System Administracji Zasobami umożliwia prowadzenie przedsiębiorstwa: zarządzanie wytwórczością, wytworzonymi dobrami, ich sprzedaż oraz dalszy transport. Umożliwia on także rejestrowanie w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji wszystkich niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej działań, związanych bezpośrednio z produkcją (np. rejestracja budowanego domu).

Każde przedsiębiorstwo (i każdy mieszkaniec), by zarejestrować się w SAZ musi wypełnić odpowiedni formularz. Konto w SAZ zostanie założone dopiero po zweryfikowaniu przez Księcia możliwości magazynowania dóbr przez Wnioskodawcę - określeniu limitów dla poszczególnych magazynów. Przedsiębiorstwo nieposiadające własnej siedziby nie może zostać zarejestrowane w SAZ - nie miałoby czego produkować, ani też nie miałoby gdzie magazynować dóbr.

Po rejestracji w SAZ, po zakupie przez przedsiębiorstwo odpowiedniej ilości wyposażenia niezbędnego do produkcji (co zweryfikuje Książę), dla każdego przedsiębiorstwa będą dostępne następujące opcje administracji zasobami:

 • Wytworzenie danego dobra z posiadanych zasobów, lub jego wydobycie (kopalnie), zebranie (uprawa) etc., wykonanie danej usługi przy uwzględnieniu siły roboczej. Jeżeli w ciągu danego dnia w przedsiębiorstwie nie dokonywano żadnych zmian (np. przy zatrudnieniu) oraz przedsiębiorstwo posiada niezbędne materiały, możliwe będzie wytworzenie dobra według zasadniczego wzoru: LP * DWW = ID, gdzie LP to liczba pracowników, DWW - dzienny współczynnik wytwórczości danego dobra, zaś ID to wyprodukowana ilość danego dobra.
 • Dobra wytworzone będą trafiały do magazynów przedsiębiorstwa, o ile wynika to z jego profilu działalności (w przypadku np. firm budowlanych zakończenie budowy będzie skutkowało jedynie wysłaniem stosownego listu, informującego o wybudowaniu domu oraz komunikatem, iż "Budowa domu HG001 [np.]" została zakończona.
 • Firmy będą mogły nabywać dobra, wyprodukowane przez inne firmy w sposób następujący: po zgłoszeniu chęci zakupu, firma-sprzedawca przekaże wirtualnie odpowiednią część jej produckji na konto firmy-kupującego; dobra pozostaną jednak w magazynie sprzedawcy. Nabywca będzie mógł wówczas wynająć firmę transportową do tego, by przewiozła dobra z magazynu sprzedawcy do magazynu kupującego, uprzednio oznaczając dobra w magazynie firmy-wytwórczy jako gotowe do przewiezienia. Firma transportowa, o ile będzie posiadała taką możliwość (patrz p. 1) przewiezie dane dobro do firmy-nabywcy, gdzie firma ta będzie mogła nim odpowiednio rozporządzać (patrz p. 1).

Przykładowy proces produkcji rozpatrzymy na dwóch przykładach: wyprodukowania samochodu oraz budowy domu. Aby wyprodukować samochód, niezbędne są produkty przemysłu metalurgicznego (te powstają z surowców: węgla, żelaza, miedzi), skóry zwierzęce (tapicerka), różnego rodzaju tworzywa sztuczne, dostarczone przez przemysł chemiczny oraz drewno. Przyjmijmy, że samochód jest produkowany przez firmę Samochody Sarmackie, model nosi nazwę Baron-1.

 • Na samochód składają się: 2 j. stali (1 j. stali - 9 j. żelaza, 1 j. węgla), 1 j. okablowania etc. (miedź), 1 j. tapicerki (skóry zwierzęce), 2 j. tworzyw sztucznych (1 j. tworzyw sztucznych - 8 j. węgla, 2 j. innych substancji), 0,25 j. drewna (elementy wykończenia) - określone proporcje zatwierdza Książę, co ma na celu zachowanie realności procesu wytwórczego
  • Do wyprodukowania stali potrzeba 18 j. żelaza oraz 2 j. węgla - zatem huta składa zamówienie w odpowiednich kopalniach, a po jego zrealizowaniu organizuje transport dóbr do fabryki celem ich przetworzenia na stal.
  • Analogiczna sytuacja występuje w przypadku okablowania, które fabryka wytwarza z miedzi (1 j. okablowania z 2 j. miedzi)
  • Tapicerkę wytwarza przemysł odzieżowy i włókienniczy z materiałów, dostarczonych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa hodowli zwierząt do tego celu. (1 j. tapicerki z 2 j. skór zwierzęcych)
  • Tworzywa sztuczne niezbędne do produkcji samochodu wytwarza przemysł chemiczny, głównie z węgla oraz innych substancji chemicznych. (1 j. tworzyw - 8 j. węgla, 2 j. innych substancji)
  • Drewniane elementy wykończenia wnętrz dostarcza od razu przemysł drzewny
 • Jeżeli przedsiębiorstwo posiada wszystkie niezbędne materiały do produkcji samochodu oraz siłę roboczą, może wyprodukować samochód. Jeden pracownik może wytworzyć 10 samochodów miesięcznie, więc w przypadku firmy jednoosobowej, produkcja samochodu zajmie 3 dni (każdego dnia liczba wyprodukowanych samochodów w systemie będzie się zwiększać, w razie uruchomienia procesu produkcji przez właściciela, odpowiednio: 0, 0.33, 0.66, 1)
 • Wyprodukowany samochód znajdzie się w magazynie firmy produkującej samochody. Najprawdopodobniej firma będzie musiała w swoich magazynach posiadać również benzynę (wyprodukowaną przez przemysł chemiczny), by samochody przez nią wyprodukowane mogły opuścić zakład. W przypadku Barona-1 zużycie benzyny będzie wynosić 0,1 j. / 2 średniej długości kursy. Zbiornik pomieści 1 j. benzyny.