FAQ Księcia Sarmacji

Z tego miejsca pragnę podziękować p. Marianowi Leszczyńskiemu za — mimowolną, ale jednak — inspirację do sporządzenia niniejszego zbioru pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zbiór ten mam zamiar aktualizować tak, aby uprościć życie zarówno osobom pytającym, jak i sobie samemu. Wersja niniejsza nosi numer 1.0, i jest z dnia 29 maja 2007 r.

 1. Mam następującą sprawę...
 2. Do kogo należy zgłaszać się w sprawie herbu?
 3. Jestem ministrem spraw zagranicznych/ambasadorem/głową obcego państwa...
 4. Jak mogę założyć własną miejscowość?
 5. Jak mogę skontaktować się z...?
 6. Chciałbym uzyskać konto na serwerze, zmienić hasło do konta, zmienić nazwisko w bazie danych, dokonać modyfikacji magazynów w Syriuszu, dodać zdjęcie terenu, dodać nowe tereny w mojej miejscowości etc. etc. etc.
 7. Jak obsługuje się Dziennik Praw?

01. Mam następującą sprawę...

Prawdopodobnie Książę nie jest właściwą osobą do tego, żeby się nią zająć. Polecane adresy internetowe: www.rzad.sarmacja.org, www.dwor.sarmacja.org.

02. Do kogo należy zgłaszać się w sprawie herbu?

Herby sarmackie projektuje gen. broni Mariusz hr. Magnuszewski, Hetman Wielki Książęcych Sił Zbrojnych. Jego numer GG to 1908603, adres e-mail magnum045@tlen.pl. To z nim należy się kontaktować w sprawie albo opracowania wzoru herbu, albo ustalenia nowego wzoru herbu. Można zaproponować wzór własny, w miarę możliwości zostanie on przerysowany i dostosowany do obowiązujących w Księstwie Sarmacji standardów heraldycznych.

03. Jestem ministrem spraw zagranicznych/ambasadorem/głową obcego państwa...

 1. Jeżeli jest Wasza Ekscelencja Ministrem Spraw Zagranicznych — proszę kontaktować się z Ministrem Spraw Zagranicznych.
 2. Jeżeli jest Wasza Ekscelencja akredytowanym w Księstwie Sarmacji ambasadorem — proszę o skorzystanie z wniosku o audiencję.
 3. Jeżeli jest Wasza Ekscelencja głową obcego państwa — proszę o wcześniejsze uzgodnienie rozmowy za pośrednictwem własnego Ministra Spraw Zagranicznych (punkt 1) lub ambasadora (punkt 2).

04. Jak mogę założyć własną miejscowość?

 1. Skontaktuj się z panem ziemi i uzyskaj jego zgodę na lokację miejscowości na wybranym terytorium, jest nim:
  1. Baridas — gubernator,
  2. Gellonia i Teutonia — namiestnik,
  3. Terytorium Koronne — wojewoda koronny (z upoważnienia Księcia),
  4. Trizondal — Książę Trizondalu,
  5. Wandystan — prezydent.
 2. Stwórz strony internetowe — co do tego, co powinno (lub musi) się na nich znaleźć, pomocne będą tabele z tego dokumentu oraz lektura Dekretu z mocą ustawy o miejscowościach i Ustawy o trzech zasadach integralności.
 3. Zbierz podpisy co najmniej dwunastu obywateli sarmackich (nie muszą oni mieszkać w Twojej miejscowości) — np. w serwisie petycji.
 4. Uzyskaj zgodę Izby Poselskiej na lokację miejscowości. Warto byłoby upewnić się, że zgoda będzie wyrażona jeszcze zanim rozpoczniesz prace.
 5. Po uzyskaniu zgody Izby Poselskiej, pan ziemi lokuje miejscowość, wydając akt lokacji.

05. Jak mogę skontaktować się z...?

Książę nie jest książką kontaktową. Powtarzam, Książę nie jest książką kontaktową.

06. Chciałbym uzyskać konto na serwerze, zmienić hasło do konta, zmienić nazwisko w bazie danych, dokonać modyfikacji magazynów w Syriuszu, dodać zdjęcie terenu, dodać nowe tereny w mojej miejscowości etc. etc. etc.

Skontaktuj się z Państwową Administracją Systemów Informatycznych. Zwróć uwagę na odpowiedź na pytanie nr 3.

07. Jak obsługuje się Dziennik Praw?

 1. Adres strony do publikacji znasz. Jeżeli nie znasz, to prawdopodobnie znaczy, że nie powinieneś go znać. Jeżeli powinieneś, skontaktuj się ze swoim przełożonym — nie z Księciem.
 2. W haśle publikatora podajesz hasło, które otrzymałeś od Księcia.
 3. Jako pierwszy szczebel wybierasz właściwy samorząd. Jeżeli jesteś urzędnikiem szczebla centralnego — dla rozporządzeń wybierasz „Prawo państwowe”, dla zarządzeń lub np. decyzji, obwieszczeń „Państwowe akty prawne”. Rozporządzenia stanowią powszechnie obowiązujące prawo. Jeżeli akt prawny, który publikujesz, nie wydaje Ci się być powszechnie obowiązującym prawem, stosujesz zarządzenia.
 4. Jako drugi szczebel wybierasz ten, który jest zgodny z typem aktu prawnego, który wydajesz.
 5. Postępujesz zgodnie z instrukcją, treść aktu prawnego wpisujesz w HTML.
 6. STOSUJ OPCJĘ PODGLĄDU PRZED PUBLIKACJĄ!

Jeżeli popełniłeś błąd w publikacji, lub to, co opublikowałeś wygląda jak sieczka — skontaktuj się z Księciem, ******. Tylko Książę może dokonywać edycji opublikowanych aktów prawnych. Jest Ci dozgonnie wdzięczny za dodatkowy nakład pracy.