Wieś PoddębiceHerb Poddębic
Flaga PoddębicFlaga Ziemi GrodziskiejFlaga Księstwa Sarmacji
Mieszkańcy Poddębic

1. Czerwony Hrabia Edmund "Bared" Bartusiak herbu Golasek: profil | Red Earl House
2. Mariusz "Mario" Wielki: profil