Najważniejsze jest to, że ludzie nie mają moralnego prawa eksterminacji
istot, z którymi wspólnie zamieszkują Ziemię!

[ powrót do spisu ]

 

ANTYLOPA NIEBIESKA (Hippotragus niger leuco phaeus)

Ta przepiękna antylopa ze skórą koloru niebieskoszarego była rzadkim podgatunkiem czarnej antylopy. Żyła w południowej części Afryki. Wytępiona przez osadników burskich. Ostatni okaz zniknął w roku 1800. Taka była historia antylop niebieskich w świecie realnym, na szczęście nam udało się do tego nie dopuścić! W całym v-świecie żyje tylko kilkadziesiąt okazów, dlatego wszystkie antylopy niebieskie biegające po terenach Sarmacji zebrano w rezerwacie w celu odbudowy gatunku.