Power, produkującej prąd z energii wiatru. Właściciel restauracji „Kaszana Forever” dysponującej automatycznym systemem żywienia klientów. Inicjator wielu poprawek do systemu automatycznej gospodarki Syriusz, m.in. rozwiązań dotyczących dostarczania energii elektrycznej i usług oczyszczania. Godność baroneta została Mu nadana 25 sierpnia 2002 r. Od 25 sierpnia 2003 r. baron. Od 14 stycznia 2004 r. wicehrabia.

* Marek Olszewski h. Topór — Sarmata od 28 maja 2002 r. Twórca dyb znajdujących się na Rynku w Grodzisku. Oficjalny Kat Księstwa Sarmacji oraz Najwyższy Mistrz Cechu Katowskiego. Twórca listy dyskusyjnej poświęconej systemom informatycznym Księstwa Sarmacji, w szczególności zmianom wprowadzanym do systemu automatycznej gospodarki Syriusz. Prowadził Instytut Kartografii i Geografii Księstwa Sarmacji, opracował szczegółową mapę fizyczną Sarmacji oraz założenia geografii sarmackiej. Twórca kodeksu rycerstwa sarmackiego. Prowadzi prace nad historią Księstwa Sarmacji, tzw. Czarnymi Kronikami. Prowadzi Instytut Meteorologii Księstwa Sarmacji. Czynnie uczestniczy w pracach nad systemem Syriusz II. Od 25 sierpnia 2002 r. baronet. W dniu 25 października 2002 r. podniesiony do godności barona. Dnia 25 lutego 2003 r. odznaczony Złotym Orderem Zasługi. Od 14 stycznia 2004 r. wicehrabia.

* Tomasz Wachowicz h. Słowo — od 5 czerwca 2002 r. mieszkaniec Księstwa Sarmacji. Jako jedyny mieszkaniec przybył do Księstwa z Królestwa Cyberii. Właściciel restauracji „McLeo” —. Wydawca i redaktor naczelny Biuletynu Sarmackiego. Prowadzi w Księstwie Sarmacji Urząd Stanu Cywilnego, jest założycielem i prezesem Partii (d. Stowarzyszenia) Sarmatów Zaangażowanych. Sędzia w Gellonii. Tytuł baroneta nadano Mu dnia 22 czerwca 2002 r. Od 25 sierpnia 2002 r. nosi tytuł barona, od 25 października 2002 r. — wicehrabiego.

Baronowie Księstwa Sarmacji

* Bartek Baziński h. Monety — mieszkaniec Księstwa Sarmacji od dnia 4 lipca 2002 r. Właściciel koncernu Warner Dudes Corportation (WDC) działającego w wielu branżach gospodarki (budownictwo, wydobycie kopalin, przemysł elektromaszynowy, leśnictwo, produkcja energii elektrycznej, hazard, transport). Właściciel pierwszego prywatnego banku — Exenic Bank. W okresie od 25 maja 2003 r. do 1 września 2003 r. Podsekretarz ds. Systemów Informatycznych, później Wiceminister Infrastruktury. Dnia 25 sierpnia 2003 r. uzyskał indygenat uprawniający go do używania w Sarmacji tytułu barona, posiadanego w Królestwie Dreamlandu.

* Bartosz Burczenik h. Gryf — mieszkaniec Księstwa Sarmacji od dnia 28 maja 2002 r. Właściciel przedsiębiorstw Supermarket oraz rReklama. Od początku czerwca 2002 r. brał udział w formowaniu Armii Księstwa Sarmacji. Oficjalnie powołany dekretem Księcia z dnia 26 lipca 2002 r. na stopień majora, przysięgę złożył dnia 8 sierpnia 2002 r. Autor legendy o powstaniu Sarmacji. W okresie od 3 września 2002 r. do 11 listopada 2002 r. pełnił urząd Podsędka Księstwa Sarmacji, czuwając nad przestrzeganiem zasad kultury na liście dyskusyjnej. Prowadził Instytut Prawa Księstwa Sarmacji. Dnia 22 czerwca 2002 r. nadano Mu Złoty Order Zasługi Księstwa Sarmacji. Od 25 lipca 2002 r. posiada tytuł baroneta, od 25 sierpnia 2002 r. — barona.

