Najważniejsze jest to, że ludzie nie mają moralnego prawa eksterminacji
istot, z którymi wspólnie zamieszkują Ziemię!

[ powrót do spisu ]

KACZKA LABRADORSKA

(Camptorhynchus labradorius)

 

Ten piękny ptak wodny żył jeszcze w XIX wieku w północno - wschodniej Ameryce. Wyginął, podobnie jak inne, w wyniku polowań i przewartościowań w środowisku naturalnym. Ostatni zaobserwowany okaz odnotowano w 1875 roku.