WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA
KSIĘSTWA SARMACJI

Grodzisk, dnia 18 lutego 2020 r.

IMIONA I NAZWISKO I/LUB PSEUDONIM:
ADRES E-MAIL:
DATA I MIEJSCE URODZENIA (MIN. 15 LAT):
MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
OBYWATELSTWO PAŃSTW OBCYCH:
DATA ZAMIESZKANIA W SARMACJI:
IDENTYFIKATOR W SARMACJI:

UZASADNIENIE NADANIA OBYWATELSTWA (MIN. 10 ZDAŃ)

OŚWIADCZAM, IŻ NIE SPRAWUJĘ W PAŃSTWACH OBCYCH ŻADNYCH FUNKCJI PUBLICZNYCH.

PODPIS WNIOSKODAWCY