* Jan Pużyński h. Strzała — w Księstwie Sarmacji od 25 maja 2002 r., wcześniej brał udział w pracach przygotowawczych. Poseł na Sejm Księstwa Sarmacji od 25 maja do 25 września 2002 r. Właściciel pierwszego przedsiębiorstwa transportowego: Sarmackiego Transportu Spedycyjnego. Autor wielu inicjatyw sarmackich. Autor projektu słów do hymnu Księstwa Sarmacji. Od 25 września 2002 r. do połowy roku 2003 r. Współtwórca Sarmackiej Federacji Handlowej. Godność baroneta otrzymał 22 czerwca 2002 r. Autor projektu Saturn, umożliwiającego „poruszanie się” po Sarmacji (konkurencyjnego dla projektu barona Olszewskiego), realizator wielu inicjatyw, m.in. Choinki Sarmackiej. Burmistrz Korabu, zastępca hrabiego Sangii. Od dnia 25 listopada 2002 r. baron Księstwa Sarmacji.

* Jan Stadnicki h. Księga — w Księstwie Sarmacji od 15 października 2002 r. Minister Dziedzictwa Narodowego Księstwa Sarmacji, autor większości opisów zabytków stolicy Księstwa Sarmacji — Grodziska. Twórca klasyfikacji zabytków oraz reprezentant Księstwa Sarmacji w Programie Ochrony Zabytków Państw Wirtualnych. Założyciel oraz pierwszy szef Sarmackiej Partii Liberalnej. Godność baroneta otrzymał 25 października 2002 r. Za ogromny trud włożony w kierowanie Ministerstwem, zaangażowanie, stworzenie podstaw programu opisania zabytków sarmackich, organizację Rejsu dookoła Wysp Sarmackich oraz wielu konkursów i inicjatyw dnia 25 listopada 2002 r. otrzymał godność barona. 28 listopada 2002 r. z nie do końca wyjaśnionych przyczyn opuścił Księstwo Sarmacji.

* Superchunk h. Trzy Czaszki — ósmy z kolei mieszkaniec Księstwa Sarmacji. Wydawca magazynu wirtualnych państw — „Balangi”. Od dnia 29 maja 2002 r. sędzia Księstwa Sarmacji oraz przewodniczący Sądu Najwyższego Księstwa, od dnia 7 września 2002 r. zawieszony w czynnościach służbowych do czasu decyzji Sejmu o odwołaniu (podjętej ostatecznie dnia 2 listopada 2002 r.). We wrześniu 2002 r. jego prawo do używania tytułu było zawieszone. Jedna z najbarwniejszych postaci w Księstwie. Ustawą Sejmu z dnia 2 lipca 2002 r. otrzymał we władanie lenne teren, zwany od Jego herbu Trzyczaszkowem. Dnia 1 czerwca 2002 r. nadany Mu został tytuł baroneta, dnia 22 czerwca 2002 r. został podniesiony do godności barona. Od 6 października 2002 r. z powodu zmiany miejsca zamieszkania nie przebywa aktywnie w Księstwie Sarmacji.

* Wojciech Stempniewicz h. Góra Słońca — mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 5 lipca 2003 r., od października 2003 r. obywatel. Od września 2003 r. dyrektor generalny Portu Lotniczego „Sarmacja”; dokonał reorganizacji struktury portu i stworzył spółkę akcyjną Skarbu Państwa „Groport”, która spełnia obecnie rolę inwestora i zarządcy portow lotniczych Sarmacji, jest również operatorem inwestycyjnym budowy sieci kolejowej. W okresie od listopada do grudnia 2003 r. Minister Finansow, Gospodarki i Transportu. Inicjator projektów „Szyny Sarmackie” oraz „Drogi Sarmackie”. Opuścił ministerstwo na własną prośbę. Właściciel wielu firm, w tym jedynej w Sarmacji grupy kapitałowo–udziałowej Sarmatinvest SA, w skład której wchodzi m.in. Sarmatrail SA: jedyne w Sarmacji (i poza jej granicami) przedsiębiorstwo produkujące tabor kolejowy i zintegrowane systemy transportowe w standardzie EEP (obowiązujacym w Sarmacji). 25 października 2003 r. otrzymał godność barona.

* Wiktor Szpunar h. Wiewiórka — do Księstwa Sarmacji przybył 10 kwietnia 2003 roku. Jeden z najmłodszych Sarmatów. Aktywny działacz sportowy. Pełnił funkcję ambasadora Księstwa Sarmacji w Cesarstwie Azteków. Od 25 czerwca 2003 r. do października 2003 r. Minister Sportu. Aktywny rzecznik Sarmacji w mediach bydgoskich. Do godności barona wyniesiony 25 sierpnia 2003 r.

