[ Mlodzi Sarmaci ]
menuarrow.gif (76 bytes)

Wstęp

menuarrow.gif (76 bytes)

Nasze cele

menuarrow.gif (76 bytes)

Struktury

menuarrow.gif (76 bytes)

Zapisy

menuarrow.gif (76 bytes)

Fundusz M L O D Y C H

menuarrow.gif (76 bytes)

Lista dyskusyjna

menuarrow.gif (76 bytes)

Sarmacja na start

menuarrow.gif (76 bytes)

Wspólnota Sarmacka

menuarrow.gif (76 bytes)

Księstwo Sarmacji

Nasze cele

Vivat Sarmatia! Vivat Książę!

Ściągnij projekt statutu Wspólnoty Sarmackiej (wersja z dnia 21 maja 2005 r.)

Poza pomocą w pracach realnej sarmackiej wspólnoty będziemy dążyć przede wszystkim do uznania nas jako oficjalnej "młodzieżówki" Wspólnoty, a także zwiększenia znaczenia młodzieży na terenach Księstwa Sarmacji.

Cele w dużej mierze zależeć będą od samych członków, każdy z nas ma jednakowe prawo głosu i wypowiadania swego zdania.

Z poważaniem,
Pierwszy przewodniczący - Wiktor Szpunar