Koronacja JKM Michała Feliksa

14 stycznia 2009 r. tymczasowo sprawujący władzę książęcą Marszałek Izby Senatorskiej, Jaśnie Wielmożny Kedar mar. via Margończyk, ogłosił wyniki pierwszej w historii Najjaśniejszego Księstwa Sarmacji wolnej elekcji.

Arystokraci i szlachcice dokonali wyboru następcy księcia Daniela Łukasza i trzeciego monarchy zasiadającego na sarmackim tronie — Michała diuka Winnickiego, który przyjął imiona Michał Feliks.

Uroczysta koronacja odbędzie się w Książęcym Mieście Grodzisku 20 stycznia 2010 r. o godzinie 19.30. W jej trakcie monarcha złoży przed Narodem uroczystą przysięgę, tym samym obejmując władzę w rzeczypospolitej sarmackiej.

Po zaprzysiężeniu księcia arystokracja i szlachta sarmacka rozpocznie odnawianie swoich przysiąg. Temu celowi służy urzędowy serwis Heroldii Księstwa Sarmacji. Określony dekretem termin na odnowienie przysięgi wynosi 7 dni i upłynie 27 stycznia 2010 r.

Po zakończeniu części oficjalnej przewidzianej na około 30-45 minut nastąpi prezentacja licznych inicjatyw powstałych w związku z koronacją nowego monarchy. Zachęcamy do śledzenia stosownego działu w serwisie koronacyjnym oraz relacji w „Bramie Sarmackiej”.

JKM Michał Feliks

JKM Michał FeliksKsiążę Michał Feliks narodził się wirtualnie jesienią 2002 roku w WKRP. Uczestniczył także w dyskusjach w KRP. W obu państwach dał się poznać prowadzenia burzliwych debat politycznych z innymi użytkownikami. Czytaj dalej...

Radio SarmaVoice

Uroczystość koronacyjną uświetni audycja Radia SarmaVoice prowadzona przez Krzysztofa diuka Koniasa od 19.00 do utraty sił. Link do strumienia to http://shouted.pl:8130/listen.pls. Do słuchania potrzebny jest dowolny popularny program do odtwarzania dźwięku, np. WinAmp, iTunes, VLC Media Player…

Ostatnie wpisy w księdze gości

1. Sebek Inkaski

2010-01-21 23:24:37

Wasza Wysokość, jestem szczerze dumny, że Sarmacja dożyła czasów gdy tak wybitna osobistość zasiadła na stolcu książęcym. Połamania berła!

2. Roan

2010-01-21 22:27:03

Ród Łuryxów pozdrawia.

3. Radost Trzpiot

2010-01-21 22:16:27

Vivat! Vivat Izba Poselska, Izba Senatorska! Vivat Wszystkie Stany! Vivat Konstytucji! Vivat JKM Michał Feliks! :-)

Jak wziąć udział w koronacji?

Aby wziąć udział w koronacji (wejść na kanał IRC #sarmacja) można:

  • Skorzystać z bramki dostępnej w serwisie koronacyjnym (wymagana instalacja wirtualnej maszyny Java)
  • Skorzystać z drugiej bramki dostępnej w serwisie koronacyjnym (mechaizm AJAX)
  • Użyć wtyczki do Firefoksa opisanej szczegółowo w poradniku zamieszczonym w SclaviniaWiki
  • Zainstalować osobnego klienta IRC, np. mIRC zgodnie z instrukcją zamieszczoną we FAQ kanału #sarmacja