* Krzysztof Szymański h. Athos — mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 22 października 2002 r. Właściciel przedsiębiorstwa SKP Plastic (Sarco), działającego w branży tworzyw sztucznych. Członek Zarządu nieistniejącej już Sarmackiej Partii Liberalnej. Drugi oficer podczas Rejsu dookoła Wysp Sarmackich. 16 grudnia 2002 r. współzałożyciel miasta Athos. Wiceminister Dziedzictwa Narodowego, administrator stron Ministerstwa, po rezygnacji P. Wierzbowskiego od 1 lutego 2003 r. Minister Dziedzictwa Narodowego. Twórca opisów zabytków sarmackich. Od kwietnia 2003 r. burmistrz Grodziska. Od 1 września do paździenika 2003 r. także Wiceminister Infrastruktury. Od dnia 1 stycznia 2003 r. baronet. Tytuł barona uzyskał 25 sierpnia 2003 r. za opracowanie skryptów nowego Banku Sarmacji. 25 października 2003 r. odznaczony Złotym Orderem Zasługi.

* Szymon Śnieżek h. Lew — w Księstwie Sarmacji zamieszkał 10 kwietnia 2003 r. Sprawował w Księstwie Sarmacji funkcję m.in. Ministra Finansów. Marszałek Sejmu i poseł od dnia 18 września 2003 r., a po likwidacji Sejmu poseł w Radzie Książęcej. W grudniu 2003 r. podjął się funkcji wiceministra informacji. Współzałożyciel sarmackiej socjaldemokratycznej partii „Trzecia Droga”, w której piastował urząd przewodniczącego do dnia 1 stycznia 2004 r. Poza działalnością polityczną zajmuje się również działalnością gospodarczą. Założyciel kilku firm wchodzących w skład federacji handlowej SARCO. Twórca Cmentarza Grodziskiego oraz wirtualnego wieżowca SFH Tower. 25 października 2003 r. otrzymał godność kawalera, od 14 stycznia 2004 r. baron.

Baroneci Księstwa Sarmacji

* Łukasz Gnaś h. Pogoń — mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 26 listopada 2002 r. Właściciel zakładów zbrojeniowych, dostawca uzbrojenia dla sił zbrojnych Księstwa Sarmacji. Inicjator powstania i dowódca Gwardii Książęcej, zajmującej się ochroną władz Księstwa Sarmacji oraz stanowiącej podstawę sił specjalnych Księstwa Sarmacji. Od dnia 25 lutego 2003 r. baronet.

* Filip Jurzyk h. Rogacz — Sarmata od 25 maja 2002 r. Od 30 maja 2002 r. sędzia odwoławczy Księstwa Sarmacji. Po rezygnacji sędziego Superchunka od dnia 8 października 2002 r. jedyny sędzia Księstwa Sarmacji. Podał się do dymisji pod koniec października 2002 r. Właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się oczyszczaniem — Gur klawim — oraz biura architektonicznego. Współtwórca Sarmackiej Federacji Handlowej. Uczestnik Rejsu dookoła Wysp Sarmackich. Prowadzi dział aktualności Bramy Sarmackiej. 22 czerwca 2002 r. przyjęty w poczet arystokracji sarmackiej, dnia 25 lipca 2002 r. odznaczony Złotym Orderem Zasługi Księstwa Sarmacji.

* Joanna Kowalik h. Mur — mieszkanka Księstwa od 2 czerwca 2002 r. Właścicielka biura architektonicznego „Strop”. Przedsiębiorstwo budowlane przez nią kierowane wprowadziło wiele innowacji na rynek sarmacki, przodując na nim pod względem jakości wybudowanych budynków. Godność baroneta otrzymała dnia 22 czerwca 2002 r.

* Piotr Miciński h. Acjo — mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 5 listopada 2002 r. Inicjator rekonstrukcji osady Acja, legendarnego założyciela państwa sarmackiego. Właściciel koncernu Acjo: firm zajmujących się turystyką, budownictwem oraz transportem samochodowym. Twórca miasta Acjo oraz jego burmistrz. Dnia 1 stycznia 2003 r. otrzymał z rąk Księcia godność baroneta.

