Tygodnik Grodziski
Numer 1(1)/2002, 3-10 listopada 2002 r.

Od Redakcji
Witamy na łamach nowej gazety, ukazującej się w Księstwie Sarmacji. Zdając sobie sprawę z silnej konkurencji, zarówno wśród gazet sarmackich, jak i zagranicznych, mamy jednak nadzieję zdobyć sobie zaufanie oraz wierne grono Czytelników. Tytuł gazety wybraliśmy nieprzypadkowo. W ten sposób nawiązać chcemy do gazety, która pod koniec XIX w. wywarła silny wpływ na świadomość ówczesnych Sarmatów. Pragnęlibyśmy, by poprzez nasze teksty współcześni Sarmaci mogli spojrzeć inaczej na pewne sprawy. Bądźcie z nami!


Nowa ordynacja wyborcza
Dnia 7 listopada 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji na posiedzeniu na kanale IRC #sarmacja przyjął nową ordynację wyborczą. Nowa ordynacja przyznaje prawo do zgłaszania kandydatur w wyborach jedynie partiom politycznym bądź koalicjom partii politycznych. Posłem zaś zostanie wybrana ta osoba, która uzyskała największą liczbę głosów na liście, która zyskała największą sympatię wyborców.
>> Więcej na stronie  Polityka 


Zniknięcie barona
Krzysztofa barona Kowalczykowskiego niemal wszyscy Sarmaci pamiętają jako jedną z najaktywniejszych osobistości w Księstwie. Tym bardziej dziwi jego zniknięcie: 6 października po raz ostatni kontaktował się z Księciem P.M. Kozaneckim, później przestał odpowiadać na wysyłane do niego listy i wiadomości przez GG.
>> Więcej na stronie  Społeczeństwo 

 

Wizyta Premiera Cyberii
Do Księstwa Sarmacji przybył Premier Królestwa Cyberii, książę Piotr Kościński, z misją zaznajomienia się z warunkami funkcjonowania szlachty i arystokracji sarmackiej. Książę Kościński jest również przewodniczącym Cyberyjskiego Ruchu Monarchistycznego, którego zadaniami są propagowanie i wzmacnianie monarchii cyberyjskiej.
>> Więcej na stronie  Polityka 


Nowe tytuły naukowe
SSimon, redaktor serwisu informacyjnego DreamNews uzyskał dnia 3 listopada 2002 r. tytuł doktora informatyki za wykonanie "aplikacji na jednej stronie, w formie formularza dla biura matrymonialnego, z możliwością uzupełniania rekordów z pozycji użytkownika, bezpośrednio na stronie, selekcji pełnej oraz przeglądania".
>> Więcej na stronie  Nauka 


Powstają kolejne partie
W Księstwie Sarmacji swą działalność rozpoczęły nowe partie polityczne: Socjaldemokracja Księstwa Sarmacji (SdKS) Michała barona Łaskiego, posła na Sejm i Hetmana Wielkiego oraz Sarmacka Partia Liberalna (SPL), założona przez Jana baroneta Stadnickiego, Ministra Dziedzictwa Narodowego. Pierwszą partią sarmacką jest Partia Sarmatów Zaangażowanych, powstała w wyniku przekształcenia stowarzyszenia o takiej samej nazwie.
>> Więcej na stronie  Polityka 


Konkurs na herb rozstrzygnięty
Konkurs na herb miasta Grodziska, zorganizowany przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego zakończył się. Pierwszą nagrodę zdobył Marek baron Olszewski za herb przedstawiający czerwonego delfina na biało-niebieskiej tarczy. Druga nagroda trafiła do anonimowego twórcy, a trzecia do nowego mieszkańca, p. Incisive.
>> Więcej na stronie  Kultura 

 

Kanał IRC Księstwa Sarmacji
Dzięki współpracy międzynarodowej z Republiką Baridas Księstwo Sarmacji uzyskało własny kanał IRC - #sarmacja. Od dnia 3 listopada 2002 r. każdy Sarmata, który chce porozmawiać na żywo z innymi krajanami, może udać się tam, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Dzięki rozmowom do życia powołano wiele cennych inicjatyw sarmackich, m.in. Rejs dookoła Wysp Sarmackich. 
>> Więcej na stronie  Społeczeństwo 


Pierwszy pub w Syriuszu
Na #sarmacji w godzinach wieczornych dnia 3 listopada 2002 r. nastąpiło uroczyste otwarcie pubu, należącego do Sarmackiej Kompanii Piwowarskiej. Przecięcia wstęgi dokonał Książę Piotr Mikołaj w obecności głów państw Baridasu i Chanlandii. Trunek dostarczany przez browar cieszy się ogromną popularnością, a pierwsza butelka, jaka zjechała z taśmy produkcyjnej, została nabyta za astronomiczną sumę 511 libertów (cena willi) przez Henryka Krwawego.
>> Więcej na stronie  Gospodarka 


Mamy sędziego!
Sejm Księstwa Sarmacji po odejściu sędziego Filipa baroneta Jurzyka przyjął proponowaną przez Księcia kandydaturę Wojciecha baroneta Ratymirskiego jako nowego sędziego Księstwa Sarmacji. Pierwsze efekty jego działalności widoczne są już po kilku dniach: powstały nowe strony Sądu Najwyższego, na których znajdują się ujednolicone teksty przepisów prawa karnego.
>> Więcej na stronie  Polityka