* Michał Radzki h. Smok — mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 20 listopada 2002 r. Poseł na Sejm 25 marca–14 września 2003 r. z ramienia nieistniejącej już Sarmackiej Partii „Semnoteam”, Marszałek Sejmu. Twórca sarmackiego ZOO. Dnia 4 października 2003 r. otrzymał z rąk Księcia godność baroneta.

* Przemysław Rogowski h. Okno — mieszkaniec Księstwa Sarmacji od 20 lipca 2002 r. Udziałowiec Akademii Sarmackiej, b. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej oraz b. wykładowca prawa sarmackiego. Właściciel firmy transportowej Auto–Tzar. Przez krótki okres czasu na początku sierpnia 2002 r. prowadził działalność charytatywną, jednak z powodu licznych nieprawidłowości zaprzestał jej. Inicjator powstania Akademii Sarmackiej. Tytuł baroneta otrzymał 25 sierpnia 2002 r. Utracił go na mocy wyroku sądowego oraz decyzji Księcia dnia 9 września 2002 r., decyzją Sądu Najwyższego 31 sierpnia 2003 r. wyrok został uchylony. Uprzednio pozbawiony prawa do używania tytułu na okres trzech miesięcy za czyny niegodne. 20 listopada 2003 r. pozbawiony tytułu przez Księcia Sarmacji.

* Adam Stepaniuk h. Złote Wybrzeże — mieszkaniec Księstwa od 15 kwietnia 2003 r. Założyciel Złotego Wybrzeża, miasta na południowym wybrzeżu naszej Sarmacji. Twórca ośrodka wypoczynkowego „Jelly Fish” w Złotym Wybrzeżu. Sędzia Sądu Najwyższego ds. windykacji zobowiązań kredytowych. Baronet od 25 maja 2003 r.

* Marek Wasilewski h. Rywal — Sarmata od 21 października 2002 r. Twórca Sarmackiego Związku Piłki Nożnej, jedynej organizacji piłkarskiej w polskim wirtualnym świecie. Sekretarz Sarmackiej Partii Liberalnej. Od 9 lutego 2003 r. do 25 lipca 2003 r. poseł na Sejm Księstwa Sarmacji. Uczestnik Rejsu dookoła Wysp Sarmackich. Do grudnia 2003 r. Minister Sportu Księstwa Sarmacji. Dnia 1 stycznia 2003 r. otrzymał godność baroneta.

Kawalerowie Księstwa Sarmacji

* Przemysław Figiel h. Siódme Niebo — w Księstwie Sarmacji zamieszkał 30 lipca 2003 r. Szef Kancelarii Księcia Sarmacji do jesieni 2003 r. Od 29 grudnia 2003 r. Prokurator Generalny Księstwa Sarmacji. Burmistrz stolicy Gellonii — Krezu, Minister Finansów, Gospodarki i Transportu Gellonii. Kawalerem Księstwa Sarmacji został 25 sierpnia 2003 r. Zrzekł się tytułu 13 stycznia 2004 r.

* Maciej Poleszczyk h. Utopia — w Księstwie Sarmacji od 19 sierpnia 2003 r. Od września 2003 r. Sołtys Murowanej Wsi, w listopadzie 2003 r. pełnił obowiązki namiestnika prowincji Gellonia. Od połowy grudnia 2003 r. Premier tejże prowincji oraz Koordynator komuny SOC–Utopia. Od stycznia 2004 r. członek władz Ruchu Socjalistycznego „Spes Unica”. W wolnych chwilach zawodnik i menadżer Hokejowego Klubu Murarze z Murowanej oraz czołowy skoczek narciarski Księstwa Sarmacji. Od 25 października 2003 r. kawaler.

* Salwador Salwadori h. Skryba — w Księstwie Sarmacji od 21 września 2003 roku. Niemal od początku aż do dnia dzisiejszego szef Kancelarii Namiestnika Gellonii. Od 16 listopada 2003 r. członek Rady Stanu Prowincji Gellonia. Od 15 grudnia 2003 r. senator w Radzie Książęcej z ramienia prowincji Gellonia. Związany z SOC–Utopią od początku jej istnienia. Twórca Gellońskiej Partii Pracy (GPP). Kawaler Orderu Pogodnego Słońca. 14 stycznia 2004 r. otrzymał tytuł kawalera.

* Rafał Szcześniewski h. Swoboda — w Księstwie Sarmacji od 4 września 2003 r. W październiku 2003 r. pełniący obowiązki Ministra Finansów prowincji Gellonia, od 13 grudnia 2003 r. pełniący obowiązki Ministra Infrastruktury prowincji Tropicany. Dyrektor Centrum Handlowego „Szcześniak”, właściciel klubu „13–stka” oraz redaktor naczelny gazety Sarmacja Zeitung. 25 października 2003 r. odznaczony Krzyżem Zasługi I klasy. Od 14 stycznia 2004 r. kawaler Księstwa Sarmacji.

* Michał Winnicki h. Wanda — mieszkaniec Księstwa od 14 grudnia 2002 r. Założyciel i sekretarz generalny Komunistycznej Partii Sarmacji, po odejściu wicehrabiego Koniecznego redaktor „Ab Ovo”, twórca pierwszej sarmackiej drużyny hokejowej „KPS — Ab Ovo”. Marszałek Sejmu, poseł od dnia 25 maja 2003 r. do dnia 14 września 2003 r. Od 16 listopada 2003 r. sędzia Sądu Najwyższego. 25 maja 2003 r. odznaczony Złotym Orderem Zasługi za odświeżenie wizerunku polityki sarmackiej. Tytuł kawalera otrzymał 25 sierpnia 2003 r.

* Sebastian Zieliński h. Miecz — do Księstwa przybył 21 czerwca 2003 r. Znakomity strateg. Hetman Księstwa Sarmacji i Minister Wojny do stycznia 2004 r. Godność kawalera otrzymał 25 sierpnia 2003 r.

Odznaczeni

Odznaczeni Złotym Orderem Zasługi Księstwa Sarmacji, niewymienieni powyżej

* Incisive — mieszkaniec od 27 października 2002 r. „Pierwszy żebrak Księstwa Sarmacji”.

* Jan Kaliński — mieszkaniec od 4 lipca 2002 r. Ambasador Księstwa w Republice Baridas.

* Joanna Nagler — mieszkanka od 29 maja 2002 r. Posiada hotel oraz firmę bukmacherską.

* Krzysztof Robaczewski — mieszkaniec od 29 maja 2002 r. Od 6 czerwca Minister Rozrywki.

* Grzegorz Świderski — mieszkaniec od 28 maja 2002 r. Właściciel Prywatnego Banku Sarmacji.

Odznaczeni Orderem „Przyjaźń i Współpraca”

* JKM Armin Frederik, Król Scholandii — odznaczony dnia 1 lutego 2003 r. za zasługi położone dla współpracy między Królestwem Scholandii a Księstwem Sarmacji, zacieśnienia więzów między Scholandią a Sarmacją na polu polityki zagranicznej, obronności oraz współpracy kulturalnej i społecznej. Odznaczony podczas pobytu w Grodzisku, w trakcie podpisywania Układu o przyjaźni i współpracy.

* JKM Artos, Król Aklandii — odznaczony dnia 1 lutego 2003 r. za zasługi położone dla współpracy między Królestwem Aklandii a Księstwem Sarmacji. Odznaczony podczas pobytu w Grodzisku, w trakcie podpisywania Układu o przyjaźni i współpracy.

* Christofo, Prezydent Republiki Baridas — odznaczony dnia 28 września 2002 r. za zasługi położone dla współpracy między Republiką Baridas a Księstwem Sarmacji na płaszczyznach politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Order przyjaźni i współpracy został ustanowiony na okazję nadania go Prezydentowi Baridas.

* Arcyksiążę Piotr Kościński, Regent Królestwa Cyberii  — odznaczony dwukrotnie dnia 1 stycznia 2003 r. oraz 13 lipca 2003 r. za zasługi położone dla współpracy między Królestwem Cyberii a Księstwem Sarmacji podczas przyjmowania wspólnego systemu bankowego, zacieśniania więzów gospodarczych między państwami oraz wspólnej polityki na forach międzynarodowych.

Uhonorowani nagrodami z okazji sześciu miesięcy istnienia Księstwa Sarmacji

* Bartek Biskupski: za niezwykłą aktywność na polu gospodarki, nowatorstwo i zaangażowanie na rzecz rozwoju Syriusza, aktywny udział w Rejsie oraz życzliwość względem innych — 300 lt;

* Cocacolatl: za prowadzenie giełdy w Księstwie, bez której trudno byłoby wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej, za nieustanną chęć polepszania otaczającej rzeczywistości — 200 lt;

* Magda Hasse: za ożywienie atmosfery w Sarmacji, prowadzenie Trybuny z którą nie zawszę się zgadzam, ale którą cenię za oryginalne spojrzenie na polskie mikronacje — 100 lt;

* Incisive: za niezwykłą zupełnie obecność w Księstwie Sarmacji, wspaniałe opisy literackie zabytków Księstwa Sarmacji i nie tylko, zaangażowanie — 100 lt;

* Michał Łaski: za dużą aktywność w Księstwie Sarmacji, zaangażowanie w polityce i gospodarce sarmackiej, proponowanie wielu cennych inicjatyw, nowych ustaw, stworzenie FPS, nowej partii, sprawne kierowanie Siłami Zbrojnymi — 300 lt;

* Łukasz Nowicki: za organizację powstania Akademii Sarmackiej, trud włożony w pracę na rzecz Księstwa Sarmacji, aktywność na liście dyskusyjnej i poza nią — 200 lt;

* Marek Olszewski: za stworzenie od podstaw geografii sarmackiej, opracowanie map Księstwa, prowadzenie Cechu Katowskiego, opracowanie kodeksu Rycerstwa Sarmackiego — 150 lt;

* Jan Pużyński: za codzienną pracę na urzędzie Ministra Infrastruktury, dokładanie starań, by wszystko zostało zrobione na czas, aktywną działalność w Księstwie — 100 lt;

* Wojciech Ratymirski: za znaczny i fachowy wkład w sarmackie prawodawstwo, opisy zabytków (prekursor!), za bardzo aktywny udział w organizacji Rejsu oraz za aktywność i życzliwość względem innych Sarmatów — 300 lt;

* Jan Stadnicki: za ogromny zapał i trud włożony w pracę w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego, stworzenie wielu opisów sarmackich zabytków, organizację Rejsu dookoła Wysp Sarmackich, wielu konkursów i inicjatyw sarmackich, aktywną działalność — 300 lt;

* Tomasz Wachowicz: za trwanie na posterunku, prowadzenie nieprzerwanie Biuletynu Sarmackiego, rzetelne podejście do sprawowanej misji publicznej — 200 lt;

* Marek Wasilewski: za zapał w tworzeniu Sarmackiego Związku Piłki Nożnej, aktywny udział w życiu Księstwa Sarmacji — 150 lt;

* Wieńczysław Wiensko: za aktywność w Księstwie Sarmacji, codzienną pracę na urzędzie Ministra Informacji Narodowej, stworzenie wielu inicjatyw sarmackich — 150 lt;

* Wojtek Zieliński: za aktywność w gospodarce i Sejmie, prowadzenie kroniki Rejsu, pracę na rzecz ulepszania systemu Syriusz — 200 lt.

(z listu Księcia Sarmacji z okazji sześciu miesięcy istnienia Księstwa Sarmacji, 25 listopada 2002 r.)

Wojskowi

* Michał Łaski h. Trzy Miecze — generał, patrz: hrabiowie

* Sebastian Zieliński h. Miecz — generał, Hetman Wielki, patrz: kawalerowie

* Bartosz Burczenik h. Gryf — major, patrz: baronowie

* Tomasz Goliński h. Zabawa — kapitan, patrz: hrabiowie

* Wojtek Stempniewicz — kapral

Herbarz

Acjo
Acjo
Athos
Athos
Chmiel
Chmiel
Góra Słońca
Góra Słońca
Gryf
Gryf
Korab - brak obrazu
Korab
Kotwicz
Kotwicz
Księga
Księga
Lew
Lew
Litera
Litera
Miecz
Miecz
Monety
Monety
Mur
Mur
Nalewka
Nalewka
Okno
Okno
Palma
Palma
Piękne Życie
Piękne Życie
Pogoń
Pogoń
Prawda
Prawda
Proporzec
Proporzec
Rogacz
Rogacz
Rola
Rola
Rywal
Rywal
Salvator
Salvator
Siódme Niebo
Siódme Niebo
Skryba
Skryba
Słońce
Słońce
Słowo
Słowo
Smok - brak obrazu
Smok
Strzała
Strzała
Swoboda
Swoboda
Topór
Topór
Trzy Czaszki
Trzy Czaszki
Utopia
Utopia
Wanda
Wanda
Wąż
Wąż
Wiewiórka
Wiewiórka
Zabawa
Zabawa
Złote Wybrzeże
Złote Wybrzeże